Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
33
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
463.36 Кб
Скачать

4.2. Організація самостійної роботи студентів над програмним матеріалом.

Тема 1. Сфера послуг в економічному комплексі.

 1. Економічна структуризація суспільного відтворення.

 2. Соціально-економічна структуризація суспільного відтворення.

 3. Сфера послуг.

 4. Сектор послуг.

 5. Закономірності розвитку сектора послуг.

 6. Сутність та характеристика послуг.

 7. Континуум “товар-послуга”.

 8. Сервісна система та її функції.

 9. Процес виробництва послуги.

Виконання навчальних завдань, рефератів.

Тема 2. Ринок послуг.

 1. Класифікація міжнародних операцій.

 2. Міжнародні класифікації видів діяльності, продукції, послуг.

 3. Державні класифікації видів діяльності, продукції, послуг.

 4. Міжнародна торгівля послугами.

 5. Міжнародний стандарт ІСО 9004-2 “Руководящие указания по услугам”.

 6. Національний ринок послуг.

 7. Національні заходи у сфері послуг на вимоги світової організації торгівлі.

Виконання навчальних завдань.

Тема 3. Послуги з маркетингових досліджень та реалізації плану маркетингу.

 1. Європейська класифікація консалтингових послуг.

 2. Національна структура консалтингових послуг.

 3. Види консалтингових послуг.

 4. Реінжинірінг.

 5. Інжиніринг.

 6. Бізнес-консалтинг.

 7. Предінвестиційні консалтингові послуги.

 8. Комплексні послуги “Під ключ”.

 9. Ліцензії і Ноу-Хау.

Виконання навчальних завдань.

Тема 4. Послуги при закупівлі, постачання та збуті продукції.

 1. Виробничі послуги.

 2. Лізинг.

 3. Оренда майна.

 4. Транспортні послуги.

 5. Транспортно-експедиційні послуги.

 6. Страхування транспортних засобів.

 7. Страхування вантажів.

 8. Страхування відповідальності на транспорті.

 9. Передпродажні і післяпродажні послуги.

 10. Гарантійне і післягарантійне обслуговування та ремонт.

Виконання навчальних завдань.

Тема 5. Маркетинговий інструментарій на ринку послуг.

 1. Соціальна орієнтація маркетингу послуг.

 2. Концепції маркетингу та принципи їх еволюції.

 3. Моделі маркетингу послуг.

 4. Традиційна засоби маркетингу.

 5. Доповнення традиційних засобів специфічними для послуг.

 6. Маркетинг-мікс та його складові.

 7. Інтегральний характер маркетингу послуг і процесу їх виробництва.

 8. Навколишнє середовище.

 9. Зовнішнє оточення.

 10. Вивчення ринку послуг.

 11. Формування попиту на послуги.

 12. Сегментування ринку послуг.

Виконання навчальних завдань, рефератів.

Тема 6. Послуги як товар та вид людської діяльності.

 1. Товарна форма послуг та її особливості.

 2. Послуги, спрямовані на фізичний стан людини.

 3. Послуги, спрямовані на матеріальні блага людини.

 4. Розробка якості та цінності послуг.

 5. Підходи до розробки послуги.

 6. Процес розробки послуги.

 7. Продукт послуги та його складові.

 8. Життєвий цикл послуги.

 9. Продуктова інновація послуг та види послуг.

 10. Асортиментний набір послуг.

 11. Якість продукту послуги.

 12. Якість обслуговування.

 13. Конкурентоспроможність послуг.

 14. Роль стандартизації послуг.

Виконання навчальних завдань, рефератів.

Тема 7. Продукування (процес) послуг.

 1. Складові процесу надання послуг.

 2. Особливості процесу стосовно використання факторів входу в процес.

 3. Процес і його результати.

 4. Процес як соціальна взаємодія або економічний обмін.

 5. Продукування послуги або контакт між сервісною організацією та покупцем.

 6. Процес як участь покупця у продукуванні послуги або часткова зайнятість покупця.

Виконання навчальних завдань.

Тема 8. Учасники (персонал) надання послуг.

 1. Склад учасників, їх зв’язки та способи взаємодії.

 2. Запити покупця послуги.

 3. Запити та обов’язки сервісного службовця.

 4. Міжособистісне спілкування.

 5. Рекрутинг службовців.

