Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
stat_shpora / задачи60.doc
Скачиваний:
227
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
508.42 Кб
Скачать

Розв’язання

Будуємо ряд кумулятивних частот:

Вік, років (xj)

20

21

22

23

24

25

26

Разом

Кількість співробітників, осіб (fj)

15

27

29

30

38

35

26

200

Кумулятивні частоти, осіб (Sf)

15

42

71

101

139

174

200

Знаходимо центр варіанти:

В ряді кумулятивних частот знаходимо число, яке більше або дорівнює N та прямує до N. У даному випадку таким числом є 101. Отже, медіана становить 23 роки (це відповідає кумулятивній частоті 101).

Медіана означає, що половина консультантів супермаркету має вік до 23 років, а інша половина - більше 23 років.

  1. Хімічний аналіз 10 партій молока дав такі показники кислотності (у градусах Тернера): 18; 21; 17; 19; 20; 23; 16; 22; 24; 21. Визначте частку молока, що відповідає стандартові (не більше 21), та дисперсію частки. Зробіть висновки.

Розв’язання

Частка молока, що відповідає стандартові (не більше 21) становить:

d1=7/10=0,7

Дисперсія частки молока, що відповідає стандартові (не більше 21) дорівнює 0,21.

  1. За даними про розподіл підприємств за кількістю працюючих визначте дисперсію.

Кількість працюючих, осіб

До 50

50-75

75-100

100 і більше

Разом

Кількість підприємств

3

4

2

1

10

Розв’язання

Знайдемо середини інтервалів для знаходження середньої:

Середини інтервалів (xj)

37,5

62,5

87,5

112,5

Разом

Кількість підприємств (fj)

3

4

2

1

10

xjfj

112,5

250

175

112,5

650

2268,75

25

1012,5

2256,25

5562,5

Середня кількість працюючих становить 65 осіб.

Дисперсія розподілу підприємств за кількістю працюючих становить 556,25.

  1. За оцінками експертів 25% підприємців реалізують на ринку легальну аудіо та відеопродукцію. Визначте дисперсію частки легально реалізованої продукції.

Розв’язання

d1=0,25, тоді 2=0,25(1-0,25)=0,1875

Дисперсія частки легально реалізованої продукції становить 0,1875.

25. За даними про розподіл підприємств за обсягами випущеної продукції визначте середнє квадратичне відхилення. Поясніть його зміст.

Обсяги випущеної продукції, тис. грн.

До 100

100 – 120

120 – 140

140 і більше

Разом

Кількість підприємств, % до підсумку

20

40

30

10

100

Розвязання:

= (90*20+120*40+130*30+150*10) / 100 = 116

σ=

  1. Хімічний аналіз 10 партій плавок чавуну дав такі показники вмісту кісеня (у %): 6; 7; 5; 8; 6; 8; 5; 9; 8; 7. Визначте середній рівень вмісту кісеня та квадратичний коефіцієнт варіації. Зробіть висновки.

Розв’язання

Партія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разом

Вміст кисню (у %) (xi)

6

7

5

8

6

8

5

9

8

7

69

0,81

0,01

3,61

1,21

0,81

1,21

3,61

4,41

1,21

0,01

16,9

Середній рівень вмісту кисню серед 10 партій плавок чавуну становить 6,9%.

Середнє лінійне відхилення показує, що вміст кисню серед 10 партій плавок чавуну в середньому відхиляється на 1,3% від середнього рівня.

Оскільки значення квадратичного коефіцієнта варіації становить приблизно 18,84% і не перевищує 33%, то сукупність 10 партій плавок чавуну є якісно однорідною.

  1. немає

  2. Структура реалізації товарів народного споживання в регіоні характеризується даними:

Товари народного

споживання

% до підсумку

1995

2000

Продовольчі товари

50

40

Алкогольні напої

30

44

Товари легкої промисловості

20

16

Оцініть структурні зрушення за допомогою квадратичного коефіцієнта структурних зрушень. Зробіть висновки.

Соседние файлы в папке stat_shpora