Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
30
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
625.66 Кб
Скачать

Тема 6. Space-аналіз

6.1. Опрацювання теоретичних аспектів питань теми, виділених у відповідному розділі (див. розділ 3 ”Зміст дисципліни за темами. Тема 6.”)

6.2. Підготовка реферативних матеріалів та есе-досліджень за вищевказаними теоретичними питаннями.

6.3. Дайте відповіді на питання та виконайте нижченаведені завдання.

 1. Що означає термін «SPACE–аналіз»? В чому сутність SPACE–аналізу?

 2. Які основні групи факторів утворюють SPACE–аналіз?

 3. Розкрийте зміст процесу SPACE–аналізу та охарактеризуйте його складові етапи.

 4. Розкрийте сутність і складові показники фактора стабільності зовнішнього середовища.

 5. Розкрийте сутність і складові показники фактора привабливості (сили) галузі

 6. Розкрийте сутність і складові показники фактора конкурентних переваг підприємства.

 7. Розкрийте сутність і складові показники фактора фінансового потенціалу (фінансової сили) підприємства.

 8. Які основні стратегічні позиції підприємства виділяють за результатами SPACE–аналізу?

 9. Охарактеризуйте агресивну стратегічну позицію підприємства та визначте відповідні маркетингові стратегії.

 10. Охарактеризуйте конкурентну стратегічну позицію підприємства та визначте відповідні маркетингові стратегії.

 11. Охарактеризуйте консервативну стратегічну позицію підприємства та визначте відповідні маркетингові стратегії.

 12. Охарактеризуйте захисну стратегічну позицію підприємства та визначте відповідні маркетингові стратегії.

 13. Побудуйте матрицю SPACE–аналізу.

Тема 7. Маркетинговий стратегічний аналіз галузі

7.1. Опрацювання теоретичних аспектів питань теми, виділених у відповідному розділі (див. розділ 3 ”Зміст дисципліни за темами. Тема 7.”)

7.2. Підготовка реферативних матеріалів та есе-досліджень за вищевказаними теоретичними питаннями.

7.3. Дайте відповіді на питання та виконайте нижченаведені завдання.

 1. Що таке галузь? В чому відмінність маркетингового і виробничого підходу до розгляду галузі?

 2. В чому єдність і відмінність категорій «галузь» і «ринок»?

 3. В чому єдність і відмінність категорій «галузь» і «сфера бізнесу підприємства»?

 4. В чому полягає значення маркетингового стратегічного аналізу галузі для ефективної ринкової діяльності підприємства?

 5. Яка головна мета маркетингового стратегічного аналізу галузі?

 6. Охарактеризуйте етапність процесу маркетингового стратегічного аналізу галузі.

 7. Які основні економічні показники досліджуються в процесі маркетингового стратегічного аналізу галузі?

 8. Коли була розроблена Нова матриця Бостонської консультативної групи і на яких параметрах вона будується?

 9. Які види галузей виділяють відповідно до Нової матриці Бостонської консультативної групи?

 10. Що таке тупикова галузь і які її основні характеристики?

 11. Що таке об’ємна галузь і які її основні характеристики?

 12. Що таке спеціалізована галузь і які її основні характеристики?

 13. Що таке фрагментована (сегментована) галузь і які її основні характеристики? Назвіть причини фрагментованості галузі.

 14. Що таке ланцюг створення цінності?

 15. Сформуйте узагальнений ланцюг створення цінності М.Портера.

 16. З чого складаються основні види діяльності Ланцюга цінності?

 17. З чого складаються допоміжні види діяльності Ланцюга цінності?

 18. З чого утворюється Ланцюг цінності галузі?

 19. Представте структура Ланцюга цінності галузі за М.Портером.

 20. Які Ви знаєте форми реорганізації Ланцюга цінності?

 21. Що таке конкуренція?

 22. Охарактеризуйте модель конкурентних сил галузі М.Портера.

 23. Які фактори впливають на інтенсивність конкуренції між наявними підприємствами-виробниками в галузі?

 24. Які фактори посилюють загрозу появи нових конкурентів в галузі?

 25. Що таке товари-замінники і чому в моделі конкуренції М.Портера вони показані в двох позиціях?

 26. Які фактори посилюють загрозу появи товарів-замінників в галузі?

 27. В чому полягає сутність постачальників як конкурентної сили галузі?

 28. Які фактори впливають на рівень конкурентної сили постачальників в галузі?

 29. В чому полягає сутність покупців як конкурентної сили галузі?

 30. Які фактори впливають на рівень конкурентної сили покупців в галузі?

 31. Проаналізуйте п'ять сил конкуренції за моделлю М. Портера на прикладі таких ринків:

• ринок легкових автомобілів України,

• торгово-посередницький ринок комп'ютерів України,

• ринок освітніх послуг України.

 1. Представте розгорнуту конкурентну структуру галузі за моделлю М.Портера.

 2. Які Ви знаєте маркетингові стратегії відповідно до співвідношення новизни бізнесу підприємства і структури галузі?

 3. Назвіть складові компоненти аналізу конкурентних стратегій конкурентів галузі за М.Портером.

 4. Що таке стратегічні припущення? Які види стратегічних припущень Ви знаєте?

 5. Що таке стратегічна група галузі?

 6. Що таке карта стратегічних груп галузі? Для чого вона застосовується?

 7. Охарактеризуйте основні етапи побудови карти стратегічних груп в галузі.

 8. Яким вимогам повинні відповідати критерії диференціації, за якими будується карта стратегічних груп галузі?

 9. В чому полягає значення карти стратегічних груп галузі?

 10. Назвіть класифікаційні ознаки та відповідні різновиди конкурентних намірів підприємств галузі за напрямами конкуренції.

 11. Що таке бар’єри мобільності між стратегічними групами галузі?

 12. Які фактори впливають на рівень і силу конкурентної боротьби між стратегічними групами галузі?

 13. Чим визначаються стратегічні можливості підприємства в стратегічній групі?

 14. Які існують ризики підприємств в межах стратегічної групи?

 15. Що таке ключові фактори успіху в галузі?

 16. Охарактеризуйте процес визначення ключових факторів галузі.

 17. Як здійснюється зовнішній аналіз на підприємстві при визначенні ключових факторів успіху за галузями?

 18. Які Ви знаєте види ключових факторів успіху за сферами їх визначення?

 19. Що таке компетенція підприємства?

 20. Що таке ключова (базисна) компетенція підприємства?

 21. Що таке унікальна компетенція підприємства? Наведіть приклади унікальної компетенції підприємства.

 22. Що таке конкурентна перевага підприємства?

 23. Визначте підпорядкованість категорій «сильна сторона підприємства», «компетенція підприємства», «ключова компетенція підприємства», «унікальна ключова компетенція підприємства», «конкурентна перевага підприємства в галузі», «ключовий фактор успіху».

 24. Здійсніть порівняльну характеристику ключової компетенції, конкурентної переваги та ключового фактору успіху.

 25. Охарактеризуйте процес оцінювання стану ключових факторів успіху галузі на підприємстві.

Соседние файлы в папке Normative_discipline