Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
20
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
441.86 Кб
Скачать

Тренінг з курсу «Оцінка застави банківських кредитів»

Тема: «Оцінювання вартості будівель і споруд».

«Оцінка вартості комерційної нерухомості»

Мета тренінгу

Метою тренінгу є формування професійно-практичних вмінь студентів щодо:

 • Вибору бази оцінки майна з ціллю застави;

 • постановки технічного завдання на оцінку;

 • Процедури оцінки ринкової вартості майна з ціллю застави;

 • Процедури обчислення заставної вартості та обсягу можливого кредиту адекватного вартості застави;

 • Самостійного оформлення звіту про оцінку ринкової вартості майна з ціллю застави;

Завдання тренінгу

Відповідно до поставленої мети основними завданнями студентів в межах тренінгу є:

 • Ознайомлення з нормативно-правовою базою регулювання оцінної діяльності в Україні;

 • Ознайомлення студентів з міжнародним стандартом «оцінки майна з ціллю застави»;

 • Засвоєння студентами питання, щодо можливих методичних підходів та способів оцінки майна, а також особливостей їх застосування в практичній оцінній діяльності;

 • Набуття навиків практичного обчислення вартості майна застосовуючи доходний, порівняльний та затратний підхід;

 • обчислення розмірів коефіцієнтів коригування ринкової вартості об’єкта застави, на основі ринкової інформації про об’єкти аналоги;

 • набуття навичок по обчисленню ставки капіталізації та ставки дисконтування грошових потоків;

 • ознайомлення із специфікою та основними вимогами до звіту про оцінку майна з ціллю застави (вітчизняна практика та вимоги міжнародних стандартів оцінки);

Методичні матеріали для проведення тренінгу

Для виконання завдань тренінгу студентам надається можливість користування такими базами даних:

 1. Нормативно-правові акти з регулювання оцінки майна та майнових прав в Україні;

 2. Державні будівельні норми;

 3. Внутрішньобанківські інструкції, щодо порядку обчислення заставної вартості майна, порядку координації співпраці з незалежними оцінювачами та порядку роботи із заставою в банку;

 4. Документація, яка підтверджує технічні характеристики об’єкта застави та право власності на об’єкт застави (надається замовником оцінки оцінювачу);

 5. Бази даних, щодо ринкових цін на об’єкти аналогічні оцінюваному;

Результативність тренінгу для фахової підготовки студента

В результаті проведення тренінгу студенти набувають навичок та вмінь:

 • аналізувати макро- та мікросередовище діяльності банків у сфері забезпечення банківських кредитів;

 • оцінювати стан ринків комерційної нерухомості, визначення вартості забезпечення кредиту банку;

 • контролювати процес оцінювання вартості майна, що надається позичальником як застава кредиту;

 • використовувати законодавчо-нормативну базу, за допомогою якої регулюються питання оцінки майна, та існуючу методологію оцінювання заставного майна;

 • розробляти критерії та показники для удосконалення ефективної оцінки застави банківського кредиту;

 • організовувати процес попереднього чи кінцевого оцінювання вартості майна, яке передаться у заставу банківського кредиту;

 • координувати завдання і умови угоди на проведення оцінювання застави у разі залучення незалежних експертів-оцінників;

 • управляти діяльністю фахівців-оцінників структурного підрозділу банку з метою складання акту, аналізу звіту про оцінку майна, що передається позичальником у заставу банківського кредиту та підготовки висновків за результатами аналізу;

 • проводити моніторинг вартості забезпечення позичальником банківського кредиту;

 • заохочувати незалежних експертів-оцінників до виявлення проблемного забезпечення кредитних операцій , можливих ризиків та визначення засобів захисту від них;

 • вести бази даних щодо стану ринків комерційної нерухомості;

 • формувати масиви статистичної та оперативної інформації стосовно оцінки вартості певних видів заставного майна;

 • обчислювати заставну вартість та адекватний їй розмір банківського кредиту