Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КП(1-5) / КП / Лекція 4

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
370.38 Кб
Скачать

Управлiння розмiром дужок

Розмiр дужок може визначатись автоматично для цього застосовується пара ¾операторних дужок¿:

\leftдужка та \rightдужка

Приклад. Автоматичне збiльшення розмiрiв дужок

(x)

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

 

 

x+1

 

 

x 1

 

 

 

 

 

 

 

x+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\[

\left(x\right) \left(\frac x y\right) \left[

\frac

{\left(

\frac{\sqrt x+1}{x} \right)}

{\left( \frac{\sqrt{x+1}}{x-1}

\right)}

\right]

\]

Слайд 40 з 49

Деякi додатковi символи

Наступний ряд символiв доступний через пiдключення пакету

\usepackage{pifont}

Додатковi символи:

 

\ding{33}

 

\ding{34}

 

\ding{37}

 

\ding{38}

 

\ding{41}

 

\ding{42}

 

\ding{45}

 

\ding{46}

 

\ding{49}

 

\ding{50}

 

\ding{53}

 

\ding{54}

 

\ding{57}

 

\ding{58}

 

\ding{61}

 

\ding{62}

 

\ding{65}

 

\ding{66}

\ding{35}

\ding{39}

\ding{43}

\ding{47}

\ding{51}

\ding{55}

\ding{59}

\ding{63}

\ding{67}

\ding{36}

\ding{40}

\ding{44}

\ding{48}

\ding{52}

\ding{56}

\ding{60}

\ding{64}

\ding{68}

Слайд 41 з 49

Деякi додатковi символи

\ding{69}

\ding{73}

\ding{77}

\ding{81}

\ding{85}

\ding{89}

\ding{93}

\ding{97}

\ding{101}

\ding{105}

\ding{109}

\ding{113}

\ding{117}

\ding{70}

\ding{74}

\ding{78}

\ding{82}

\ding{86}

\ding{90}

\ding{94}

\ding{98}

\ding{102}

\ding{106}

\ding{110}

\ding{114}

\ding{118}

\ding{71}

\ding{75}

\ding{79}

\ding{83}

\ding{87}

\ding{91}

\ding{95}

\ding{99}

\ding{103}

\ding{107}

\ding{111}

\ding{115}

\ding{119}

\ding{72}

\ding{76}

\ding{80}

\ding{84}

\ding{88}

\ding{92}

\ding{96}

\ding{100}

\ding{104}

\ding{108}

\ding{112}

\ding{116}

\ding{120}

Слайд 42 з 49

Деякi додатковi символи

\ding{121}

\ding{125}

\ding{163}

\ding{167}

\ding{171}

\ding{175}

\ding{179}

\ding{183}

\ding{187}

\ding{191}

\ding{195}

\ding{199}

\ding{203}

\ding{122}

\ding{126}

\ding{164}

\ding{168}

\ding{172}

\ding{176}

\ding{180}

\ding{184}

\ding{188}

\ding{192}

\ding{196}

\ding{200}

\ding{204}

\ding{123}

\ding{161}

\ding{165}

\ding{169}

\ding{173}

\ding{177}

\ding{181}

\ding{185}

\ding{189}

\ding{193}

\ding{197}

\ding{201}

\ding{205}

\ding{124}

\ding{162}

\ding{166}

\ding{170}

\ding{174}

\ding{178}

\ding{182}

\ding{186}

\ding{190}

\ding{194}

\ding{198}

\ding{202}

\ding{206}

Слайд 43 з 49

Деякi додатковi символи

\ding{207}

\ding{211}

\ding{215}

\ding{219}

\ding{223}

\ding{227}

\ding{231}

\ding{235}

\ding{239}

\ding{244}

\ding{248}

\ding{252}

\ding{208}

\ding{212}

\ding{216}

\ding{220}

\ding{224}

\ding{228}

\ding{232}

\ding{236}

\ding{241}

\ding{245}

\ding{249}

\ding{253}

\ding{209}

\ding{213}

\ding{217}

\ding{221}

\ding{225}

\ding{229}

\ding{233}

\ding{237}

\ding{242}

\ding{246}

\ding{250}

\ding{254}

\ding{210}

\ding{214}

\ding{218}

\ding{222}

\ding{226}

\ding{230}

\ding{234}

\ding{238}

\ding{243}

\ding{247}

\ding{251}

Слайд 44 з 49

Програмування макросiв

Для створення макросiв у TEX застосовується команда \def

\def \назва параметри {визначення}

назва – довiльний iдентифiкатор, що у подальшому буде використовуватись для звернення до макросу

параметри – вираз, що описує мiсце положення параметрiв, що передаються до макросу на обробку

Мiсце розташування кожного окремого макросу позначається символом # з номером

Порядок визначення номерiв повинен починатись з 1 i буди неперервним, всього доступно до використання 9 параметрiв

#1, #2, . . . , #9

визначення – програмний код, що описує макрос, де застосування параметрiв позначається символом # з вiдповiдним номером

Слайд 45 з 49

Програмування макросiв

Приклад. Визначення макросiв у TEX

Деякий текстДеякий текстДеякий текст Деякий текст

\def\a{Деякий текст} \a\a

\a\par

\a\par

Приклад. Визначення макросiв у TEX

А Б

 

\def

 

 

 

 

\a#1#2#3{%

 

 

 

\textit{#1}

 

 

\ding{#2}

 

 

#3%

 

 

}

 

 

\LARGE

 

 

\a{А}{43}{Б}

 

 

 

Слайд 46 з 49

Програмування макросiв

Приклад. Визначення макросiв у TEX

Технологiя – (з грецької τεχυoλoγια) мистецтво

Наука про способи розв’язання задач людства за допомогою технiчних засобiв

\footnotesize

\def\termin#1is#2.

{%

\textbf{#1}

--

\textit{#2}\par%

}

\termin Технологiя is (з грецької

$\tau\varepsilon\chi\upsilon o\lambda o\gamma\iota\alpha$)

мистецтво.

Наука про способи розв’язання задач людства за допомогою технiчних засобiв

Слайд 47 з 49

Програмування макросiв

Для створення макросiв у LATEX застосовуються три команди

\newcommand\назва[кiлькiсть][значення]{визначення} \recommand\назва[кiлькiсть][значення]{визначення} \providecommand\назва[кiлькiсть][значення]{визначення}

назва – довiльний iдентифiкатор, що у подальшому буде використовуватись для звернення до макросу

кiлькiсть – кiлькiсть параметрiв, що приймаються макросом (число вiд 1 до 9)

значення – значення першого параметру, який приймається за замовчанням

визначення – програмний код, що описує макрос, де застосування параметрiв позначається символом # з вiдповiдним номером

Слайд 48 з 49

Програмування макросiв

Приклад. Визначення макросiв у LTEX

 

A

 

 

 

 

 

a+2+3

 

 

\newcommand

a+b+c

 

 

 

\NewMacros[3][a]

1+2+3

 

 

{#1+#2+#3}

 

 

 

\NewMacros 2 3

 

 

 

\NewMacros b c

 

 

 

\NewMacros[1] 2 3

 

 

 

 

 

Слайд 49 з 49

Соседние файлы в папке КП