Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UMK / Методичка_УМК.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
164.86 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спотру украині

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦИОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До практичних занять з дисципліни

"Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства"

ЛУГАНСЬК 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОТРУ УКРАИНІ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦИОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До практичних занять з дисципліни

"Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства"

(для студентів, що навчаються за напрямом "Міжнародна економіка", спеціальність "Міжнародна економіка)

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

міжнародної економіки

Протокол № _____ від ______

Луганськ 2012

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства" (для студентів, що навчаються за напрямом "Економіка та підприємництво", спеціальність "Міжнародна економіка") / Сост.: Е.В.Вартанова. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного ун-ту ім. В. Даля, 2012. – с.

Методичні вказівки містять теми практичних занять, питання для самостійної роботи, завдання до вивчення дисципліни, що дозволяє закріпити теоретичні знання студентів з основних тем дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства".

Составитель: О.В.Вартанова, доц.

Відпов.за выпуск І.Р. Бузько, проф.

Рецензент ____

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНЦІЯ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Питання для перевірки знань:

  1. Надайте визначення поняттям "конкуренція", "конкурентоспроможність" та "міжнародна конкурентоспроможність підприємства".

  2. Які чинники (за Портером), визначають конкурентоспроможність підприємства? Які чинники впливають на міжнародну конкурентоспроможність підприємства?

  3. Які основні моделі конкуренції вам відомі?

Задача 1

Фірми, подібні "Папа Джонс", "Доміно", "Піца Хат" продають піцу і інші продукти, які диференційовані по видах. Оскільки в різних районах країни існує мережа ресторанної піци, диференціація продукту за видами дозволяє цим фірмам піднімати ціни вище за граничні витрати. Ґрунтуючись на цих даних, визначте, чи є галузь по виробництву піци монополією, досконалою конкуренцією, монополістичною конкуренцією або олігополістічною галуззю. Використовуючи причинно-наслідковий погляд на взаємозв'язок структури ринку, поведінки фірми і результатів її діяльності (парадигма "структура-поведінка-результат"), поясніть роль диференціації продукту на ринку піци.

Задача 2

Припустимо, що фірма діє на ринку, де конкуренція ведеться за допомогою агресивного ціноутворення. Оскільки вхід на ринок асоціюється з високими витратами в технології, існує обмежена кількість фірм в галузі. Більш того, 70 відсотків продукції цього ринку захищені патентами протягом наступних 8 років. Чи може ця галузь відповідно до економічних критеріїв бути віднесена до галузі з досконалою конкуренцією?

Соседние файлы в папке UMK