Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
30
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
327.17 Кб
Скачать

Білет № ___

 1. Поняття бренду, товарної марки, брендингу і бренд-менеджменту.

 2. Переваги товарного брендингу.

 3. Асоціативний простір бренда.

 4. Брендові портфелі та управління ними.

 5. Стратегії створення нових брендів.

 6. Система контролю капіталу бренда.

Затверджено на засіданні кафедри Маркетингу

протокол № __від “__“ березня 20__р.

Зав. кафедрою __________проф. Павленко А.Ф.

Екзаменатор _________

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

Освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр

Галузь знань

Економіка і підприємництво

Напрям підготовки «Маркетинг»

Семестр 2

Дисципліна

«Бренд менеджмент»

Білет № ___

 1. Завдання бренд-менеджменту.

 2. Поняття і види цінностей бренда.

 3. Дослідження товару у бренд-менеджменті.

 4. Змістовні вимоги до імені бренда.

 5. Концепція позиціювання бренда.

 6. Стратегічні завдання управління брендом.

 7. Стратегії омолодження брендів.

 8. Модель побудови колеса бренду.

 9. Процес управління активами бренда.

 10. Фінансове оцінювання брендів.

Затверджено на засіданні кафедри Маркетингу

протокол № __від “__“ березня 20__р.

Зав. кафедрою __________проф. Павленко А.Ф.

Екзаменатор _________

Соседние файлы в папке Discipline_mag_pr