Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kriminalne_pravo.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
731.14 Кб
Скачать

Тема 3. Стадії вчинення злочинів. (2 години)

Компетенції:

 • встановлювати момент закінчення у злочинах з різною законодавчою конструкцією складу;

 • розрізняти готування до злочину і вияв умислу, готування до злочину і замах на злочин;

 • кваліфікувати незакінчений злочин;

 • відмежовувати добровільну відмову від дійового (діяльного) каяття.

1. Питання для обговорення:

 1. Поняття стадій вчинення злочинів.

 2. Види стадій.

 3. Поняття закінченого злочину та замаху на злочин.

 4. Відмінність закінченого замаху від незакінчений замаху на злочин.

 5. Поняття готування до злочину.

 6. Звільнення від кримінальної відповідальності при незакінченому злочині.

 7. Поняття та умови правомірності добровільної відмови від доведення злочину до кінця.

2. Розв’язання кейсів індивідуально та в малих групах.

Практичне заняття 4 ( семінар- розгорнута бесіда,міні-кейс,робота в малих групах)

Тема 4. 5. Юридичний склад злочину. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину. (4 години)

Компетенції:

 • відмежовувати категорію «склад злочину» від поняття злочину;

 • розрізняти загальний і конкретний склади злочину;

 • орієнтуватися у структурі складу злочину;

 • розпізнавати окремі види складів злочинів;

 • визначати зв’язок між складом злочину і кваліфікацією злочинів.

 • класифікувати об’єкти злочинів «за вертикаллю» та «за горизонталлю»;

 • розрізняти предмет і об’єкт злочину, предмет та знаряддя і засоби вчинення злочину, предмет злочину й поняття потерпілого від злочину;

 • правильно встановлювати об’єкт і предмет злочину у складі конкретного злочину.

 • характеризувати суспільно небезпечне діяння як універсальну обов’язкову ознаку об’єктивної сторони злочину;

 • виділяти суспільно небезпечні наслідки у складі конкретного злочину;

 • правильно встановлювати причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками;

 • виокремлювати у складі конкретного злочину місце, час, обстановку, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.

1. Питання для обговорення:

 1. Поняття та значення складу злочину.

 2. Структура та види складу злочину.

 3. Поняття кваліфікації злочинів.

 4. Поняття та види об’єктів злочину.

 5. Види об’єктів злочину.

 6. Поняття та значення об’єктивної сторони злочину.

 7. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність).

 8. Поняття, види та значення суспільно небезпечних наслідків.

 9. Причинний зв’язок між діянням та суспільно небезпечними наслідками.

 10. Місце та час вчинення злочину.

 11. Засоби та знаряддя вчинення злочину.

2. Робота в міні-групах з укладання та розв’язання практичних задач

Практичне заняття 5 ( тренінг, робота в малих групах,міні-кейс)

Тема 6. 7. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона (4 години).

Компетенції:

 • виокремлювати ознаки та види суб’єктів злочину;

 • визначати формулу неосудності й обмеженої осудності;

 • встановлювати різницю між правовими наслідками вчинення посягання у стані фізіологічного та патологічного сп’яніння.

 • орієнтуватися у формах та видах вини;

 • відмежовувати прямий умисел від непрямого, злочинну само- впевненість від непрямого умислу, злочинну недбалість від інших видів вини та випадку (казусу);

 • застосовувати положення щодо змішаної (складної, подвійної) форми вини;

 • вирізняти мотив, мету та емоційний стан у складі конкретного злочину;

 • вирішувати питання про кримінальну відповідальність особи, яка припустилася помилки.

1. Питання для обговорення:

 1. Поняття та види суб’єктів злочину.

 2. Критерії неосудності.

 3. Поняття обмеженої осудності.

 4. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння.

 5. Поняття та значення суб’єктивної сторони.

 6. Поняття вини.

 7. Умисел та його види.

 8. Необережність та її види.

 9. Злочини із змішаною формою вини.

 10. Мотив та мета злочину.

2. Тренінг з розв’язання задач з кримінального права

Практичне заняття 6( семінар-дискусія, тренінг)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]