Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukr_mova_1-10.docx
Скачиваний:
195
Добавлен:
08.06.2015
Размер:
143.53 Кб
Скачать

22. Категорія способу дієслова, особливості творення та значення.

Граматична категорія способу виражає відношення дії до дійсності. Дія, названа дієсловом, може бути реально існуючою, фактом дійсності, та ірреальною, неіснуючою, бажаною чи можливою за певних умов. Граматична категорія способу має 3 граматичні значеннядійсного, наказового та умовного. Дійсний спосіб означає дію, що знаходиться у відповідності з дійсністю, тобто дію, яку мовець сприймає як таку, що справді відбувається, відбувалась чи буде відбуватись (погодився, погоджується, погодиться). Наказовий спосіб виражає суб’єктивну дію з модальними значеннями наказу, заклику поради, спонукання ( рушаймо, вийди, повідомте). Умовний спосіб виражає гіпотетичну дію, можливу, бажану (знайшов би, відповідали б, повідомила б).

23. Категорія особи, числа та роду дієслова. Дієслова з неповною особливою парадигмою. Безособові дієслова. Це не з книжки каленича, там це питання не було розкрите

Категорія особи виражає відношення дії та її суб'єкта до мовця. Виконавцем дії може бути мовець, співрозмовник або особа чи предмет, що не беруть безпосередньої участі в комунікативному акті. Розрізняють три особові форми в однині і три у множині. Форма першої особи передає значення суб'єкта повідомлення (мовець є виконавцем дії), друга особа - адресата повідомлення (виконавцем є слухач), третя особа - об'єкта повідомлення (і не мовець, і не слухач): я розповідаю, ми розповідаємо, ти розповідаєш, ви розповідаєте; він розповідає, вони розповідають. Із категорією особи тісно пов'язана категорія числа, що є теж невласне-дієслівною. Форми першої, другої, третьої особи однини протиставляються першій, другій, третій особі множини. Категорія числа дієслів має словозмінний характер.До словозмінних належить категорія роду. Вона властива дієсловам минулого часу й умовного способу. Родове розрізнення репрезентується відповідними суфіксами: купив, купила, купило, купив би, купила б, купило б. Безособові дієслова називають дію поза відношенням її до особи: сутеніє, морозить, не віриться. Вони ніколи не поєднуються з підметом. Безособові дієслова не виражають особових протиставлень, здебільшого вживаються в третій особі однини теперішнього чи майбутнього часу (дощить, смеркає, розвидняється) або у формі середнього роду минулого часу (вигоріло, замело).

24. Категорія часу дієслова. Система дієслівних часів у сучасній українській літературній мові, їх творення та значення.

Граматична категорія часу виражає перебіг дії в певних часових межах: відношення процесуальної ознаки до моменту мовлення, реалізується у формах тепер. мин. майб. часу. Момент мовлення – абстрактна граматична точка відліку, що є часовим орієнтиром здійснення дій, процесу, стану. Абсолютне часове значення: якщо дія та акт мовлення не співвідносні, знаходяться в різних площинах. Тепер. час – форма граматичної категорії часу дієслова, прямим значення якої є віднесення часу дії або стану до моменту мовлення (розмовляю, виступає, друкують). У цьому часі дієслова змінюються за особами та числами. Мин. час – форма граматичної категорії часу дієслова, прямим значення якої є вказівка, що дія або стан відбувалися або відбулися до моменту мовлення (зупинилися, згадав, співала). У цьому часі дієслова змінюються за родами та числами. Майб. час – форма граматичної категорії часу дієслова, прямим значення якої є віднесення дії або стану до часу, який настає після моменту мовлення (зроблю, робитиму, наклею, буду клеїти). У цьому часі дієслова змінюються за особами та числами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]