Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учебник учет в банках

.pdf
Скачиваний:
31
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
4.15 Mб
Скачать

Кредити: План рахунків

 

 

 

 

Банкам

 

 

 

 

 

 

 

Клієнтам

 

 

 

 

 

НБУ

 

 

Банкам

 

Суб’єктам

 

Органамдержавного

Фізичним особам

 

 

 

 

господарювання

управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на ви-

стро-

 

на ви-

 

 

у по-

 

в інве-

 

іпо-

стро-

 

на по-

фінан-

іпо-

 

 

 

 

строкові

точну

 

стицій-

 

іпотечні

точні

 

 

могу

кові

 

могу

 

діяль-

 

ну дія-

 

течні

кові

потре-

совий

течні

 

 

 

 

 

 

 

 

ність

 

льність

 

 

 

 

би

лізинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1211

 

1500

 

1510 1521

2062

 

2071

 

2082

2102

2122 2132

2202

2211

2232

 

Основна сума

1203

1212

 

1502

 

1512 1522

2063

 

2072

 

2083

2112

2123 2133

2203

 

2233

 

1207

 

 

 

 

1515 1523

 

 

2073

 

 

2103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1516 1524

 

 

2074

 

 

2113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премія

 

 

 

 

 

 

2065

 

2075

 

2085

2105

2125 2135

2205

2215

2235

181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисконт

 

 

 

 

 

1526

2066

 

2076

 

2086

2106

2126 2136

2206

2216

2236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прострочена

 

 

 

 

 

1517 1527

2067

 

2077

 

2087

2107

2127 2137

2207

2217

2237

 

основна сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані

 

 

 

1507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані

1208

1218

 

1508

 

1518 1528

2068

 

2078

 

2088

2108

2128 2138

2208

2218

2238

 

доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прострочені на-

 

 

 

1509

 

1519 1529

2069

 

2079

 

2089

2109

2129 2139

2209

2219

2239

 

раховані доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерви

 

 

 

1592

 

1590

 

 

 

 

 

2400 2401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Кредити: принципи обліку

Загальна схема обліку кредитів у редакції Постанови № 481

Облік

Видача

 

 

 

Погашення

 

Визнання

зобов’язань

кредиту

 

кредиту

з кредитування

 

 

доходів

 

 

 

Визнання

зменшення

корисності

Прострочення

кредиту

Визнання

кредиту

безнадійним

Списання на позабалансові рахунки

Списання з позабалансових рахунків

182

Кредити: первісне визнання

§43 МСБО 39:

«Під час первісного визнання якогось фінансового активу або фінансового зобов’язання підприємство має оцінювати їх за їхньою справедливою вартістю плюс (у тому разі, якщо фінансовий актив або фінансове зобов’язання не оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки) витрати на операції, які безпосередньо стосуються придбання або емісії такого фінансового активу або фінансового зобов’язання».

Розділ І Інструкції № 481:

1.5.Банк оцінює надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію,

івідображає в бухгалтерському обліку відповідно як актив та зобов’язання, які не підлягають взаємозаліку.

1.6.Банк уключає витрати на операцію, що безпосередньо пов’язані з визнанням фінансового інструменту, у суму дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.

Витрати на операції — додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням, випуском або вибуттям фінансового активу чи зобов’язання і які не могли виникнути, якщо суб’єкт господарювання не випустив, не придбав або не реалізував фінансового інструменту. До витрат на операцію належать комісійні, сплачені агентам, консультантам, брокерам і дилерам, збори органам регулювання, фондовим біржам, податкита держмита тощо.

183

Кредити: первісне визнання

Розділ І Інструкції № 481:

1.20.Банк відображає в бухгалтерському обліку отримані/сплачені комісії, що є невід’ємною частиною доходу/витрат за фінансовим інструментом, до часу видачі/отримання кредиту (траншу за кредитною лінією) за рахунком 3600 «Доходи майбутніх періодів»/ 3500 «Витрати майбутніх періодів».

