Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
наскрізна прог 13-14.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
331.26 Кб
Скачать

2.3.Обов’язки студента-практиканта

Студент-практикант повинен:

  1. з’явитися на підприємстві у встановлений для початку проходження практики термін;

  2. виконувати існуючі на підприємстві правила внутрішнього трудового розпорядку;

  3. працювати згідно календарного плану, прагнути надбати практичні навички роботи за фахом;

  4. вивчати інструктивні та нормативні матеріали, вказівки, навчитися використовувати нормативні документи (норми, розцінки, тарифи і т. п.);

  5. працювати на робочому місці, вказаному керівником практики від підприємства та нести відповідальність за виконану роботу на рівні з штатними працівниками;

  6. вести щоденник проходження практики встановленої форми (Додаток 2), записуватидо нього зміст та обсяг виконаної роботи, подавати записи на перевірку безпосередньому або головному керівникові практики від підприємства та університету;

  7. по закінченні практики на кафедру Економіки підприємства та економічної теорії надати в теці: щоденник проходження практики (з характеристикою-відгуком); звіт про проходження практики; звіт про виконання індивідуального завдання.

2.4. Вимоги до оформлдення звіту з проходження практики

Основним підсумковим документом проходження практики студентом є звіт. Структура звіту повинна відповідати структурі завдань робочої програми практики.

У звітах не повинно бути дослівного перепису установчих та інших документів підприємства – бази проходження практики (статутів, контрактів, технічного опису, тощо). Обов’язковою умовою оформлення звіту є чітка логіка викладання, правильність мовно-стилістичного подання матеріалу.

У звіті має бути відображена загальна характеристика підприємства; форма власності та господарювання, аналіз та вид діяльності, асортименту готової продукції, актуальність виконання завдань з практики на підприємстві, а також виробнича та організаційно-управлінська структура підприємства, загальна технологічна схема виробництва товарів та послуг, аналіз фінансово-господарчої діяльності згідно завданням на практику.

Використовуючи первинні джерела про діяльність підприємства, практикант узагальнює дані аналізу, відображає питання поточного та перспективного бізнес-планування, особливості бухгалтерського обліку, руху фінансових засобів, оптимальне використання тимчасово вільних грошових коштів. На підставі аналізу формуються аргументовані пропозиції щодо вдосконалення управління за досліджуваними напрямками діяльності підприємства, висуваються рекомендації з вдосконалення підприємницької діяльності фірми або її окремих підрозділів.

За якістю пропонованих рекомендацій та висновків керівник практики від підприємства надає характеристику-відгук, де оцінює професійний рівень практиканта та звертає увагу на доцільність запрошення студента до проходження практики на цьому підприємстві наступного року або на постійну роботу по закінченню навчання.

Обсяг звіту не повинен перевищувати 25-30 сторінок. На сторінці повинні бути поля: ліве – 30 мм, згори – 20 мм, знизу – 20 мм, праве – 15 мм. Відступи першої строки дорівнюють 15 мм. Заголовки відділяються двома інтервалами, завдання повинні друкуватися великими літерами. Звіт повинен бути прошитим разом з додатками.

Текст слід друкувати на комп’ютері: розмір шрифту – кегль 14, шрифт – TimesNewRoman, міжстрочний інтервал – 1,5, загальна нумерація сторінок починається з титульної сторінки (Додаток 4), але порядковий номер на неї не ставиться, на всіх наступних сторінках він розташовується в правому верхньому кутку сторінки.

Звіт перевіряється та затверджується керівниками практики від підприємства та вузу.

Звіт формується на протязі всього терміну проходження практики і повинен бути представлений на кафедру Економіки підприємства та економічної теорії одразу після закінчення термінів проходження практики. Захист звітів з проходження практики відбувається згідно затвердженого розкладу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.