Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кпу / 1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
951.3 Кб
Скачать

Права та обов'язки депутатів.

ЗУ "Про статус НД Укр." визначає в окремому розділі права НД . При цьому виділяються загальні положення щодо його прав у ВРУ, в її органах, деп. об'єднаннях.

Відп. до Заг. положень НД має право ухвального голосу щодо всіх питань, що розгл-ся на засіданнях ВРУ та її органів, до складу яких його обрано.

Кожний НД у ВРУ та її органах, до складу яких його обрано, має один голос.

НД може брати участь у роботі будь-якого органу ВРУ з правом дорадчого голосу, якщо інше не передбачено законом.

Він реалізує на засіданнях ВРУ та в роботі її органів надані йому права відповідно до КУ, ЗУ "Про статус НД Укр." та ін. законів Укр.

НД бере особисту участь у засіданнях ВРУ чи її органів, до складу яких його обрано.

При опрацюванні і прийнятті законопроектів, постанов та інших актів ВРУ поправки, пропозиції та зауваження, внесені НД , розгл-ся і за ними приймаються рішення щодо їх врахування чи відхилення.

Права НД визн-ся:

на пленарних засіданнях:

— щодо об'єднання у деп. фракції (групи);

в органах Верховної Ради:

— щодо вз.відносин з органами д-ї влади, органами місц. самовр-ня, підп-ми, установами та орг-ями, об'єднми гр-н Укр. та іноз. д-в;

— щодо вз.відносин із ЗМІ, права на заб-ня інфор-ю та на її викор-ня.

Окремо слід зупинитися на праві закон. ініціативи деп-та та на здійсненні ним контрольної функції ВРУ.

Згідно зі ЗУ НД має право законодавчої ініціативи, яке реал-ся у формі внесення до ВРУ: законопроекту;

проекту постанови; іншої законодавчої пропозиції.

Порядок внесення законопроекту, проекту постанови чи іншої законодавчої пропозиції на розгляд ВРУ та порядок їх розгляду визн-ся ЗУ "Про Регламент ВРУ".

НД також має право на деп. звернення до органів д-ї влади та органів місц. самовр-ня, їх посад. осіб, керівників підп-в, установ і орг-й незалежно від форм вл-ті та підпорядкування, об'єднань гр-н з питань, пов'язаних з деп. діял-тю, і брати участь у розгляді порушених ним питань.

До депутатських прав і привілеїв належать:

—звіл-ня НД від юр. відповід-сті за вислов-ня думок у ВРУ;

— заборона позбавляти НД свободи без згоди пар­ламенту.

Закон закріплює і обов'язки НД, які складаються з заг. (зокрема, додержуватися КУ, законів, присяги; дбати про благо Укр. і добробут укр. народу) і спец. (зокрема, обов'язки депутата як члена деп. фракції групи, як члена комітету, спец. або тимчасової слідчої комісії, обов'язок підтримувати зв'язок з виборцями).

98Основні гарантії депутатської діяльності.

КУ: НД гарантується деп. недотрканність. НД не несуть юр. відп-ті за рез-ти голосуавнняабо висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу та наклеп. НД не можуть бути без згоди ВРУ притягнені до крим. відповідальності, затримані чи заарештовані. Розділ 4 ЗУ “Про статус НД У.”. 1992 року перед-є гарантії діял-ті НД У.

Непорушність повноважень НД У. Ніхто не має права обмежувати повн-ня НД, крім випадків, передб. КУ та ЗУ, навіть в умовах воєнного чи надзв. стану. НД забез-ся умови для здійснення деп. повноважень: приміщення, транспорт, службові кабінети, безпека привиконанні служб. обов’язків. НД на строк виконання повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну службу, а також від призову на навч. та спеціальні збори. Життя і здоров’я НД підляг. обовязковому держ. страхуванню за рахунок бюджетних призначень на забез-ня діял-ті ВРУна суму 10-річного грошового утримання НД. НД ств-ся умови для підвищення проф. рівня, а саме: підвищення кваліфікації, навчання у навч. закладах, вивч. іноз. мов у вільний від деп. діяльностіф час за рахунок бюджетних призначень на забезп. діяльності ВРУ.

Фінансування видатків, повязаних з депутатською діяльністю Мін. фін У щомісячно зобов’язане перераховувати на рахунок ВРУ не менш 1/12 частини усми бюджетних призначень на забезп. діяльності ВРУ. НД протягом усього строку виконання деп. повноважень щомісячно відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням цих повн., у розмірі місячної зар. плати нар. деп-а, що не підляг. оподаткуванню.Фін., мед. та соц.-побут. забезп. НД У. НД встан-ся ВРУ щоміс. посад. оклад. НД в питаннях матеріального і соц.-побутового забез-ня прирівнюється до членів КМУ. НД щомісячно отримує з/п з дня початку деп. повноважень, а коштів для здійсн. деп. діяльності – з дня обрання. НД безкоштовно забез-ся мед. обслуговуванням та путівками для санаторного лікування.

На строк вик. повноважень НД отримує дипломатичний паспорт. НД може мати до 15 помічників-консультантів. Помічником-консультантом НД У. може бути лише гр-н У, що має сер. спец. чи вищу освіту і вільно володіє держ. мовою. На 4-х помічників – консультантів на. деп-а поширюється дія ЗУ Про держ. службу, їм присвоюється не вище, ніж 7 ранг держ. службовця 4-ої категорії. НД, незал. від місця постійного проживання, за його бажанням має право на отр-ня одноразової грош. компенсації для ств-ня належних житл. умов або на отр-ня на строк його повноважень службового житл. приміщення. Грошова компенсація для ств-ня належних житлових умов НД виплачується одноразово у розмірі вартості житла для нього та членів його сім’ї, які проживали разом з ним на день його обрання НД, відповідно до норм жилої площі, визначених запк-ством, виходячи із сер. ціни квадратного метра житла у м. Києві на відп-й період. Нині дія деяких з цих положень призупинена у зв. з обмеженням пільг певним категоріям гр-н.

99

Соседние файлы в папке кпу