Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
marketingoviy_menedjment_3 / Discipline_mag_pr / Tovarna_innov_politic .doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
293.38 Кб
Скачать

1.Тематичний план вивчення дисципліни

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції

Практичні

ІКР

СРС

Лекції

Практичні

ІКР

СРС

Лекції

Практичні

ІКР

СРС

1

Товар та його властивості

2

2

4

2

2

2

4

2

2

4

2

Управління товарним асортиментом

2

4

6

2

2

2

6

2

4

6

3

Управління якістю товарів та послуг

2

8

8

4

2

4

6

4

2

4

8

4

Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту

2

6

10

2

2

2

10

2

4

10

5

Планування та організація створення нового продукту

2

8

16

4

2

4

15

2

2

4

16

6

Сучасні методи та засоби генерування ідей інноваційних товарів

2

4

16

2

2

2

16

2

2

4

16

7

Функціонально-вартісне обгрунтування інноваційного товару

2

4

16

2

2

2

14

2

3

16

8

Дизайн нового товару

2

2

14

2

2

2

14

2

2

14

Разом годин

16

-

38

90

20

16

20

85

18

6

27

90

2. Програма дисципліни та рекомендована література

2.1. Програма дисципліни

Тема 1. Товар та його властивості

Визначення товару та послуг, їх тотожності і розбіжності. Класифікаційні ознаки та види товарів і послуг. Класифікація споживчих товарів. Товари і послуги виробничого призначення. Маркетингове розуміння продукту та товару. Вимоги до продукту. Зміст і складові маркетингової підтримки товару. Головні ринкові характеристики товару: асортимент, ціна, якість, імідж, популярність, конкурентоспроможність. Тестування продукту.

Тема 2. Управління товарною політикою та асортиментом

Визначення номенклатури і асортименту продукції. Широта, насиченість, глибина і гармонійність товарної номенклатури та асортименту. Переваги і недоліки широкого та глибокого асортименту товарів. Головні чинники, що породжують зміни в асортиментній політиці підприємств. Розширення, поглиблення, обмеження, упорядкування товарного асортименту. Зміст і призначення асортиментної концепції. Етапи планування товарного асортименту. Стандартизація та диференціювання товару. Порядок вилучення з виробництва малоефективних товарів. Заходи оперативного управління асортиментом. Товарна політика підприємства, її складові і види. Диверсифікація товарної політики, її класифікаційні ознаки та критерії ефективності.

Тема 3. Управління якістю товарів та послуг

Основні поняття та визначення якості товарів та послуг. Роль споживачів в системі забезпечення якості. Показники якості товарів і послуг. Технічний рівень якості продукції і методи його оцінки. Оцінка рівня якості виготовлення та експлуатації продукції. Етапи розвитку системного управління якістю товарів та послуг. Призначення і зміст міжнародних стандартів серії ISO 9000. Основні напрямки політики підприємства щодо якості продукції. Етапи петлі (спіралі) якості. Міжнародні вимоги системи якості до: маркетингу; проектування та розроблення технічних умов; матеріально-технічного постачання; підготовки виробництва і процесу виготовлення продукції.

Сутність тотального менеджменту якості (TQM), його елементи та процеси.

Соседние файлы в папке Discipline_mag_pr