Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОбоча постаті.docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
61.37 Кб
Скачать

Тема 6. Технічні засоби навчання при вивченні історичних постатей.

План

 1. Поняття та класифікація ТЗН.

 2. .Вивчення історичних постатей за допомогою анімації та кінофільмів

 3. Вивчення історичних постатей за допомогою комп’ютерних технологій.

Практичне завдання:

Розробити комплекс завдань для вивчення навчальної теми з ознайомленням з історичною постаттю.

Питання для самостійної роботи

 1. Інтегрована технологія навчання у практиці західноєвропейських учителів

 2. Проблема оцінювання навчальних досягнень учнів при вивчені історичних постатей

Література:

 1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології і моделі навчання історії в школі. – Запоріжжя, 2000.

 2. Баханов К.О. Навчання історії за інтегрованою системою // Історія в школах України. – 2000. – № 5-6.

 3. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція // Історія та правознавство. – 2007, – № 9 (109)

 4. Дорошенко Д. Історія України : З малюнками : Для школи й родини – К.: Освіта, 1993. – 237 с.

 5. Єрмоленко А. Конспект уроку “Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого”. // Історія в школах України. – 2007. – № 9 – 10. – С. 32 – 34

 6. Ладыченко Т. В., Свидерская В. В., Свидерский Ю.Ю. История Украины : Учеб. Пособие для 7 кл. средн. общеобразоват. шк. – Запорожье : Премьер, 2000 – 192с.

 7. Подласый И. П. Педагогіка. Новый курс: Учебник для студ. пед.вузов: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 1999- Кн. 1 – 576с.

 8. Субтельний Орест Україна: історія /Пер. з англ.. Ю. І. Шевчук Вст: ст. С.В. Кульчицького – 3 – тє вид., перероб. І доп. – К.: Либідь, 1993 – 720с.

 9. Урок-суд “Гетьман Іван Мазепа – зрадник чи національний герой?”// Історія – 2006, – № 6(70)

 10. Урок-суд “Гетьман Іван Мазепа – зрадник чи національний герой?”// Історія – 2006, – № 11(75)

 11. Урок-суд “Гетьман Іван Мазепа – зрадник чи національний герой?”// Історія – 2006, – № 8-9(72-73)

12. Рекомендована література Базова

 1. 1Баханов К.О. Традиції та інновації в навчанні історії в школі: Дидактичний словник-довідник. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – 108 с.

 2. Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи з історії України (методичний посібник для вчителів) К.: Генеза, 1996. – 208 с.

 3. Баханов К.О. Методичний посібник з історії України. 7клас. Традиції та інновації у навчанні історії в школі.- К.: Генеза, 2001.- 296 с.

 4. Баханов К.О. Інноваційні системи технології та моделі навчання історії в школі. Монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с.

 5. Борзова Л.П. Игры на уроке истории: Метод. Пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001 – 160 с

 6. Вєнцева Н.О. Дискусійні методи на уроках історії України: 7-8 класи/ Передмова К.О. Баханова. – Х.: Вид. група “Основа”, 2007. – 128с.

 7. Вєнцева Н.О. Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 7 класі. – Х.: Вид. група “Основа”, 2010. –127 [1] с. (Б-ка журн. “Історія та правознавство”. Вип. 2 (74)).

 8. Вєнцева Н.О. Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 8 класі. – Х.: Вид. група “Основа”, 2010. –122 [2] с. (Б-ка журн. “Історія та правознавство”. Вип. 9 (81)).

 9. Вєнцева Н.О. Дискусія як метод навчання історії в школі // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного університету (педагогічні науки ). – № 1. – Бердянськ: БДПУ, 2004 – С.151-159.

 10. Історія України в особах: Литовсько-польська доба / Авт. колектив: О.Дзюба, М.Довбищенко, ... О. Русина – К.: Україна, 1997.– 272с.

 11. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 256 с.

 12. Котляр М.Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава.–К.: Україна, 1996.–240с.

 13. Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія в життєписах: Пер, з рос, – К.: Час, 1994. – 328 с. – Бібліогр.: 18 с

 14. .Костомаров М. Історія України в життєписах визначнійших єї діячів. – Львів, 1918 – 493 с.

 15. Личность в истории Украины: Сборник: В 2 ч. Ч 1. Дидактические материалы истории Украины (7-9 классы) / Авт.сост. Н.И. Ольхина, Л.Н. Непран, И.Н. Рыбак и др. – Донецк: Издательство «Укр НТЭК»,2002. – 148с.

 16. Личность в истории Украины: Сборник: В 2 ч. Ч 2. Дидактические материалы истории Украины (7-9 классы) / Авт.сост. Н.И. Ольхина, Л.Н. Непран, И.Н. Рыбак и др. – Донецк: Издательство «Укр НТЭК»,2002. – 150с.

 17. Осадчук Р. Використання словесно – діалогічних методів у навчальному процесі // Історія в школі, - № 8 – 9. – с. 12- 16

 18. Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрейман. – К.: Генеза, 2005, – 328 с.

 19. Професійна майстерня № 6 (70) лютий 2006 р.;№ 11 (75) квітень 2006 р.

 20. Сторожев В. Історичні загадки на уроці // Історія в школах України. –2000. – № 2. – С.40-41

 21. Толочко П.П. Історичні портрети. Із історії давньоруської і європейської політики X-XII ст. – Київ.: Наукова думка, 1990. – 267 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.