1.21.Банк відносить на рахунок неамортизованого дисконту/премії за кредитами суму наперед отриманих (сплачених) комісій та амортизує їх на процентні доходи (витрати) протягом дії кредитного договору в разі прийняття позитивного рішення щодо надання/отримання кредиту.

1.22.Банк відносить суму отриманих (сплачених) комісій на рахунки комісійних доходів (витрат) відповідно до умов договору, якщо строк наданого зобов’язання з кредитування закінчується без надання кредиту.

:

Комісії, що отримані (сплачені) банком і є невід’ємною частиною доходу/витрат за фінансовим інструментом

(наприклад, за розгляд кредитної заявки)

визнаються:

якщо кредит надається

 

якщо кредит не надається

 

 

 

комісії є невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту — визнаються

процентними доходами

на кінець строку зобов’язання комісії визнаються

комісійними доходами

(витратами)

184

Кредити: первісне визнання

Комісійні: Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України

Комісії, що є невід’ємною частиною доходу кредиту:

визнаються в складі його первісної вартості і впливають на визначення дисконту (премії) за цим кредитом

комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і пов’язані зі створенням або придбанням фінансового інструменту

(крім фінансових інструментів у «торговому» портфелі)

комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов’язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання

або придбання кредиту

Комісії за ініціювання кредиту включають:

комісії за оцінювання фінансового стану позичальника;

комісії за оцінювання гарантій, застав;

комісії за обговорення умов інструменту;

комісії за підготовку, обробку документів та завершення операції тощо.

185

Кредити: первісне визнання

Облік надання кредиту — за датою розрахунку

На дату укладення угоди (дату операції) банк відображає суму зобов’язання на відповідних позабалансових рахунках:

Дебет Надані зобов’язання з кредитування

Кредит 9900

На дату розрахунку

Списання з позабалансових рахунків:

Дебет 9900

Кредит Надані зобов’язання з кредитування Надання кредиту — на балансових рахунках:

 

 

 

Дебет Основна сума боргу

Дебет Основна сума боргу

 

 

Кредит Грошові кошти

 

 

+

КредитГрошовікошти

або

Дебет Доходи майбутніх

Кредит Неамортизова-

 

 

періодів 3600

ний дисконт

 

 

 

 

Кредит Неамортизова-

 

 

 

ний дисконт

Облік надання кредиту

Може бути кілька комісій

 

 

Приклад

Отримана комісія:

 

 

Сплачена комісія:

Дебет Грошові кошти

 

 

Дебет Витрати майбутніх пері-

Кредит Доходи майбутніх

 

 

одів 3500

періодів 3600

 

 

Кредит Грошові кошти

У момент надання кредиту:

 

 

 

Розрахунокдисконту (премії):

 

ДебетТранзитнийрахунок3739

Дебет Доходи майбутніх пері-

 

одів 3600

 

+

Кредит Витрати майбутніх

КредитТранзитнийрахунок

періодів 3500

3739

 

 

 

Сальдо 3739 = дисконт або премія

 

 

ДебетТранзитнийрахунок3739

 

 

 

Кредит Неамортизований дис-

Дебет Основна сума боргу

 

 

конт

+

або

КредитГрошовікошти

Дебет Неамортизована премія Кредит Транзитний рахунок

3739

186

Кредити: первісне визнання

У разі відстрочення оплати/отримання банком комісій, що є

невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інстру-

менту, на дату первісного визнання фінансового інструменту в банку виникає кредиторська заборгованість/дебіторська заборгованість щодо сплати комісій.

Зобов’язання/вимоги щодо сплати комісій відображається в бухгалтерському обліку за рахунком 3648/3548 у кореспонденції з відповідним рахунком з обліку неамортизованого дисконту (премії). Визнання цього зобов’язання/вимоги припиняється на дату сплати банком/банку коштів.

