2 Проектування системи автоблокування

2.1 Колійний план перегону

Згідно з обраної системи автоблокування ми складаємо колійний план перегону, що є основним документом при проектуванні автоматичного блокування.

На однонитковому плані перегону показуються:

- колії перегону;

- прохідні і вхідні станційні світлофори з позначенням номерів, вказівкою їхнього типу і ординат установки;

- переїзд із його ординатою та ординатами точок подачі сигналів сповіщення про наближення поїздів до переїзду.

Однонитковий план перегону зображений у додатку А.

На двонитковому плані перегону зображуються:

 • колії перегону в двонитковому зображенні;

 • лінзові перегінні і вхідні станційні світлофори;

 • релейні шафи;

 • рейкові кола з позначенням їх довжини та типу;

 • кабельна мережа перегона та кабельні плани сигнальних точок з позначенням довжин кабелів;

 • жильність та кількість запасних жил [2].

Жили кабелів лінійних і рейкових кіл позначаються в відповідності з прийнятою схемною номенклатурою. Для живлячих кінців рейкових кіл указують комбінації частот генераторів (несуча частота/частота модуляції).

Апаратура однієї сигнальної установки кожної колії розташована в окремій релейній шафі типу ШРУ-М.

Колійні ящики, в яких розміщується апаратура узгодження і захисту приладів рейкових кіл і виконується розділ кабелю, зображають на плані

перегону в місцях їх установки. При цьому знаком "+" відмічено підключення жил приймального кінця рейкового кола, знаком "•" –живлячого.

Для забезпечення роботи АБТ і ув'язки із станційними і переїзними пристроями уздовж перегону прокладають два роздільні кабелі - СЦБ1 для непарної колії і СЦБ2 для парної колії [2].

У парному напрямку встановлені наступні сигнальні установки: світлофор 6 і світлофор 4 - сигнальні установки типу О, передвхідний світлофор 2 - сигнальна установка типу Ом; у непарному напрямку руху: світлофор 5 і світлофор 3 - сигнальні установки типу О, передвхідний світлофор 1 - сигнальна установка типу Ом. Живлення сигнальних установок здійснюється через силовий трансформатор ОМ-0,63.

На перегоні світлофори розташовуються згідно із завданням наступним чином:

- у парному напрямку встановлено відповідно до завдання три світлофора (2,4,6): світлофор 2 з ординатою 151+300 км+м, світлофор 4 знаходиться на ординаті 149+800 км+м, світлофор 6 установлений за завданням на ординаті 147+900 км+м);

- у непарному напрямку встановлено три прохідні світлофори (1,3,5), світлофор 1 має ординату 147+900 км+м, світлофор 3 – 149+900 км+м, світлофор 5 знаходиться на ординаті 151+800 км+м.

Світлофори Н и НД встановлені на ординаті 146+400 км+м, світлофори Ч и ЧД знаходяться на ординаті 153+300 км+м.

Також на перегоні розташований переїзд з ординатою 150+460 першої категорії, який охороняється [9].

Прохідні світлофори встановлюються на відстані 20м перед місцем підключення генератора РК ТРЦ4, що зумовлено зоною шунтування попереднього рейкового кола.

У сигнально-блокувальних кабелях для кожної колії передбачається організація кіл:

- Л, ОЛ - лінійні кола ув'язки сигнальних установок (передача інформації до попереднього світлофора про ситуацію поїзда); по цьому ж колу організовується передача на попередньо розташовану СУ інформації про вступ поїзда на БД (для початку подачі в рейкову лінію сигналу АЛС);

- Б, ОБ - кола схеми виключення дозволяючого сигналу на світлофорі при втраті шунта на першой БД колії відправлення і на блок-ділянках з переїздом;

- М, ОМ - кола схеми управління миганням жовтого вогню на предвхідному світлофорі; передача на станцію сигналів АЛС для кодування рейкових кіл маршрутів відправлення по неправильній колії;

- И1, ОИ1 - кола схеми виключення дозволяючого сигналу на світлофорі при втраті шунта на передвхідной БД колії прийому; використовується також для передачі на станцію сповіщення про стан цієї БД;

- И2, ОИ2 - кола передачі на станцію інформації про стан другої (дальньї) БД колії прийому;

- ИП, ОИП - кола сповіщення на переїзд про наближення поїзда по правильній колії;

- Т, ОТ - кола передачі кодових сигналів АЛС в рейкові кола переїзду;

- НИІП, ОНИП - кола сповіщення на переїзд про наближення поїзда по неправильній колії;

- НИ, ОНИ (ЧИ, ОЧИ) - подача сповіщення на станцію про стан першої і другої ділянки наближення неправильної колії; передача на станцію сигналів АЛС для кодування рейкових кіл маршрутів відправлення по правильній колії [2].

