Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
704.51 Кб
Скачать

Заочна форма навчання

Назва модулю, теми

Всього

годин

у тому числі:

Лекції

Практичні

заняття

Індивід. робота

Самостійна

робота

Підсумковий контроль

Модуль (теми 1-7).

1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту

13

4

1

2

6

2. Планування та прогнозування податків та зборів

9

2

1

2

4

3. Податковий ризик-менеджмент

7

2

2

3

4. Податкове рахівництво

13

1

2

10

5. Облік платників податків

6

1

1

4

6. Облік податкових надходжень. Організація сплати податків.

6

1

1

4

7. Управління податковим боргом.

12

2

2

8

8. Теоретичні засади податкового контролю

12

2

2

8

9. Планування та організація проведення перевірок

7

1

6

10. Контрольна робота податкових інспекцій в сфері справляння податків на споживання

11

2

1

2

6

11. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати в бюджет податку на прибуток

14

2

1

2

9

12. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян

12

2

1

1

8

13. Контроль за правильністю справляння єдиного податку, ресурсних, майнових та інших обов’язкових платежів

8

2

6

14. Митний контроль

5

1

4

15. Адміністрування податків: західний досвід теорії та практики

6

2

4

Разом годин:

144

20

6

25

90

3

3.Програма дисципліни та рекомендована література Модуль 1. Теми 1-7

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту.

Поняття податкового менеджменту. Мета та завдання податкового менеджменту. Суб’єкт та об’єкт податкового менеджменту як єдина управлінська система, їх взаємозв’язок. Взаємозв’язок сутнісних характеристик податків та засад побудови податкової системи із податковим менеджментом.

Складові податкового менеджменту. Законотворча діяльність. Планування податків. Адміністрування податків: облік платників, облік податкових надходжень, управління податковим боргом, консультаційне обслуговування платників, податковий контроль.

Органи управління в сфері оподаткування та їх функції. Органи законодавчої та виконавчої влади. Органи оперативного управління в сфері оподаткування. Органи не фінансового профілю. Контролюючі органи та органи стягнення.

Державна податкова служба України, її структура, статус, підпорядкування. Завдання державної податкової служби. Функції вищої, середньої та низової ланки. Права керівників органів податкової служби та їх заступників. Права посадових осіб податкових органів. Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів.

Платники податків, податкові агенти та представники платника податків. Права та обов’язки платників податків. Відповідальність платників податків. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності. Фінансові санкції за порушення встановленого порядку взяття на облік у податкових органах, за порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття рахунків у банках, за порушення порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків, за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності, за порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування, за порушення правил сплати податків, за порушення порядку отримання та використання торгового патенту, за відчуження майна, що перебуває у податковій заставі. Фінансові санкції у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання. Адміністративні штрафи. Кримінальна відповідальність.

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби. Зміст податкової інформації. Порядок отримання податкової інформації органами державної податкової служби. Обробка та використання податкової інформації.

Головні проблеми функціонування податкової служби. Стратегічні напрямки розвитку податкової служби.

Митна служба України, її функції у сфері податкового менеджменту.

Координація діяльності контролюючих органів.

Автоматизовані системи управління в сфері оподаткування.

Поняття правового регламентування. Податкове законодавство України. Основні засади податкового законодавства. Податковий кодекс: сфера його дії. Інструктивно-методичне забезпечення. Вимоги до інструкцій. Податкові консультації. Наслідки застосування податкових консультацій. Недоліки нормативно-правової бази.

Соседние файлы в папке Normativ_discipline