Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екзамен / Теория 2.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.87 Mб
Скачать

97. Процедури вибору клієнтів аудиторською фірмою.

Клієнтами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що функціонують на території України і потребують аудиторських послуг.

При виборі клієнта необхідно враховувати його особливості залежно від організаційно-правових форм та від форм власності, а також від сфери діяльності. При цьому слід брати до уваги тривалість співпраці з аудитором або аудиторською фірмою

За організаційно-правовими формами клієнтів поділяють на підприємства, установи, організації, об'єднання, фонди, громадян, які самостійно провадять підприємницьку діяльність. Крім цих форм законодавством окремо виділяються господарські товариства: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні та командний товариства.

Перш ніж укласти договір на аудиторські послуги, аудиторська фірма (аудитор) повинна провести оцінку клієнта, оскільки непродуманий вибір клієнта може призвести до значних фінансових витрат, підриву репутації аудиторської фірми (аудитора). При виборі клієнтів необхідно пам'ятати про відповідальність аудитора та зважати на економічну ситуацію в Україні, коли більшість підприємницьких структур порушує чинні правила ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, а інколи навмисне допускає порушення, які перекручують звітність та відомості про фінансово-майновий стан.

Після попередньої усної узгодженості між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором) клієнт надсилає на її (його) адресу листа з пропозицією про проведення аудиту, в якому зазначає мету проведення аудиту і завдання, які необхідно вирішити в процесі аудиту, бажаний масштаб аудиторської перевірки.

Розглянувши пропозиції щодо проведення аудиту, аудиторська фірма (аудитор) надсилає лист-відповідь, у якому дає згоду на проведення аудиту або відмовляється від запропонованої роботи.

98. Планування аудиту. Загальна стратегія.

План-ня – визн-ня засобів для досяг-ня цілей а-ту. В процесі план-ня створ-ся 2 основні док-ти: заг-й план і програма перевірки. План як правило склад-ся з переліку робіт на основ-х етапах а-ту, а програма містить конкретні завд-ня і процедури перевірки кожного циклу госп-х операцій, рах-ку БО.Зміст планів повинен врахов-ти існуючі вимоги стандартів і передбачати:1) ознайом-ня з діяль-тю замовника, а-з поточних ек-х умов (зовн-х і внутр-х).2) отрим-ня знань про облікову систему, політику і процедури внктр-го контролю.3)визн-ня змісту часу і обсягу зд-ня а-ту 4) координацію і контроль виконуваних робіт.

Також а-р складає програму а-ту-док-т, що містить завдання а-ту для конкретного об`єкту, процедури необхідні для вик-ня постав-х завдань, обсяг і терміни їх вик-ня.

Узагаль-ня рез-тів план-ня а-ту оформ-ся доповід-ю запискою, в якій розг-ся наступні питання:

1)Короткий огляд діяль-ті замов-ка з виділенням основ-х партнерів. 2)Оцінка влас-го ризику в галузі і на під-ві. 3)Проблеми, що пов`яз-ні з нетиповими госп. операц-ми що потреб-ть допомоги експертів. 4)Призн-ня а=ї групи, графік вик-ня робіт, викор-ня комп`ютерів при пров-ні а-ту. 5) Заг-ні терміни вик-ня а-ту, строки зустрічей із кер-вомзамов-ка, дата завер-ня а-ту.

Планування аудиту ділиться на дві частини: 1. Складання загальної стратегії аудиту; 2. Складання детального плану аудиту

Складання загальної стратегії аудита починається на етапі оцінки ризиків і містить у собі визначення ресурсів і строків щодо процедур по оцінці ризиків і загальних процедур по процедурах у відповідь на оцінені ризики й випуску аудиторського звіту. По ходу роботи загальна стратегія аудиту може змінюватися, у зв'язку з відкриттям нових обставин, аудиторських висновків і іншої отриманої інформації.Документуватися загальна стратегія аудита може у формі меморандуму, який повинен включати: 1. Характер угоди й час виконання процедур; 2. Результати аудита минулого періоду; 3. Зміни в суб'єкті в поточному періоді; 4. Будь-які зміни, які необхідно внести в загальну стратегію аудита або детальний план аудиту; 5. Спеціальну відповідальність кожного учасника команди по проекту.

Стратегія аудиту встановлює масштаб, строк і підхід до аудиту й служить керівництвом до складання детального плану аудита.

Питання для розгляду:1. Резуль-тати минулого досвіду аудита (включаючи тести контролю, на які можна покластися в поточному періоді) і інших завдань для суб'єкта;2. Відповідні дії керівництва на виявлені слабкості у внутрішньому контролі; 3. Необхідні ресурси персоналу й необхідні знання для аудита. Розглянути необхідність експертів для розгляду складних, спеціалізованих і ділянок з високим ризиком;4. Час аудита, включаючи час на інвентаризацію й інші необхідні процедури;5. Більш ефективний метод для відповіді на ризики істотних викривлень, як на рівні фінансової звітності, так і на рівні тверджень;6. Вплив інформаційних технологій на аудита;7. Прагнення керівництва розробити й впровадити розумний внутрішній контроль, включаючи наявність належної документації такого внутрішнього контролю;8. Можливості для керівництва зловживання повноваженнями;9. Необхідність включення елемента несподіванки у виконання аудиторських процедур.Останній крок у розробці загальної стратегії аудита полягає у встановленні в характері, часі й тривалості використання ресурсів, необхідних для аудита.

У суб'єктах де керівництво готує звіти різним особам, наділеним керівними повноваженнями, загальна стратегія аудита повинна бути обговорена з ними в писемній формі, включаючи:1. Загальну стратегію аудита;2. Строки аудита; 3. Будь-які додаткові вимоги або обмеження.

Соседние файлы в папке Екзамен