Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
госы / Міжн торг / shpors_ШПОРЫ.МТ.276.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
414.72 Кб
Скачать

7. Причини появи альтернативних теорій мт. Зага хар-ка цих теорій.

Класичні/неокласичні теорії МТ мають слабку сторону: численні припущення їх авторів, що прзводить до віддалення таких теорій від практики. З цієї причини економісти 2-ї половини ХХ стор. Запропонували нові теорії, що пояснюють сучасні аспекти МТ.Напрямки новітніх теорій:1.Теорії, що розвивають принципи класичних теорій, але поширюють їх на більшу кількість товарів, країн та фаторів вир-ва; такі теорії доводять справедливість осн. постулатів класичних теорій. Це такі теорії: специфічних ф-рів вир-ва (в основі МТ лежать різниці у відносних цінах на товари, що виникають через різну забезп-сть країн специфічними факт.в-ва, причому ф-ри, специфічні для експортного сектору, розвиваються, а ф-ри, специфічні для сектору, що конкурує з імпортом, скорочуються.2.Теорії, що вивчають окремі сторони МТ, що не були висвітлені у клас теоріях (теорія перехресного попиту Ліндера – кр, експортує ті товари, великий ринок яких є всередині країни, тобто привабливі для нац. споживачів товари; у міру насичення вн ринку країна отримує необх досвід і тому починає їх експортувати до країн із подібним попитом; теорія розподілу доходів від МТ – в країні-імпортері від МТ виграють споживачі, програють вир-ки, нац економіка в цілому виграє; в кр-експортері виграють вир-ки, програють спож-чі, але нац ек-ка в цілому виграє; виграш отрим за рахунок обміну та спеціалізації).3.Теорії, що ствердж, що класичні теорії не пояснюють суті МТ (ефекту масштабу – при збільшенні викор-ня певного ф-ру в-ва у країни непропорційно більше зростає вир-во певного товару, на якому країна спеціалізуватиметься у МТ і отримуватиме вигоди через зростання у споживанні; теорія жит циклу товару – порівняльні переваги вир-ва передаються від розвинених країн до менш розвинених, які на етапі масового поширення продукту починають його масовий випуск; теорія вн-галуз торгівлі – МТ виникає між кр з приблизно однаковим рівнем ек розвитку та схожою націленістю ф-рами в-ва; тому залишається небагато галузей із суттєвими порівняльними перевагами – починається МТ однотипними товарами; динамічні теорії МТ – динамічні продовження теорії Хекшера-Оліна; країни мають розбіжності у рівні технол розвитку і тому час від часу впроваджують принципово нові продукти, певний час залишаючись монополістами у цих сферах.

8. Значення теорії специф ф-рів в-ва.

Припущення клас теорій – мобільність факт.в-ва. В реальному ж світі повна мобільність ф-рів в-ва, особливо у кор.-стр періоді, є практично недосяжною. Постає питання, як розвивається МТ, якщо частина ф-рів є немоб (є специфічними) для певної галузі. Відповідь – теорія Самуельсона-Джонса.Припущення:-Країна вигот 2 товари (1 і 2);-Для вир-ва товарів викор 3 ф-ри: праця, земля, капітал;-Праця – мобільний ф-р, викор для обох товарів;-Капітал – немоб, викор для товару 1; земля – немоб, викор для товару 2.Специф фактор в-ва – той,що є характерним лише лише для певної галузі і не може переміщуватись між галузями.Повним продуктом праці для теорії є функція залежності обсягу в-ва товарів 1 та 2 в залежності від витраченої роб сили (Q1=f(K, L1), Q2=f(Terra, L2), L=L1+L2).Власне теорія: в основі МТ лежать різниці у відносних цінах на товари, що виникають через різну забезпеченість країн специфічними факт.в-ва, причому ф-ри, специфічні для експортного сектору, розвиваються, а ф-ри, специфічні для сектору, що конкурує з імпортом, скорочуються.Якщо існування торгівлі 2 товарами між 2 кр. пояснювати з позицій ТСВ, то виявиться, що власники праці (робітники) завжди виступатимуть за розвиток вільної торгівлі й відмову від протекціонізму. Власники ж капіталу виступатимуть за вільну торгівлю лише якщо капітал в даній країні є надлишковим ФВ у порівнянні з землею; вони пропагуватимуть протекціонізм, якщо капітал є дефіцитним фактором вир-ва. Приблизно такий самий висновок знаходимо в теоремі Самуельсона – Джонса: в рез-ті вільної торгівлі збільшуються доходи власників фактора, специфічного для експортних галузей, і зменшуються доходи власників фактора, специфічного для галузей, що конкурують з імпортом.