Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
349.7 Кб
Скачать

23. Мито: загальна х-ка, види мита, платники, обєкт опод-ня.

Мито є непрямим податком, що стяг. з товарів, які переміщ. ч/з митний кордон У-ни, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом.

Особливості мита: збільшує ціну реалізації товарів; ставки мита диференційовані за групами товарів. Сплачується мито при переміщенні ч/з митний кордон У-ни. Контроль за правильністю та своєчасністю його сплати до б-ту здійснюють митні органи У-ни, а не податкові.

Платниками мита є б-я юр. або фіз. ос., які здійснюють переміщення ч/з митний кордон У-ни товарів або інших предметів, що підляг. опод-ню згідно з чинним закон-вом.

Обєктом опод-ня є митна вартість товарів або інших предметів, які переміщуються ч/з митний кордон У-ни, або їх кількісні пок-ки.

Для визн. митної вартості валюта контракту перерах-ся в нац. валюту У-ни за курсом НБУ, що діє на момент подання митної декл-ї. При встановленні митної вартості до неї включ. ціна товару, зазначена в рахунках- фактурах, а також витрати на трансп-ня (навантаж-ня, розвант., перевант. та стр-ня) до пункту перетинання митного кордону, комісійні, бркерські послуги тощо. За наяаної невідповідності заявленої митної вартості реальним цінам її величину встан-ть митні органи, виходячи з цін на ідентичні товари чи інші предмети, що діють у провідних країнах-експортерах зазначених товарів.

Види мита: ввізне, вивізне.

24. Мито: ставки, пільги, порядок сплати.

Мито- непрямий податок, що стягується з товарів, які переміщуються через митний кордон України, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом.

Запроваджено 2 види ставок, за якими обчислюється сума мита,що підлягає сплаті до бюджету:

  • у % до митної в-сті товарів;

  • у встановленому грошовому виразі на одиницю товару.

У свою чергу, процентні ставки, відповідно до Єдиного митного тарифу Укр. та ін. законодавчих актів Укр., залежно від країни походження товарів розподіл-ся на преференційні, пільгові та повні(загальні ставки).У встановленому грошовому виразі(євро) на одиницю товару ставки запроваджені по підакцизних товарах.

При справлянні мита встановлена розгалужена система пільг. Так, наприклад, від сплати мита повністю звільняються :

  • транспортні засоби, на яких здійснюються регулярні міжнар. перевезення вантажів;

  • валюта України, іноземна валюта та цінні папери;

  • товари, що підлягають поверненню у власність держави;

  • товари та предмети, що стали в результаті пошкодження непридатними для використання та ін.

Сума мита, належна до сплати, перераховується платниками на рахунки митних органів, що здійсн. митне оформлення товарів чи майна, або вноситься готівкою в касу митного органу, після чого в установлені строки ці суми перераховуються до бюджету.

Документом, який є підставою для внесення мита платником, є вантажна митна декларація або її копія. Митні органи перерах. одержані суми на рахунок Держ. Митної Служби не пізніше як за 3 банк. дні з дати повного оформлення митної декларації. ДМС в централізованому порядку щоденно перераховує кошти на відповідні рах-ки держказначейства. ДМС щодекадно звітує перед держказначейством про розрах-ки з держбюджетом. ДМС проводить з Держкакзначейством щомісячну та щодекадну звірку надходжень до бюджету непрямих податків, яка щоквартально оформлюється відповідними актами. Сума надмірно стягненого мита підлягає поверненню власникові товарів на його вимогу протягом року з моменту митного оформлення.

Соседние файлы в папке Подт кодекс