Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
14
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
616.45 Кб
Скачать

Практичне Організація виконання дохідної частини бюджету

заняття 2

ПЛАН

1. Поняття та принципи виконання дохідної частини бюджету. Органи, які за­безпечують і здійснюють виконання дохідної частини бюджету.

2. Бюджетний розпис. Розпис доходів бюджету.

3. Організація розрахунків юридичних і фізичних осіб з бю­джетом:

• документи, на підставі яких здійснюється перерахування платежів до бюджету;

• установи, які приймають платежі;

• готівкова та безготівкова форми розрахунків.

4. Документооборот, пов'язаний із мобілізацією доходів до бюджету.

5. Порядок і документальне оформлення перерахування дотацій вирівнювання, бюджетних субвенцій, сум до вилучення, короткотермінових позичок, сум щодо взаємних розрахунків, як складової доходів бюджету.

Практичні

завдання 1. Скласти схему документообороту, пов'язано­го з мо­білізацією доходів до Державного бюджету та місцевих бюджетів України.

2. Вирішення ситуаційних задач.

Практичне Організація виконання бюджету за видатками

заняття З

ПЛАН

1. Принципи організації виконання бюджету за видатками. Розпис видатків бюджету та його характеристика.

2. Поняття бюджетного фінансування та його організація:

• органи, які беруть участь у бюджетному фінансуванні;

• загальні організаційні схеми бюджетного фінансування;

• принципи фінансування витрат по бюджету;

• розпорядники коштів, їх права і обов'язки. Ступені розпоряд­ників коштів по державному і місцевим бюджетам. Одержувачі бюджетних коштів та їх роль у бюджетному фінансуванні.

3. Методи і види фінансування із бюджету:

• методи відкриття кредитів та перерахування коштів з рахун­ка бюджету на рахунки розпорядників коштів;

• фінансування із Державного бюджету: здійснення видатків і оплата витрат (оплата рахунків і видача готівкою). Документо­оборот в процесі фінансування із Державного бюджету;

• фінансування із місцевого бюджету. Документооборот у про­цесі фінансування із місцевого бюджету.

4. Порядок і документальне оформлення призупинення і відновлення бюджетних асигнувань та операцій з бюджетними коштами.

Практичні

завдання 1. Скласти схеми документообороту:

• оплата рахунків;

• видача готівкою.

2. Вирішення ситуаційних задач .

Семінарське Облік виконання бюджету в органах державного казна-

заняття 7 чейства

ПЛАН

1. Організація бухгалтерського обліку виконання бюджету в органах казначейства та її складові:

 • завдання обліку виконання бюджету в органах казначейства;

 • первинні документи, якими оформляються операції щодо виконання бюджету;

 • облікові реєстри, в яких відображаються ті чи інші операції, і порядок ведення запису в них;

 • план рахунків з обліку виконання бюджету та його характеристика.

2. Баланс виконання бюджету та його побудова.

 1. Облік грошових коштів і доходів бюджету.

 2. Облік видатків бюджету.

 3. Визначення результатів виконання бюджетів. Річне заключення рахунків поточного обліку виконання бюджету.

Семінарське Звітність про виконання бюджету.

заняття 8

ПЛАН

 1. Звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного бюджету і місцевих бюджетів України:

 • форми місячної, квартальної і річної звітності та їх зміст;

 • порядок і терміни подання.

 • Звітність органів Державного казначейства про виконання Держав­ного бюджету:

  • форми місячної, квартальної і річної звітності та їх зміст;

  • порядок і терміни подання.

  1. Звітність органів Державного казначейства про виконання місцевих бюджетів:

  • форми місячної, квартальної і річної звітності та їх зміст;

  • порядок і терміни подання.

  1. Порядок і терміни затвердження звіту про виконання бюджету

  Практичне Контроль за рухом бюджетних потоків.

  заняття 4

  ПЛАН

  1. Сутність і призначення контролю за формуванням доходів бюджету.

  2. Система державного внутрішнього фінансового контролю:

  • фінансове управління і контроль;

  • внутрішній аудит;

  • гармонізація контролю на центральному рівні.

  3.Централізоване і децентралізоване інспектування.

  1. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні.

  Практичні

  завдання 1. Вирішення ситуаційних задач.

 • Соседние файлы в папке Discipline_mag_pr