Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
27
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
303.62 Кб
Скачать

Тема 2. Процес маркетингового менеджменту

Завдання 1. Розгляньте наведені нижче визначення. Вкажіть на базові поняття маркетингового менеджменту, яким вони відповідають:

 • логічна послідовність кроків по досягненню підприємством поставлених цілей;

 • існуюча комбінація зовнішніх та внутрішніх умов (факторів навколишнього бізнес-середовища, що впливають на діяльність підприємства, та його внутрішнього середовища) і ймовірність успіху в досягненні поставлених цілей;

 • групи споживачів на які націлюється діяльність підприємства, поскільки їх потреби і запити найкращим чином відповідають можливостям підприємства по їх задоволенню;

 • визначення особливих, найсприятливіших місць товарних пропозицій відносно інших товарів у їх сприйнятті споживачами цільових ринків;

 • система координат, на якій згідно значення основних характеристик продукції, розміщують товари, що присутні на даному ринку;

 • генеральна програма дій підприємства по досягненню бажаної позиції на конкурентному ринку;

 • структуризована сукупність інструментів та дій маркетингу;

 • конструювання та інтеграція маркетингових інструментів і дій, пропорційне розподілення зусиль для досягнення поставлених цілей.

Завдання 2. Оберіть підприємство з діяльністю якого ви знайомі. Проаналізуйте його ринкові можливості.

Завдання 3. Спробуйте дати характеристику сегментів ринку, на які націлена діяльність підприємства. Для прикладу можете використати такі підприємства, як супермаркет «Велика кишеня», система магазинів «Інтертип», кафе «Гаразд» чи якісь інші, з діяльністю яких ви знайомі.

Завдання 4. Оберіть ринок якоїсь продукції (спортивний одяг, освітні послуги, продукти харчування, тощо). Виділіть їх основні сегменти. В рамках якогось сегменту виділіть ніші та індивідуальних споживачів.

Завдання 5. Оберіть якийсь вид продукції чи тип підприємства. Розробіть систему критеріїв, за якими потрібно створити перцепційну карту для їх позиціонування.

Завдання 6. Визначить ринкову позицію Вашого учбового навчального закладу. Запропонуйте маркетингові заходи, які допомогли б йому зайняти більш вигідну позицію на ринку освітніх послуг.

Завдання 7. Назвіть признаки, які свідчать про те, що підприємство добре (погано) знає своїх цільових споживачів (конкурентів).

Тема 3. Організація маркетингового менеджменту

Завдання 1. Укажіть, які з наведених нижче висловлювань належать до переваг товарної і функціональної моделі побудови відділів маркетингу, а які до їх недоліків:

 • можливість швидкого вирішення виникаючих маркетингових проблем;

 • можливість глибокої спеціалізації, підвищення професійного рівня виконавців;

 • простота управління в цілому;

 • потреби координації маркетингових зусиль;

 • паралелізм розробок;

 • можливість превалювання окремих виконавців (підрозділів);

 • неможливість порівняння результатів діяльності різних підрозділів. Значні витрати;

 • слабка гнучкість організаційної структури.

Завдання 2. Розгляньте сутність маркетингових матричних організаційних структур. Охарактеризуйте їх особливості та переваги у порівнянні з традиційними структурами із суто вертикальною ієрархією. Вкажіть на те, на яких підприємства вони можуть мати місце.

Завдання 3. Як правило, на великих підприємствах відділи маркетингу створюються як комбінації типових моделей організаційних структур. Поясніть причину цього. Наведіть приклади таких організаційних структур. Запропонуйте власні варіанти таких структур.

Соседние файлы в папке Normative_discipline