Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
267.26 Кб
Скачать

Тема 5. Особливості управління витратами підприємства у системі контролінгу

Витрати як основний об’єкт управлінського обліку. Об’єкти та носії витрат. Принципи та завдання управління витратами у системі контролінгу. Сутнісна характеристика обліку витрат. Ознаки класифікації витрат для цілей контролінгу за функціями управління. Види витрат для прийняття управлінських рішень: дійсні, альтернативні, релевантні, нерелевантні, продуктивні, непродуктивні, маржинальні, середні, диференційні. Класифікація витрат для цілей планування: заплановані, незаплановані, нормативні, нормовані, ненормовані. Поділ витрат за місцями і сферами виникнення, функціями діяльності і центрами відповідальності. Інші критерії та види витрат.

Моделі визначення собівартості продукції. Основні методи калькулювання для цілей контролінгу. Класифікація підходів до обліку та калькулювання. Системи, методи та способи калькулювання. Чинники, що впливають на вибір методу обліку витрат та розрахунку собівартості. Особливості калькулювання за замовленнями та за процесами, за повними та за змінними витратами. Визначення собівартості за стандартами та видами діяльності. Методи аналізу поведінки витрат.

Система управління витратами у контролінгу. Цілі впровадження та місце системи управління витрат у контролінгу. Організація та елементи системи управління витратами для реалізації функцій контролінгу. Складові програми зниження витрат. Основні напрями оптимізації витрат з метою їх зниження.

Тема 6. Концепція бюджетного планування і контролю

Особливості бюджетування як управлінської технології. Система бюджетування в рамках планування. Цілі і напрями бюджетування. Спеціальні інструменти та процес бюджетування.

Складання і взаємоузгождення бюджетів. Структура системи бюджетів на підприємстві. Взаємозв’язок між окремими бюджетами. Операційний та фінансовий бюджети. Схема розробки бюджетів. Методичні підходи до складання різних видів бюджетів. Особливості бюджетування за видами діяльності.

Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Відхилення у процесах бюджетного контролю. Основні види відхилень. Статичний та гнучкий бюджети та їх місце у бюджетному контролі.

Тема 7. Організація бюджетування

Організація процесу бюджетування. Основні підходи до організації процесу бюджетування. Особливості вибіру бюджетного процесу та методу бюджетування. Бюджетування через прирощення та “з нуля”. Етапи та розподіл функцій у процесі бюджетування. Особливості бюджетного регламенту.

Реорганізація фінансової структури підприємства за центрами відповідальності. Сутність центрів фінансової відповідальності, обліку та місць виникнення витрат. Цілі фінансової структуризації підприємства. Сутність, основні аспекти, переваги та недоліки децентралізації фінансового управління підприємством. Етапи та порядок фінансової структуризації. Результати бюджетування.

Тема 8. Інструментарій стратегічного контролінгу

Вимоги до функції контролінгу для забезпечення стратегічного розвитку підприємства. Взаємозв’язок контролінгової діяльності та процесів стратегічного планування. Внесок та вплив контролінгу на окремих етапах розробки стратегії підприємства.

Інструменти стратегічного контролінгу. Аналіз ключових факторів успіху. Матричні аналітичні інструменти. Аналіз ланцюга цінностей та доданої вартості. Стратегічні карти. GAP-аналіз (аналіз розривів). АВС–аналіз та функціонально-вартісний аналіз. Аналіз конкурентів і бенчмаркінг. Інші методи та інструменти.

Соседние файлы в папке 02 NMM_DiscProgramy