Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

мед.кат / вопросы мк модульный контроль болон 2008

.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
09.05.2015
Размер:
56.32 Кб
Скачать

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю

 1. Женевська конвенція (1949 р.) та Додаткові протоколи до неї (1977р.). Основні положення .

 2. Закон України «Про Цивільну оборону України» (1999р.).Повноваження органів виконавчої влади з питань захисту населення..

3. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р.).Сили та засоби цивільного захисту.

4. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р). Служби цивільного захисту, їх призначення.

5. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р). Органи управління цивільним захистом, їх завдання.

 1. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р). Постійні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, їх завдання та робота під час надзвичайних ситуацій.

 2. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р). Режими функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації.

 3. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р.). Медичний і біологічний захист населення та забезпечення епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій.

 4. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р.). Медичні формування й заклади цивільного захисту населення.

 5. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р.). Основні принципи захисту населення в осередках ураження.

 6. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р). Основні способи захисту населення в осередках ураження.

 7. Сигнали оповіщення населення при НС мирного та воєнного часу.

 8. Евакуація та розосередження. Визначення понять.

 9. Евакуація населення. Порядок проведення.

 10. Евакуація та розосередження Організація медичного забезпечення населення..

 11. Евакуація населення. Завдання персоналу тимчасових медичних пунктів.

 12. Медична служба Цивільної оборони. Основні завдання в особливий період.

 13. Засоби колективного захисту, їх класифікація та призначення.

 14. Засоби захисту органів дихання, їх класифікація та призначення.

 15. Засоби захисту шкіри, їх класифікація та призначення.

 16. Засоби медичного захисту, їх класифікація.

 17. Надзвичайна ситуація. Визначення поняття, в т.ч. для системи охорони здоров’я.

 18. Аварія та катастрофа. Визначення понять.

 19. Надзвичайні ситуації. Класифікація за причинами виникнення.

 20. Надзвичайні ситуації. Класифікація за рівнями реагування.

23. Надзвичайні ситуації. Періоди ліквідації медико-санітарних наслідків.

 1. Аварії на АЕС. Види.

 2. Аварії на АЕС. Оцінка небезпеки за шкалою МАГАТЕ.

 3. Аварії на АЕС. Медико-санітарні наслідки.

 4. Аварії на АЕС. Можливі види уражень.

 5. Аварії на АЕС. Принципи обмеження радіаційного впливу на людей.

 6. Закон України «Про правовий режим на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Зони забруднення території, критерії оцінки.

 7. Радіаційна обстановка. Методи оцінки.

 8. Радіаційна обстановка. Висновки з оцінки методом прогнозування.

 9. Радіаційна розвідка. Засоби проведення.

 10. Дозиметричний контроль. Способи та засоби проведення.

 11. Хімічно небезпечні об’єкти .Визначення та групи.

 12. Хімічно небезпечні об’єкти. Класифікація за ступенем хімічної небезпеки.

 13. Сильнодіючі отруйні речовини (СДОР). Класифікація за клінічним проявом отруєння.

 14. Сильнодіючі отруйні речовини Види осередків ураження.

 15. Сильнодіючі отруйні речовини. Характеристика осередків ураження швидкодіючими СДОР.

 16. Сильнодіючі отруйні речовини. Характеристика осередків ураження СДОР сповільненої дії.

 17. Сильнодіючі отруйні речовини. Принципи надання невідкладної медичної допомоги при отруєннях.

 18. Сильнодіючі отруйні речовини. Фази надання медичної допомоги.

 19. Радіаційно і хімічно небезпечні об’єкти. Основні заходи захисту населення при аваріях.

 20. Хімічна обстановка. Визначення поняття та методи оцінки.

 21. Хімічна обстановка. Вихідні дані для проведення оцінки методом прогнозування.

 22. Хімічна обстановка. Висновки з оцінки методом прогнозування.

 23. Пости хімічного спостереження. Основні завдання.

 24. Хімічна розвідка. Технічні засоби проведення.

 25. Транспортні катастрофи. Класифікація та причини виникнення.

 26. Транспортні катастрофи. Алгоритм огляду та надання медичної допомоги постраждалим (АВС).

 27. Транспортні катастрофи. Алгоритм роботи лікаря бригади швидкої медичної допомоги, що прибуває першою на місце автокатастрофи.

 28. Транспортні катастрофи. Структура санітарних втрат.

 29. Надзвичайні ситуації природного характеру. Класифікація.

 30. Землетруси. Класифікація за міжнародною шкалою Ріхтера.

 31. Землетруси. Медико-санітарні наслідки.

 32. Селі, зсуви та просідання ґрунту. Медико-санітарні наслідки.

 33. Природні пожежі. Класифікація та медико-санітарні наслідки.

 34. Повені .Класифікація та медико-санітарні наслідки.

 35. Перша медична допомога. Мета і зміст заходів.

 36. Перша медична допомога. Способи зупинки зовнішньої кровотечі.

 37. Пакет перев’язувальний індивідуальний (ППІ). Правила використання.

 38. Перша медична допомога. Іммобілізація кінцівок при переломах кісток

 39. Перша медична допомога. Серцево-легенева реанімація.

 40. Аптечка індивідуальна (АІ-2). Склад і призначення.

 41. Аптечка індивідуальна (АІ-2).Правила користування.

67. Індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8). Призначення та правила використання.

68. Конституція України про захист життя та здоров’я населення.

69. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я.” Медичне забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій.

70. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану.” Захист населення за умов надзвичайних ситуацій.

71. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”. Завдання та функції аварійно-рятувальних служб.

72. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” .Види аварійно- рятувальних служб.

 1. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”. Координація та управління діяльністю аварійно-рятувальних служб.

 2. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”. Організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 3. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. Визначення поняття “зона надзвичайної екологічної ситуації” та підстави для її оголошення .

 4. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. Заходи, що здійснюються у зоні надзвичайної екологічної ситуації.

 5. Закон України “Про державний матеріальний резерв”. Поняття про державний матеріальний резерв, його призначення та порядок використання.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №343 “Про утворення Державної служби медицини катастроф”. Основні положення .

 7. Державна служба медицини катастроф (ДСМК). Визначення та основні завдання.

 8. Державна служба медицини катастроф Організаційна структура .

 9. Державна служба медицини катастроф. Координаційні комісії , поняття та основні завдання.

 10. Державна служба медицини катастроф. Медичні формування.

 11. Державна служба медицини катастроф. Медичні заклади.

 12. Державна служба медицини катастроф. Медичні бригади постійної готовності першої черги, їх склад та призначення.

 13. Державна служба медицини катастроф. Спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги, їх склад та призначення.

 14. Державна служба медицини катастроф. Лікарсько-сестринські бригади, їх склад та призначення.

 15. Організація ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій в країнах світу.

 16. Лікувально-евакуаційне забезпечення у системі ДСМК. Визначення поняття та мета.

 17. Лікувально-евакуаційне забезпечення у системі ДСМК. Завдання.

 18. Етап медичної евакуації, визначення поняття та завдання.

 19. Перший етап медичної евакуації. Функціональні підрозділи мобільних і стаціонарних лікувальних закладів.

 20. Види медичної допомоги у системі ДСМК. Поняття .

 21. Обсяг медичної допомоги. Поняття та фактори, що впливають на його визначення.

 22. Медичне сортування, його види.

 23. Медичне сортування, завдання.

 24. Сортувальна бригада, її склад і порядок роботи.

 25. Медичне сортування. Сортувальні ознаки.

 26. Медичне сортування. Організація на першому етапі медичної евакуації.

 27. Медичне сортування. Організація на другому етапі медичної евакуації.

100. Медична евакуація. Поняття та види. .

101. Медична евакуація. Особливості організації при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.

102. Медичне забезпечення дитячого населення за умов надзвичайних ситуацій.

103. Перша лікарська допомога. Мета, основні завдання.

104. Перша лікарська допомога. Заходи.

105. Кваліфікована медична допомога, мета й завдання.

106. Спеціалізована медична допомога, мета й завдання.

107.Аварії на АЕС. Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення.

108.Аварії на хімічно небезпечних об’єктах. Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення.

109.Автотранспортні катастрофи Особливості організації лікувально- евакуаційного забезпечення.

110.Авіаційні катастрофи. Особливості організації лікувально- евакуаційного забезпечення.

111.Катастрофи на водному транспорті Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення.

112. Аварії на шахтах. Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення .

113.Санітарно-епідеміологічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації. Фактори, що впливають на її формування.

114.Санітарно-епідеміологічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації. Організація санітарно-гігієнічних заходів.

115.Санітарно-епідеміологічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації. Протиепідемічні заходи.

116. Група епідеміологічної розвідки. Склад та завдання.

117. Санітарно-епідеміологічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації. Критерії оцінки.

118. Карантин. Визначення. Зміст заходів.

119. Обсервація. Визначення. Зміст заходів..

120. Надзвичайна протиепідемічна комісія, склад та основні завдання.

121. Інфекційний стаціонар в осередку особливо небезпечних інфекцій. Організація роботи .

122. Інфекційний стаціонар в осередку особливо небезпечних інфекцій Функціональні підрозділи.

123. Протичумний костюм, призначення.

124. Протичумний костюм , типи та склад.

125. Протичумний костюм. Порядок користування.

126. Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС), мета створення та основні завдання.

127. Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій. Функціональна підсистема МОЗ України, структура.

128. Функціональна підсистема МОЗ України з питань надзвичайних ситуацій. Схема передачі інформації.

129. Функціональна підсистема МОЗ України з питань надзвичайних ситуацій. Джерела первинної інформації.

130. Планування медичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайної ситуації, мета й організація.

131. Планування медичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайної ситуації. Завдання на планування, його зміст.

132. План медичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайної ситуації. Основні розділи.

133.Територіальний центр екстреної медичної допомоги. Призначення та участь в плануванні медичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайної ситуації.

134. Територіальний центр екстреної медичної допомоги. Завдання за періодами готовності Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту населення і територій.

135. Медичне постачання в системі ДСМК. Визначення поняття та

складові.

136. Медичні засоби, що використовуються населенням при надзвичайних ситуаціях. Класифікація.

137. Майно, що використовується для медичного постачання формувань і закладів ДСМК. Класифікація.

138. Медичне майно. Визначення поняття та класифікація.

139 .Медичне майно ДСМК, вимоги до нього.

140.Медичне майно. Забезпечення автономного функціонування формувань та закладів ДСМК.

141.Спеціальне майно. Визначення поняття та склад.

142. Санітарно-господарське майно. Визначення поняття та склад

143. Резерви майна ДСМК, види та порядок формування.

144.Відомчий оперативний резерв майна ДСМК. Організація та управління.