 6. Навчання та заохочення.

Виконання навчальних завдань, рефератів.

Тема 9. Фізичне підтвердження (оточення) послуг.

 1. Концепція уречевлення послуги.

 2. Розміщення і планування приміщень сервісного підприємства.

 3. Основний та підсобний простори приміщення.

 4. Внутрішнє середовище приміщення.

 5. Розміщення обладнання в приміщенні функціонально та в просторі.

 6. Зовнішній атрибут сервісного підприємства.

 7. Вплив фізичного оточення на учасників надання послуг.

 8. Основні вимоги до проектування фізичного оточення.

Виконання навчальних завдань.

Тема 10. Цінова політика.

 1. Концепція ціноутворення, орієнтована на кваліфікацію.

 2. Концепція ціноутворення, орієнтована на витрати.

 3. Концепція ціноутворення, орієнтована на попит.

 4. Концепція ціноутворення, орієнтована на конкуренцію.

 5. Методи визначення ціни.

 6. Алгоритм процесу визначення ціни.

Виконання навчальних завдань.

Тема 11. Збут продукції послуг.

 1. Розподілення послуг.

 2. Канали розподілення.

 3. Прямий маркетинг.

 4. Мережа агентів.

 5. Посередники.

 6. Методи розповсюдження послуг.

Виконання навчальних завдань.

Тема 12. Маркетингові комунікації.

 1. Особливості комунікаційної діяльності у сфері послуг.

 2. Внутрішні і зовнішні комунікації.

 3. Двостепенева модель комунікацій.

 4. Пропаганда.

 5. Персональний продаж.

 6. Реклама.

 7. Суспільні зв’язки.

 8. Маркетинг відносин.

Виконання навчальних завдань.

  1. Написання письмових робіт (рефератів)

Теми та варіанти письмових робіт

Тема письмового реферату

Варіант за початковою літерою прізвища студента відповідної форми навчання

Заочна,

вечірня

Денна

Сфера послуг та сектор послуг Еволюція та закономірності розвитку

А

А—Ж

Сутність та характеристика послуг і порівняння їх з товарами

Б

З—П

Сервісне підприємство (організація) як система. Характеристика системи

В

Р—Я

Міжнародна торгівля послугами а регулювання ринку послуг

Г

Національний ринок послуг та заходи по реалізації вимог ГАТС СОТ

Д

Консалтингові і бізнес-консалтингові послуги

Е

Послуги з оптимізації виробничо-технічної діяльності та наукових інновацій

Є

Виробничі та сервісні послуги. Лізинг і оренда майна

Ж

Транспортні, транспортно-експедиційні послуги та пов’язані з ними послуги страхування

З

Концепції та моделі маркетингу послуг

І, Ї, Й

А—Є

Система засобів маркетингу послуг. Маркетинг-мікс

К

Ж—М

Види маркетингу послуг. Інтегрування маркетингу та процесу виконання послуги

Л

Н—У

Вивчення ринку і формування попиту на продукцію послуг

М

Р—Я

Види та характеристика послуг, спрямованих на фізичний стан та майно покупця послуг

Н

А—Ж

Розробка та створення послуги. Життєвий цикл послуги

О

З—П

Асортиментний набір послуг. Якість, конкурентоспроможність та стандартизація послуг

П

Р—Я

Цінова політика сервісного підприємства (організації)

Р

Збут продукції послуг

С

Маркетингові комунікації у сфері послуг

Т

Роль та місце покупця як складової засобу маркетингу послуг — Piople

У

А—Ж

Службовець сервісної організації, вимоги до нього та роль його в процесі надання послуги

Ф

З—П

Роль інших покупців в процесі надання послуг. Рекрутинг службовців, їх навчання та заохочення

Х

Р—Я

Внутрішнє середовище приміщень сервісних підприємств (організацій та його вплив на учасників надання послуги

Ц

Зовнішні атрибути сервісного підприємства. Головні фактори при проектуванні фізичного оточення

Ч

Організаційна культура сервісного підприємства

Ш

Підходи та сприйняття (визначення) процесу надання послуг, їх характеристика

Щ

Складові процесу надання послуг, їх характеристика

Ю

Особливості процесу надання послуги та його нетрансформаційний характер

Я

Соседние файлы в папке Discipline_mag_pr