У цих же кабелях організовані з’єднуючи жили рейкових кіл:

- П(П,М) - жили підключення генератора для живлення рейкових кіл А2П/Б2П.

Для жил, що подають живлення із станції, замість букви П указується назва РК, контрольованої на станції; наприклад, 1НГ(П,М). Жили, до яких підключені генератор і приймач, позначаються по назві приймача; наприклад, 2А(П,М);

-АР(П,М) - для підключення приймальної апаратури рейкових кіл А1П і А2П;

- БР(П,М) - для підключення приймальної апаратури рейкових кіл Б1П і Б2П.

У магістральному кабелі передбачається організація кіл:

- Н,ОН - схема зміни напрямку руху;

- К,ОК – кола контролю перегону схеми зміни напрямку руху поїздів;

- АВС - аварійний зв'язок;

- ДСН-ОДСН - зниження напруги на лампі світлофора й передача сигналів диспетчерського контролю;

- ПГС – провода перегоного зв’язку.

При розробці кабельної мережі жильность кабелів визначена по принципових схемах з урахуванням запасних жил. Довжина всіх кабелів визначається з урахуванням запасу та переходу через колію[2].

Двонитковий колійний план заданого перегону зображений у додатку Б.

2.2 Розрахунок довжини ділянок наближення до переїзду

З метою забезпечення своєчасного закриття переїзду при наближенні поїзда роблять розрахунок довжин ділянок наближення.

Розрахункова довжина ділянки наближення до переїзду Lp,м, розраховується по формулі:

, (2.1)

де Vп - максимальна швидкість руху поїздів на ділянці місцезнаходження переїзду ;

tир - час повідомлення про наближення поїзда до переїзду, с.

При АПС час повідомлення розраховується по наступному способу:

, (2.2)

де tа - час проходу автомобіля через переїзд, с;

tср - час спрацьовування приладів сповіщення і вмикання переїзної сигналізації ( складає 2 с.);

tг - гарантійний час (дорівнює 10 с);

Час tа, необхідний для прослідування автотранспортним засобом через переїзд, визначається по формулі:

, (2.3)

де Lп - довжина переїзду, м;

Lа - розрахункова довжина автотранспортного засобу довжиною 24м;

Lо - відстань від місця зупинки автомобіля до автодорожнього світлофора, при якій забезпечується видимість показання світлофора - 5 м;

Vа - розрахункова швидкість руху автотранспортного засобу через переїзд – 8 км/год.

Довжина переїзду Lп на двоколійній ділянці залізниці складає:

, (2.4)

де Lас – відстань від крайньої рейки до автодорожнього світлофора – 6 м;

Lшк – ширина залізничної колії відповідно до ПТЕ – 1520мм;

Lшм – ширина міжколії (відстань між осями колій двоколійних ліній) – 4100мм;

Lг – відстань від крайньої рейки по габариту, необхідна для безпечної зупинки машини після прослідування переїзду – не менше 2,5 м [9].

За завданням Vп – максимальна швидкість руху поїздів на ділянці місцезнаходження переїзду: Vч= 120 км/год, Vн=120км/год.

м.

с

с., треба врахувати час на закривання переїзда, який складає 13с.

Отож - tир=44,4с

Розрахункова довжина ділянки наближення до переїзду Lp,м для непарного напрямку руху поїздів і для парного буде ідентична у зв'язку з однаковою швидкістю руху поїздів в обох напрямках:

м.

м.

Таким чином, ординати розрахункових точок включення сповіщення на переїзд для парного напрямку – 148+980 км+м, а для непарного – 151+960 км+м.

Соседние файлы в папке Курсова робота В17. Обладнання залізничного перегону системами автоматики і телемеханіки.rar
 • #
  08.08.2013792.06 Кб554-проводная схема2002ДОДАТОК Е.vsd
 • #
  08.08.2013386.05 Кб537.Схема щитка ДОДАТОК Ж.vsd
 • #
  08.08.2013386.05 Кб557.Схема щитка додаток оооооооо.vsd
 • #
  08.08.2013288.26 Кб64Вступ1.doc
 • #
  08.08.2013145.41 Кб67Додаток А.vsd
 • #
  08.08.20131.34 Mб55додаток Г.vsd
 • #
  08.08.2013415.74 Кб58Додаток Д.vsd
 • #
  08.08.2013295.42 Кб52дОДАТОК И.vsd
 • #
  08.08.2013391.68 Кб67Правильна хуйня додаткуБ.vsd