Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukr_mova_1-10.docx
Скачиваний:
195
Добавлен:
08.06.2015
Размер:
143.53 Кб
Скачать

52. Складносурядні реч. Структурно-семантичні типи складносур речень. Пунктуація у складносур реч.

Складносурядні реч.–складні реч., предикативні частини яких поєднуються сурядним зв’язком і є синтаксично рівноправними. Формально елементарними є речення, в яких наявні 2 предикативні частини, поєднані сурядним зв’язком. Неелементарні (у формальному значенні) складносурядні речення завжди є і семантично неелементарними, оскільки склад. Не менше ніж із 3 предикативних частин.

Засобами поєднання предикативних одиниць у складносурядному реч. Є сполучники сурядності та інтонація. Реч. відкритої структури – складносур. З єднальними та розділовими відношеннями між частинами, кількість предикативних одиниць яких можна розширити. Складносур. реч. закритої структури поєднують лише 2 предикативні част. І виражають зіставні, протиставні та градаційні відношення.

Деякі сурядні сполучники не тільки поєднують частини складносур. реч., а й указують на тип семантико-синтаксичних відношень між предикативними частинами складносурядного реч.: Семантичні сполучники – протиставні (але, проте, зате, однак).

Ін. група сполучників служить для поєднання частин складносур. реч. змістові відношення вираж. лексичним наповненням та структурою предикативних частин. Такі сполучники –асемантичні (функціональні) – єднальні (і, й, та).

Складносур. реч. з єднальними сполучниками – предикативні частини з’єднують єднальні сполучники (і, й, та, ні..., ні; ані…, ані).

Складносур. реч. із зіставно-протиставними сполучниками: у зіставних спол. (а), у протиставних (а, але, проте, зате, однак). З чітко вираженою семантикою.

Складносур. реч. з розділовими сполучниками: у них йдеться про несумісність чи чергування явищ. Сполучники(або, чи, або…, або; чи…, чи; то… то; не то… не то; чи то…чи то). Складносур. реч. градаційними сполучниками: поєднуються парними градаційними сполучниками (не тільки…, але й; не тільки…, а й; не лише… але й; не лише…, а й).

53. Складнопідрядні реч. Та їх типи. Функції сполучних слів і сполучників у складнопідрядному речені. Пунктуація

Складнопідрядні елементарні реч. – складені реч. в яких 2 предикативні част. поєднуються підрядним зв’язком і одна частина синтаксично підпорядкована ін. Частини складнопідрядних реч. синтаксично нерівноправні:синтаксично незалежна част. –головна, залежна – підрядна.У підрядній част. Завжди наявний показник її несамостійності – підрядний сполучник чи сполучне слово. Типи: Складнопідрядні реч. нерозчленованої структури ­–складнопідр. Елементарні реч., підрядна част. яких відноситься до слова або словосполук. головної част. (складнопідрядні реч з підрядними означальними і підрядними з’ясувальними).

Складнопідрядні реч. розчленованої структури – підрядна час. відноситься ло всієї голвної част. в цілому (складнопідрядні реч з підрядними обставинними).

Усі підрядні частини відокремлюються від головного речення комами. Якщо підрядні речення приєднується до головного складеними сполучниками (незважаючи на те що, через те що, внаслідок того що, в міру того як...), то кома ставиться або перед усім сполучником, або в середині нього: Теплий туман слався по полю і налив балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому.

Кома не ставиться між частинами підрядного речення:

- якщо вони складаються з одного слова: Підв’язуючи світлий виноград, сміється дівчина не знати з чого;

- з’єднаними одиничним сполучником і (й), та (і), або, чи (або), якщо обидві частини мають спільне слово або спільну частину: Дітям здавалось, що вже вечір і що зараз прийде мама.

 Іноді, якщо друга частина вимовляється з різким підсиленням тону (виражає висновок, наслідок), між частинами складносурядного і складнопідрядного речення ставиться тире: Минулася буря — і сонце засяяло.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]