Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
госы / ММ- ГОС / ММ. (1-30).doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
5.51 Mб
Скачать

21.Платіжний баланс як показник стану економічного середовища зарубіжної країни. Вплив стійкого дефіциту та надлишку пб на маркетингові рішення в мед.

Міжн.екон.середовище – сукупність екон. умов, процесів, чинників, що сприяють або протидіють розвитку міжн. діяльності фірми, зокрема маркет-ї. Структурні елементи: міжнародна торгівля (МТ), стан платіжного балансу, зовнішньоекон. і зовнторг. політика, міжн.інв-на діяльність, система міжн. організацій, міжн.екон.інтеграція. Платіжний баланс (ПБ) – це сисематизований звіт про надходження валюти в країну та про платежі країни іншим країнам її субєктам за певний період часу. Має 2 сторони: дебет (відтік валюти за межі країни, інвестиції, плата за імпорт тощо); кредит (надходження в країну, отримані кредити, притік інвестицій, перекази емігрантів в країну тощо). Стан платіжного балансу країни визначають: економічний потенціал, особливості структури ек-ки, участь у МПП, зв’язки зі світовим ринком позичкових капіталів, стан держ. регул-ня екон-ки та зовнішньоек. зв’язків. Використання даних ПБ: для оцінки кредитоспроможності країни, як індикатор екон.циклу, для прогнозування, для аналізу ризиків, для оцінювання стану ек-ки вцілому. Методи рег-ння ПБ: девальвація на.валюти; стимулювання експорту або обмеження імпорту; валютні обмеження; зміна відсоткових ставок; зміна обсягу грош.маси в обігу. Наслідками дефіциту ПБ є: посилення валютного контролю; зниження курсу нац. валюти; проблема позик за кордоном; посилення екон. залеж­ності (стосунки з МВФ); збільшення товарних кредитів; збільшення іноземних і внутрішніх позик та процентних ставок по них; прискорене зростання чистого зовнішнього боргу і сум його обслуговування; припинення імпортних поставок через відмову постачальників; передача виробленої продукції, землі, майна, акцій та інших активів нерезидентам в рахунок погашення заборгованості.

Наслідками надлишку ПБ є: тиск з боку інших країн з вимогами лібералізації торгівлі (відкриття ринків) та стимулювання споживання; перетворення країни в нетто-експортера капіталу.

22.Зовнішньоекономічна та зовнішньоторговельна політика: сутність та вплив на міжнародну маркетингову діяльність національних фірм.

Міжн.екон.середовище – сукупність екон. умов, процесів, чинників, що сприяють або протидіють розвитку міжн. діяльності фірми, зокрема маркет-ї. Структурні елементи: міжнародна торгівля (МТ), стан платіжного балансу, зовнішньоекон. і зовнторг. політика, міжн.інв-на діяльність, система міжн. організацій, міжн.екон.інтеграція. Кожна країна будує свої міжнародні відносини, виходячи із зовнішньоек. та зовнішньоторг. політики. Зовнішньоекон.політика —лінія дій, система заходів, які здійснює держава у сфері експорту й імпорту, митного регулювання, торговельних обмежень, залучення іноз. інвестицій, закордонного інв-ня, зовнішніх позик, надання екон.допомоги іншим країнам, здійснення спільних екон. проектів відповідно до інтересів країни. Зовнішньоторг. політика –– сукупність методів, прийомів і механізмів регулювання обсягів та спрямованості експорту й імпорту, які застосовує держава з метою реалізації зовнішньоекон.політики в цілому. Є два напрями зовн.-торгов.політики: протекціонізм та лібералізація. Протекціоні́зм —політика держави, спрямована на обмеження міжн. торгівлі. Зазвичай просувається місцевими лобістами під приводом «захисту» нац. ек-ки; «сприяння» розвитку власної промисловості й торгівлі. Лібералізація— політика, спрямована на відкривання внутріш. ринку для іноземних конкурентів, шляхом зниження кількості обмежень у торгівлі. Для реалізації політики уряди викорис­товують спеціальні методи й інструменти: превентивне правове регулювання, торговельні режими, митне оподаткування, внутрішнє (національне) оподаткування імпортних товарів, кількісні обмеження, технічні бар’єри, адміністративні формальності, екстрене правове регулювання, внутрішні фінансові та грошово-кредитні заходи, валютно-кредитне регулювання, організаційно-технічне сприяння експорту.

Соседние файлы в папке ММ- ГОС