Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
менеджмент / тест / Шпора на экзамен по менеджменту.doc
Скачиваний:
115
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
493.06 Кб
Скачать

138.Принципи побудови структур управління.

При побудові організаційної структури управління підприємства, керуючі органи повинні: уможливити повноту відображення цілей і задач організації структурою управління; структура повинна відображати функціональний поділ задач і обсяг повноважень працівників управління - повинна дотримуватися норми керованості; відповідати соціально-культурному середовищу; при побудові структур потрібно враховувати зовнішнє середовище; реалізація принципу відповідності між факторами і повноваженнями з одного боку, й кваліфікацією та рівнем культури з іншого.

139.Етапи проектування структур управління.

1)-аналіз існуючої структури управління і виявлення на скільки вона відповідає цілям орг-ї, орг.побудові підприємства, вимогам, які ставляться до раціональних стр-р управління. 2)-проектування стр-ри управління (визначення майбутньої поведінки організаційної системи, уточнення спеціалізації, визначення можливостей організації диверсифікованого виробни-ва, обгрунтування опт.спів-ня між основним і диверс виробни-вом, оптимального рівня концентрації виробни-ва,оптим-я розміру стр-х підприємств, оптиміз-я центрів відповідальності,визначення завдань по рівнях і ланках управління, ф-й упр-ня, обсягу робіт по ф-х управління, затрат часу, оптим. Чис-ть працюючих, визн-ня типу орг-ї побудови та стр-ри упр-ня, схематичне від-ня проектів, розробка положень про структурні підролзділи, розробка посадових інструкцій, обгрунтування змін тощо.

140.Еволюція структур управління

Перехід від механічних структур до органічних (питання 142.) Осн-ні положення старої та нової парадигм менеджменту: Стара парадигма (Тейлор, Файоль, Мейо)1.Під-ва розгляд-ся як закр система. Цілі, задачі та умови його діяльн-ті досить стабільні. 2.Ріст масштабів вир-ва прод послуг як гол-й фактор росту прод-і та конкурспромті.3.Рац-на організація вир-ва, еф-не викор-ня всіх видів рес-в і підвищ-я прод-ті праці як гол-на задача мен-ту. 4. Гол-не джерело дод-ї вартості:прод-й працівник та прод-ть його праці. 5. Сис-ма упр-ня побудована на контролі всіх видів діяльн-ті, функц-му розподілі робіт, нормах, стандартах, правилах викон-ня. Нова парадигма (Друкер, Ансофф): 1.Підприємство-це відкр сис-а, яка розг-ся в єдності факторів внутр та зовн серед-ща. 2.Хар-на орієнтація не на обсяг, а на якість, задовол-ня спож-в.3. Сит-й підхід до упр-ня.Визнач-ня важл-ті, швидкості та адекват-ті реакцій, що забезпеч-є адаптацію до умов існ-ня підприємства, при яких рац-я вир-ва стає другорядною

4.Гол. джер-ло дод-ї вартості-люди,які волод-ть знаннями і умови для реал-ї їх потенціалу.5. Сист.упр-ня орієнт-е на підвищ-я ролі ор-ї культ-ри та нововведень, на мотив прац та стиль кер-ва. Мех-на орг-ція (структура)-характеризується жорстим закріпленням задач за співроб-ми, практично повна відсутність ком-ї роботи(спеціалізовані задачі, жорстка ієрархія, багато інструкцій, вертикальні комунікації та сис-ма звітності,обмежене число команд, централізоване прийняття рішень). Органічна- та, яка вільно розвивається, діяльн-ть її реглам-ся обмеж-м параметром правил та мен-т насамперед стимулює командну роботу (загальні задачі, нежорстка ієрархія, обмежена кількість інструкцій, гориз-ні ком-ції, велика кількість команд, неформальне, децентралізоване прийняття рішень).

Соседние файлы в папке тест