Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
60
Добавлен:
25.04.2015
Размер:
605.06 Кб
Скачать

Розділ іі. Паспорт камери

В паспорті сушарки (табл. 2.1) подаються відомості про тип камери, її розміри, характеристику та кількість штабелів, що завантажуються, продуктивність камери в умовному матеріалі, характеристику теплового та аеродинамічного обладнання, засобів механізації та автоматизації процесу сушіння.

Таблиця 2.1 Паспорт камери

№ п/п

Показники

Одиниці вимірювання

Проектні дані

1

2

3

4

1

Внутрішні розміри камери:

довжина, L

ширина, B

висота, H

м

6,9

8,7

5,1

2

Висота (ширина) вентиляторного відсіку, Нвент

м

1,1

3

Розміри дверей:

ширина, Вдв

висота, Ндв

м

7,0

4,05

4

Внутрішній об’єм камери,Qк

м3

306,15

5

Розміри штабелів, що завантажуються в камеру:

довжина, l

ширина, b

висота, h

м

6,5

1,6

1,2

6

Кількість штабелів у камері

шт.

12

7

Габаритний об’єм всіх штабелів

м3

149,76

8

Товщина прокладок

мм

25

9

Об’ємний коефіцієнт заповнення штабеля

-

0,438

10

Кількість висушуваного матеріалу в камері

м3

11087,23

11

Річна продуктивність камери в умовному матеріалі

м3/рік

6419,4

12

Коефіцієнт використання обсягу камери: (Ек/ Qк)100

%

48,9

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

13

Характеристика калориферів:

тип

кількість

поверхня нагріву, Fк

шт.

м2

ПНВ113-204-01

08

148,2 м2

14

Питома поверхня нагріву: Fк/Eк

0,99

15

Характеристика теплоносія:

вид

температура

тиск

°С

Па

Гаряча вода

90

0,5

16

Повітрообмін в камері:

кількість та площа припливних каналів

кількість та площа витяжних каналів

шт. та м2

шт. та м2

1×0,16

1×0,16

17

Характеристика вентиляторів:

кількість

тип

номер

шт.

3

осьовий

№9Р

18

Електропривід:

кількість електродвигунів

встановлена потужність в камері ΣNвст

шт.

кВт

Sg 100L-4А

3

6,3

19

Питома встановлена потужність вентиляторів у камері: ΣNвст.к

кВт/ м3

0,042

20

Рівень механізації та автоматизації процесу сушіння

Частково механізована та автоматизована

Розділ ііі. Технологічний розрахунок

    1. Визначення тривалості сушіння пиломатеріалів у камерах періодичної дії при низькотемпературному процесі

Залежно від вимог, які ставлять до якості висушування пиломатеріалів, сушіння може проходити за різними категоріями: м’яким (М), нормальним (Н), форсованим (Ф). Прийняті категорії та режими сушіння заносимо у табл..3.1.

Таблиця 3.1. Категорії якості та режими висушуваного матеріалу

Порода

Кінцева вологість, %

Категорія якості сушіння

Режим сушіння

Ясен

6

І

М

Дуб

8

ІІ

Н

Ялина

12

ІІ

М

Для проведення подальших розрахунків камери, потрібно визначити режими сушіння[2]. Прийняті значення заносимо в табл.. 3.2.

Таблиця 3.2. Режими сушіння

Номер ступеня режиму

Зміна вологості на кожний ступінь режиму

Параметри режиму

Порода

Ясен

Дуб

1

>35

t, °С

41

53

Δt, °С

2

3

φ

0,89

0,84

2

35-25

t, °С

43

56

Δt, °С

3

5

φ

0,83

0,76

3

25-20

t, °С

47

70

Δt, °С

4

20

φ

0,79

0,35

4

25-15

t, °С

51

70

Δt, °С

8

20

φ

0,63

0,35

5

<15

t, °С

60

70

Δt, °С

17

20

φ

0,37

0,35

Продовження табл. 3.2. Режими сушіння

Номер ступеня режиму

Зміна вологості на кожний ступінь режиму

Параметри режиму

Порода

Ялина

1

>35

t, °С

55

Δt, °С

2

φ

0,90

2

35-25

t, °С

58

Δt, °С

5

φ

0,77

3

<25

t, °С

75

Δt, °С

22

φ

0,34

Тривалість процесу сушіння, , що враховує тривалість процесу початкового прогрівання і тепло волого оброблення, виз­начається за такою формулою:

(3.1)

де: – початкова тривалість процесу сушіння пиломатеріалів заданої поро­ди і розмірів нормальним режимом від початкової вологості 60 % до кінцевої 12 % в камерах з реверсивною циркуляцією агента сушіння середньої інтен­сивності з розрахунковою швидкістю агента сушіння по матеріалу 1м/с, год.;

–коефіцієнти, які відповідно враховують категорію режиму процесу сушіння, інтенсивність циркуляції агента сушіння, початкову та кін­цеву вологість деревини, якість висушуваного матеріалу і його довжину.

Приймаємо швидкість цирку­ляції [2] сушильного агента через штабель

ω - 2 м/с.

Коефіцієнт , що враховує початкову та кінцеву вологість деревини, визначають згідно з додатком 3. Коефіцієнт , який враховує якість висушу­ваного матеріалу (враховує тривалість волого оброблення і кондиціювання деревини в камері), становить для: І категорії якості – 1,25; II категорії якості – 1.15; ІІІ категорії якості – 1,00|.

Коефіцієнт , який враховує довжину висушуваного матеріалу (пило­матеріалів, заготовок), визначається за додатком 4 залежно від відношення довжини матеріалу до його товщини . За проведення гідроізоляції торців коротких заготовок .

За такою ж методикою визначається тривалість процесу сушіння умовного матеріалу.

Як умовний матеріал прийнято соснові обрізні дошки товщиною 40мм, шириною 150мм, довжиною більше 1м, які висушуються За ІІ категорією якості від початкової вологості 60 % до кінцевої 12 %.

Розрахунок сушіння матеріалів заданих порід та умовного матеріалу:

Отримані дані заносимо в табл. 3.3.

Таблиця. 3.3. Визначення тривалості сушіння пиломатеріалів (заготовок)

Порода

Розміри матеріалу, мм

τвих, год.

Коефіцієнти

τс, год.

Τс, діб.

S1

S2

L

Ap

Aц

Ав

Ая

Ад

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ясен

40

н/о

4500

167

1,70

0,98

1,25

1,25

1,00

434,72

18,1

Дуб

32

60

1100

173

1,00

0,95

1,07

1,15

0,97

196,17

8,17

Ялина

25

н/о

6500

55

1,70

0,80

0,94

1,15

1,00

80,80

3,36

Умовн. Матеріал

40

150

1000

88

1,00

0,78

1,00

1,15

0,93

74,30

3,10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Курсовий проект по ТСіЗД