Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
7
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
446.98 Кб
Скачать

Висновок наукового керівника

на магістерську дипломну роботу

студента _____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему: _____________________________________________________

(назва теми)

_____________________________________________________________

(Текст висновку)

Загальний висновок наукового керівника щодо рекомендації до захисту в ДЕК.

Науковий керівник

_____________________________________________________________

(посада, місце роботи)

_____________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«_____» ______________200__ р.

Додаток Л

Зразок форми зовнішньої рецензії

ЗОВНІШНЯ РЕЦЕНЗІЯ

на магістерську дипломну роботу

студента КНЕУ імені Вадима Гетьмана

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________

(назва теми)

_____________________________________________________________

  1. Актуальність теми

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Наукова новизна

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Якість проведеного аналізу проблеми

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Практична цінність висновків і рекомендацій

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Наявність недоліків

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Загальний висновок рецензента щодо рекомендації МДР до захисту в ДЕК

__________________________________________________________________________________________________________________________

Рецензент ___________________________________________________________

(посада)

_______________ _________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_____________________________________________________________

(місце роботи)

Печатка «____» ______________ 200_ р.

130

Соседние файлы в папке Rozd 3 MetMaterPraktPidgot