Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КП(1-5) / КП / Лекція 4

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
370.38 Кб
Скачать

Тема 4. Програмування документiв у TEX та LATEX

(математичнi вирази, застосування деяких специфiчних символiв, програмування макросiв)

Робота з формулами

TEX пропонує до використання двi нотацiї записiв формул

Формулою вважається будь яка послiдовнiсть команд яка розмiщена, у спецiальнi ¾операторнi дужки¿

Операторними дужками є одинарний $, або подвiйний знак $$

Формула повинна ним починатись i ним же повинна закiнчуватись

Процес побудови формули перемикає систему TEX у математичний режим роботи1

1Крiм математичного iснують також вертикальний та горизонтальний режими роботи

Слайд 1 з 49

Робота з формулами

Одинарний знак $ дозволяє створювати формули якi можуть вмiщуватись в середину текстових рядкiв i бути їх частиною

Приклад. Формули в нотацiї TEX, що не розривають текстовi рядки

Приклад формули y = ax + b, яка

розташована у рядку тексту

Приклад формули

$y=ax+b$, яка розташована у рядку тексту

Такi формули фактично є ¾словами¿ речення, тому довгi математичнi вирази бажано розподiляти на бiльш короткi, там де це можливо

Приклад. Формули в нотацiї TEX, що не розривають текстовi рядки

Приклад формул a = 1, b = 2, y = ax + b, якi розташованi у рядку тексту

Приклад формул $a=1$,

$b=2$,

$y=ax+b$, якi розташованi у рядку тексту

Слайд 2 з 49

Робота з формулами

Приклад. Альтернативний спосiб через застосування дужок \( та \)

Приклад формули y = ax + b, яка

 

Приклад

формули

розташована у рядку тексту

 

\(y=ax+b,\) яка розташована

 

 

у рядку

тексту

 

 

 

 

Приклад. Альтернативний спосiб через застосування дужок \( та \)

Приклад формул a = 1, b = 2,

 

Приклад

формул

y = ax + b, якi розташованi у рядку

 

\(a=1\),

тексту

 

\(b=2\),

 

 

\(y=ax+b\), якi розташованi

 

 

у рядку

тексту

 

 

 

 

Слайд 3 з 49

Робота з формулами

Формули у серединi текстових рядкiв також можуть бути визначенi за допомогою оточення math, як це показано у наступному прикладi

Приклад. Формули в нотацiї TEX, що не розривають текстовi рядки

Приклад формули y = ax + b, яка Приклад формули розташована у рядку тексту \begin{math}

y=ax+b

\end{math},

яка розташована у рядку тексту

Приклад. Формули в нотацiї TEX, що не розривають текстовi рядки

Приклад формул y = ax + b,

 

Приклад формул

z = y + c v, у рядку тексту

 

\begin{math}

 

y=ax+b

 

 

 

 

\end{math},

 

 

\begin{math}

 

 

z=y+c-v

 

 

\end{math}, у рядку тексту

 

 

 

Слайд 4 з 49

Робота з формулами

Подвiйний знак $$ дозволяє створювати формули, якi розташовуються на окремих рядках

Приклад. Формули в нотацiї TEX, що розривають текстовi рядки

Приклад формули

y= ax + b

,яка розташована у рядку тексту

Приклад формули

$$y=ax+b$$, яка розташована у рядку тексту

Знак пунктуацiї включають у формулу, якщо в тому є потреба

Приклад. Формули в нотацiї TEX, що розривають текстовi рядки

Приклад формули

y = ax + b,

яка розташована у рядку тексту

Приклад формули

$$y=ax+b,$$ яка розташована у рядку тексту

Слайд 5 з 49

Робота з формулами

Оточення equation застосовується для визначення формул, якi повиннi розташовуватись у текстi на окремих рядках та бути при цьому пронумерованими

Приклад. Формули в нотацiї TEX, що розривають текстовi рядки

Приклад формули

 

 

Приклад формули

 

 

 

\begin{equation}

y = ax + b,

(1)

 

y=ax+b,

яка розташована у рядку тексту

 

 

\end{equation}

 

 

яка розташована у рядку тексту

 

 

 

 

На такi формули, у подальшому, можуть бути органiзованi посилання, що будуть використовувати автоматично визначену нумерацiю

Слайд 6 з 49

Робота з формулами

Оточення equation* дiє аналогiчно до оточення equation, але автоматична нумерацiя формул не використовується

Приклад. Формули в нотацiї TEX, що розривають текстовi рядки

Приклад формули

y = ax + b,

яка розташована у рядку тексту

Приклад формули \begin{equation*}

y=ax+b,

\end{equation*}

яка розташована у рядку тексту

Аналогом оточення equation* є операторнi дужки \[ та \]

Приклад. Формули в нотацiї TEX, що розривають текстовi рядки

Приклад формули

y = ax + b,

яка розташована у рядку тексту

Приклад формули \[

y=ax+b,

\] яка розташована у рядку тексту

Слайд 7 з 49

Робота з формулами

Використання кирилицi у формулах має певнi особливостi оскiльки математичних режим TEX оперує лише латиницею

Символи кирилицi (i iншi символи не латинської абетки) не повиннi i не будуть вiдображенi у текстi формул

Якщо текст, поданий кирилицею, у текстi формули потрiбний – такий текст повинен бути аргументом макросу \text

Приклад. Формули, iз застосуванням кирилицi

= +

Сума = Перше + Друге

\[Сума = Перше + Друге\] \[

\text{Сума} =

\text{Перше} + \text{Друге}

\]

Слайд 8 з 49

Робота з формулами

Для позначення верхнiх та нижнiх iндексiв у формулах використовуються конструкцiї ˆ та _ вiдповiдно

Порядок визначення iндексiв не має значення

Приклад. Формули, iз застосуванням кирилицi

ПозначенняВерхнiй iндекс Нижнiй iндекс

xij xij xji xji

\[

\text{Позначення} ^\text{Верхнiй iндекс} _\text{Нижнiй iндекс}

\]

$x^i_j$ $x_j^i$ $x_i^j$ $x^j_i$

Слайд 9 з 49

Соседние файлы в папке КП