Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
16
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
364.54 Кб
Скачать

Тема 15. Ефективність менеджменту персоналу

Загальні засади ефективності в економіці та управлінні. Головне економічне завдання виробничого підприємства, будь-якої комерційної організації. Принцип економічної доцільності в менеджменті персоналу. Сутність понять «ефект», «ефективність» та «ефективність менеджменту персоналу». Чинники, які визначають ефективність менеджменту персоналу.

Витрати на персонал. Групи витрат роботодавців на персонал. Пряма оплата, оплата за невідпрацьований час, премії та нерегулярні виплати, витрати на соціальне забезпечення працівників, витрати на професійне навчання, витрати на утримання громадських служб та їхні елементи.

Аудит як інструмент дослідження ефективності управління персоналом.

Сутність та показники організаційної ефективності менеджменту персоналу.

Сутність та показники економічної ефективності менеджменту персоналу. Сутність методу порівняння в аналізі економічної ефективності менеджменту персоналу.

Сутність та показники соціальної ефективності менеджменту персоналу.

3. Плани лекцій

Тема 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу

 1. Метод, методологія, методика.

 2. Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку.

 3. Менеджмент персоналу як об’єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності.

 4. Менеджмент персоналу як навчальна дисципліна та предмет наукових досліджень.

 5. Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту.

 6. Персонал організації та його структура.

Тема 2. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації

 1. Зміст і завдання стратегії та політики менеджменту персоналу організації.

 2. Зовнішні та внутрішні чинники стратегії та політики менеджменту персоналу.

 3. Механізм реалізації стратегії та політики менеджменту персоналу.

 4. Принципи стратегії та політики менеджменту персоналу.

 5. Залежність стратегії та політики менеджменту персоналу від генеральної стратегії розвитку організації.

 6. Характеристика та відмінності політики менеджменту персоналу в умовах бюрократичної та патерналістської моделей ринку праці.

Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу

 1. Нормативно-правова база менеджменту персоналу.

 2. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу.

 3. Інформаційна база менеджменту персоналу.

 4. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу.

 5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення менеджменту персоналу.

Тема 4. Служба персоналу й кадрове діловодство

 1. Місце та роль служби персоналу в організації.

 2. Структура, функції та завдання служби персоналу.

 3. Права, обов’язки й відповідальність керівника служби персоналу.

 4. Номенклатура справ з кадрового діловодства.

 5. Документаційне забезпечення обліку та руху кадрів.

 6. Облік особового складу організації.

 7. Використання інформаційних технологій в управлінні персоналом.

Тема 5. Професійний підбір персоналу

 1. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу.

 2. Методи визначення потреб організації в персоналі.

 3. Сутність, призначення та етапи аналізу робіт.

 4. Розроблення критеріїв підбору претендентів на вакантні посади.

 5. Технології пошуку та залучення кандидатів на вакантні посади.

 6. Рекрутмент як особливий вид послуг у підборі персоналу.

 7. Технології збору та аналізу інформації про претендентів на вакантні посади.

 8. Види, процедура та технології проведення інтерв’ю з кандидатами на вакантні посади.

 9. Технологія проведення тестування.

Соседние файлы в папке Normative_discipline