На дату укладення угоди (дату операції) банк відображає суму зобов’язання на відповідних позабалансових рахунках:

Дебет Надані зобов’язання з кредитування

Кредит 9900

На дату розрахунку:

Списання з позабалансових рахунків:

Дебет 9900

Кредит Надані зобов’язання з кредитування

Дебет Основна сума боргу

+

Дебет Неамортизована премія

Кредит Грошові кошти

Кредит Кредиторська забор-

 

 

гованість 3648

На дату оплати комісії Дебет Кредиторська заборгованість 3648

Кредит Грошові кошти

187

Кредити: первісне визнання

Розділ І. Інструкції № 481:

1.8.Банк визнає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму різниці між справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов’язання та вартістю договору в кореспонденції з рахунками дисконту (премії), якщо під час первісного визнання він визначає вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова.

1.9.Банк визначає справедливу вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання шляхом дисконтування всіх очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням ринкової процентної ставки щодо подібного фінансового інструменту.

Розділ ІІ. Інструкції № 481:

2.3.Банк одразу визнає збиток, якщо кредит надається за

процентною ставкою, яка нижча, ніж ринкова:

на суму кредиту Дебет Основна сума боргу

Кредит Грошові кошти

одночасно: «результат першогодня» = (N + %) – Спр/в: Дебет 7390 Витрати від наданих кредитів…

за ставкою, яка нижча, ніж ринкова Кредит Неамортизований дисконт

2.4.Банк одразу визнає прибуток у разі надання кредиту

за процентною ставкою, яка вища, ніж ринкова:

на суму кредиту Дебет Основна сума боргу

Кредит Грошові кошти

одночасно: «результат першогодня» = Спр/в– (N + %): Дебет Неамортизована премія

Кредит 6390 Дохід від наданих кредитів…

за ставкою, яка вища, ніж ринкова

188

Кредити: первісне визнання

МСБО 39:

Первісна оцінка фінансових активів та фінансових зобов’язань

«КЗ 64.

Справедлива вартість фінансового інструмента під час первісного визнання, як правило, являє собою ціну операції [тобто справедливу вартість наданої або отриманої компенсації (див. також параграф КЗ 76)]. Проте, якщо частина наданої або отриманої компенсації призначена для чогось іншого, ніж цей фінансовий інструмент, справедлива вартість цього фінансового інструмента оцінюється за допомогою якогось методу оцінки (див. параграфи КЗ 74—КЗ 79).

Наприклад, справедлива вартість довгострокової позики або дебіторської заборгованості, що не приносять процентів, може оцінюватись як теперішня вартість усіх майбутніх надходжень грошових коштів, дисконтованих із застосу-

ванням переважної ринкової ставки (переважних ринко-

вих ставок) процента на подібний інструмент (подібний за валютою, строком, типом ставки процента та іншими факторами) з подібним показником кредитного рейтингу.

Будь-яка додаткова позичена сума є:

витратами або зменшенням доходу,

за винятком випадків, якщо тільки вона не задовольняє відповідним вимогам, за якими вона може кваліфікуватися як якийсь інший тип активу».

189

МСБО 39:

Первісна оцінка фінансових активів та фінансових зобов’язань

«КЗ 65.

Якщо підприємство ініціює позику, що приносить відсоток за позаринковою ставкою відсотка (наприклад, 5 %, коли ринкова ставка для подібної позики становить 8 %), та отримує авансову плату як компенсацію, це підприємство визнає цю позику за її справедливою вартістю, тобто без урахування цієї плати, яку воно отримує. Підприємство додає цю знижку до прибутку або збитку, застосовуючи метод ефективної ставки відсотка».

Приклад.

Номінал —10 000 грн. Комісія (дисконт) — 500 грн.

Номінальна ставка (проста) — 5 % річних

(за місяць: 5 %/12 = 0,42 %).

База нарахування — 30/360. Строк кредиту — шість місяців. Сплата: процентів — щомісяця;

основної суми — в кінці строку. Ринкова ставка дохідності — 8 % (річна складна).

(100 % + 8 %)1/12 – 100 % = 0,6434030 %.

190