Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екзамен / Теория 2.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.87 Mб
Скачать

124. Дії аудитора у разі виявлення помилок і шахрайства.

У разі виявлення шахрайства та помилок, аудитору потрібно з'ясувати у керівництва та персоналу організації всі питання, пов'язані з їх причинами. Аудитор повинен розглянути вплив можливого шахрайства або помилки на фінансову звітність. Якщо він вважає, що вони могли призвести до перекручення звітності, йому для встановлення істини потрібно виконати додаткові процедури. Характер додаткових процедур, як правило, залежить від виду шахрайства та помилки, а також ступеня їх впливу на зміст фінансової звітності.

У випадку, коли шахрайство або помилка могли бути попереджені або виявлені під час внутрішнього контролю, але цього не сталося, аудитор повинен переглянути свою попередню оцінку цієї системи, ступінь довіри до неї, розширити обсяг інформації, яка має бути перевірена, застосовуючи додаткові процедури.

Аудитор повинен своєчасно повідомити про виявлене шахрайство або помилку керівництво фірми-замовника, навіть якщо їх потенційний вплив є незначним.

Отже, під час планування, проведення аудиторських процедур та складання звіту, аудитор повинен оцінити ризик існування суттєвих перекручень у фінансовій звітності підприємства, які можуть бути результатом звичайних помилок або наслідком шахрайства.

Розкриваючи факти шахрайства та помилок, аудитору потрібно чітко описати зміст кожного такого факту та вказати, які при цьому допущені порушення.

Наступним кроком діяльності аудитора є отримання пояснень посадових та третіх осіб із зазначенням:

- хто припустив помилку чи шахрайство (посада, прізвище, ім'я, по батькові);

- за чиїм наказом чи дозволом здійснив порушення або злочин (посада, прізвище, ім'я, по батькові);

- як здійснена помилка чи шахрайство і чим вони викликані (мета, причини, умови);

- розміру нанесеної матеріальної шкоди та інших наслідків.

Про виявлені помилки та шахрайства, недоліків в бухгалтерському обліку та звітності, аудитор повинен повідомити власників, уповноважених ними осіб, замовників та вимагати вжиття заходів щодо їх виправлення. Переконавшись в останньому, він приймає рішення про видачу аудиторського висновку про стан бухгалтерського обліку та достовірність поданої звітності.

125. Поняття документального оформлення аудиту та його мета.

Документація аудитора - це робочі документи, які складаються аудитором чи для аудитора або які отримані та зберігаються аудитором у зв’язку з проведенням аудиту. Аудитор повинен своєчасно формувати аудиторську документацію, яка забезпечує: а)достатній та відповідний запис основи для аудиторського висновку;б)докази того, що аудиторська перевірка виконана відповідно до МСА та застосовних законодавчих та нормативних вимог.

Своєчасна підготовка достатньої та відповідної документації з аудиторської перевірки допомагає підвищити якість аудиту та дозволяє провести ефективну перевірку огляду та оцінку отриманих аудиторських доказів та висновків, зроблених аудитором до завершення складання аудиторського висновку.

Документація з аудиту може існувати у формі даних на папері, електронних або інших носіях. До її складу входять, наприклад, аудиторські програми, аналізи, меморандуми з окремих питань, стислі описи важливих аспектів, листи-підтвердження та листи-пояснення управлінського персоналу, контрольні листи та листування стосовно важливих питань. Якщо це вважається за необхідне, до складу документації з аудиторської перевірки можуть входити виписки чи копії документів суб'єкта господарювання, наприклад, важливі та конкретні контракти та угоди. Тим не менш, документація з аудиторської перевірки не замінює облікові записи суб'єкта господарювання. Документація з аудиторської перевірки з конкретного завдання з аудиторської перевірки збирається в аудиторський файл.

Мета складання: 1) вони використ. для допомоги при плануванні і проведенні аудиту.; 2) для здійснення нагляду та контр. роботи аудитора чи його асистентів; 3) Для збору та документального оформлення аудиторських доказів; 4) надання можливості аудиторській групі звітувати про свою роботу;5) збереження запису питань постійної важливості для майбутніх аудиторських перевірок

Своєчасна підготовка достатньої та відповідної документації з аудиторської перевірки допомагає підвищити якість аудиту та дозволяє провести ефективну перевірку огляду та оцінку отриманих аудиторських доказів та висновків, зроблених аудитором до завершення складання аудиторського висновку

Склад і обсяг робочої документації визначається його професійними судженнями.

Соседние файлы в папке Екзамен