Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichni_vkazivki.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
10.77 Mб
Скачать

Хід лабораторної роботи (частина друга)

 1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

 2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

 3. Вставити у форму два текстових поля : Label1, Label2 (рис.12).

 4. Вставити у форму об’єкт StringGrid (рис.12). Для цього необхідно обрати компонент StringGrid із закладки Additional палітри компонентів і перенести його на форму. Задати для властивостей ColCount і RowCount значення 5. Задати для властивостей FixedCols і FixedRows значення 1. Вибрати властивість Options і для її під властивостей goFixedVertLine, goFixedHorzLine, goVertLine, goHorzLine, goRangeSelect, goDrawFocusSelected goEditing задати значення True.

 5. Вставити у форму один об’єкт типу Edit: Edit1 (рис.12). Очистити поле редагування Edit1.

 6. Вставити у форму кнопку - об’єкт типу Button з назвою Button1 (рис.12).

 7. Вставити у форму кнопку - об’єкт типу BitBtn.

 8. Змінити заголовки Caption на об’єктах типу Label, та Button (рис.13).

 9. Змінити властивість Kind кнопки BitBtn на bkClose.

 10. Зафіксувати положення всіх компонентів на формі. Для цього необхідно в меню Delphi вибрати Edit=>Lock Controls.

Рис.12 Рис.13

 1. Записати процедуру для підпису номерів рядків та стовпців матриці:

Procedure TForm1.FormCreate (Sender: TObject);

var

i,j: integer;

begin

with StringGrid1 do begin

i:=0;

for j:=1 to RowCount-1 do

Cells[I,j]:=IntToStr(j);

j:=0;

for i:=1 to ColCount-1 do

Cells[I,j]:=IntToStr(i);

end;

end;

 1. Для попередження помилки введення у вікно комірки нечислового значення необхідно ввести обробку натискання клавіші, щоб заборонити введення будь – яких символів, крім цифр від 0 до 9 та знаків „+” і „-”. Для створення процедури, яка обробляє подію натискання клавіші, потрібно вибрати у вікні Інспектора об’єктів компонент StringGrid1 і на сторінці Events (Події) двічі клацнути лівою кнопкою миші на пустому місці списку у події OnKeyPress, після чого з’явиться необхідна процедура. Вона повинна мати такий вигляд:

Procedure TForm1.StringGrid1KeyPress (Sender:TObject; var Key:Char);

begin

if not (Key in [‘0’..’9’,’-’,’+’]) then Key:=#0;

end;

 1. Запрограмувати кнопку Button1. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

{ визначити суму парних елементів матриці }

var

i,j,sum,n: integer;

begin

with StringGrid1 do begin

sum:=0;

Edit1.Text:=’’;

for j:=1 to RowCount-1 do

for i:=1 to ColCount-1 do

if Cells[i,j]<>’’ then begin

n:=StrToInt(Cells[j,i]) mod 2;

if n=0 then sum:=sum+StrToInt(Cells[j,i]);

Edit1.Text:=IntToStr(sum);

end;

end;

end;

 1. Вставити поле редагування Edit та текстове поле Label із заголовком „Добуток непарних чисел” та запрограмувати кнопку „Обчислити” відповідним чином.

 2. Вставити поле редагування Edit та текстове поле Label із заголовком „Сума елементів головної діагоналі матриці” та запрограмувати кнопку „Обчислити” відповідним чином.

 3. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

 4. Виконати створену програму.

 5. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]