Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pravove_reg_econ / Normative_discipline / Prav_osn_upravl_v_SE.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
307.2 Кб
Скачать

30 Балів – за роботу на семінарському занятті.

Ціна одного семінарському занятті з дисципліни становить 2 бали (1 бал за письмову контрольну роботу (включаючи експрес-контроль, що проводиться в усній чи письмовій формі у вигляді тестів, задач, кейс-методів або в інших формах за вибором викладача і 1 бал за усне опитування теми включаючи роботу в малих групах.

(15 семінарських занять максимум по 2 бали = 30 балів)

Критерії оцінювання:

1 бал за написання контрольної роботи чи усну відповідь студент отримує, якщо всі відповіді викладені абсолютно вірно.

0,75 – якщо в письмовій роботі чи при усній відповіді все викладено загалом вірно, але в декількох питаннях є незначні неточності.

0,5 – якщо в письмовій роботі чи при усній відповіді одна з відповідей викладена неповно, невірно чи не викладена взагалі, або всі питання роботи мають неточності.

0,25 – якщо письмова робота чи усна відповідь викладені неповно, невірно або окремі питання не викладені взагалі, а решта роботи є правильною.

0 – якщо всі питання письмової роботи чи усна відповідь викладені невірно, або містять суттєві помилки, або не викладені взагалі.

5 балів - за виконання навчальних домашніх завдань (5 завдань, що оцінюються в 1; 0,75; 0, 5; 0,25; 0 балів кожне).

10 балів – за модульний контроль, що проводить після опрацювання 1-6 теми шляхом усного опитування кожного студента.

Практичні письмові завдання

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА КНЕУ

Навчальна дисципліна – “Правові основи управління у сфері економіки” Завдання № 1

студентам на самостійну підготовку до практичного заняття на тему

«Державна економічна політика та організаційно-правовий механізм її реалізації»

Мета практичного заняття: напрацювання студентами навичок самостійного узагальнення матеріалу щодо сутності та взаємозв’язку економіки та політики, опрацювання теоретичного матеріалу для правильного розуміння державної економічної політики.

Завдання: визначити та проаналізувати завдання органів державної влади щодо здійснення економічної політики та їх правове забезпечення.

Результати роботи оформити у вигляді письмової довідки, яка має містити:

  • назву документу;

  • прізвище, ім’я та по-батькові студента;

  • змістовну частину, яка містить вирішення поставленого завдання;

  • стислий опис змісту основних нормативно-правових актів, які регулюють завдання державних органів влади у процесі реалізації економічної політики.

Виконане завдання підлягає презентації та обговоренню в аудиторії.

Оформлення: довідка виконується на комп’ютері на папері формату А4. Студент повинен бути готовий відповісти на питання викладача стосовно змісту довідки.

Оцінювання: самостійна робота оцінюється в 1; 0,75; 0, 5; 0,25; 0 балів. Оцінка за самостійну роботу впливає на поточну успішність студента. Враховується повнота та якість довідки, оформлення, якість презентації в аудиторії.

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА КНЕУ

Навчальна дисципліна – “Правові основи управління у сфері економіки” Завдання № 2

студентам на самостійну підготовку до практичного заняття на тему

«Державне регулювання інвестиційно-інноваційної політики як пріоритетне завдання національної економіки України»

Мета практичного заняття: напрацювання студентами навичок самостійного аналізу наукової літератури, нормативно-правової бази з метою визначення особистого погляду щодо вирішення поставленої проблеми. Завдання: 1) проаналізувати необхідність розробки та прийняття Інноваційного кодексу України; 2) розкрити основні напрями інноваційної ідеології держави.

Результати роботи оформити у вигляді письмової довідки, яка має містити:

  • назву документу;

  • прізвище, ім’я та по-батькові студента;

  • змістовну частину, що включає особисту думку студента щодо вирішення поставлених завдань, огляд нормативно-правової бази та аналіз наукової літератури;

  • перелік використаних джерел.

Виконане завдання підлягає презентації та обговоренню в аудиторії.

Оформлення: довідка виконується на комп’ютері на папері формату А4. Студент повинен бути готовий відповісти на питання викладача стосовно змісту довідки.

самостійна робота оцінюється в 1; 0,75; 0, 5; 0,25; 0 балів. Оцінка за самостійну роботу впливає на поточну успішність студента. Враховується повнота та якість довідки, оформлення, якість презентації в аудиторії.

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА КНЕУ

Соседние файлы в папке Normative_discipline