Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
65
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
537.09 Кб
Скачать

25. Склад доходів, що враховуються і не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, порядок їх визнання.

Доходи поділяються на:

  1. Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, надання послуг + дохід банківських установ);

  2. Інші доходи;

  3. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта.

Інші доходи включають:

 • доходи у вигляді дивідендів, отриманих віднерезидентів, процентів, роялті, від володіння борговими вимогами;

 • доходи від операцій оренди/лізингу;

 • суми штрафівта/або неустойки чи пені;

 • вартість товарів, робіт, послуг, безоплатноотриманих платником податку у звітному періоді;

 • суми поворотної фінансової допомоги, що залишаються неповерненими на кінець звітного періоду;

 • суми невикористаної частини коштів, що повертаються з страхових резервів;

 • суми заборгованості, що підлягають включенню до доходів ;

 • фактично отримані суми державного мита;

 • суми акцизного податку, сплаченого/нарахованого

покупцями/покупцям підакцизних товарів на користьплатника такого акцизного податку;

 • суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із

фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів;

 • доходи, не враховані при обчисленні доходу

періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному податковому періоді;

 • дохід від реалізації необоротних матеріальних

активів, майнових комплексів, оборотних активів.

Датою отримання доходів є звітний період у якому такі доходи визнаються, незалежно від фактичного надходження коштів.

Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи:

 • сума попередньої оплати та авансів, отримана в

рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

 • суми ПДВ, отримані/нараховані платником ПДВ;

 • суми коштів або вартість майна отриманих у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку;

 • суми коштів або вартість майна, отримані за рішенням суду як компенсація прямих збитків;

 • суми коштів у частині надміру сплачених податків та зборів;

 • суми доходів органів виконавчої влади, отримані від надання державних послуг, у разі зарахування таких доходів до бюджету;

 • суми коштів у вигляді внесків, які надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення, що надходять та накопичуються за пенсійними вкладами,

 • суми коштів спільного інвестування;

 • суми отриманого платником податку емісійного

доходу;

 • номінальна вартість взятих на облік, аленеоплачених цінних паперів;

 • дивіденди, отримані платником податку від інших

платників податку;

 • кошти або майно, які повертаються власнику

корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента, але не вище вартості придбання акцій, часток;

 • кошти або майно, які повертаються учаснику договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, але не вище вартості вкладу;

 • основна сума отриманих кредитів, позик та інших

доходівтакого роду

Соседние файлы в папке Подт кодекс