Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sotsiologia-1.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
102.59 Кб
Скачать

2) Види та функції культури.

Види:

За суб’єктами:

-національна

-групова

-суспільна

-особистісна і тд

За функціональною роллю:

-загальна. Мова йде про певні загальні норми

-спеціальна. Мова йде про професійну культуру

За генезисом:

-народна

-елітарна

-масова

Деякі дослідники вважають що справжньою культурою є елітарна культура.

За видами:

-матеріальна

-нематеріальна

За характером

-світська

-релігійна

Функцій культури дуже багато

Основні:

1 Комунікативна пов’язана з нагромадженням і трансляцією соціального досвіду через покоління.

2 Регулятивна відповідає за створенням системи орієнтирів і контролю

3 Інтегруюча. Створюється певна система значень, символів, цінностей і вони визначаються як важлива умова стабільності соціальної системи.

Різні напрямки визначали різні ядра культури.

3)Елементи культури та культурні універсалії.

В якості елементів культури можуть виступати: цінності, норми, мова, переконання, знання, обряди, звичаї, традиції.

Мова – ретранслятор культури

Цінності – мова йде про певні стандарти що слугують для самовизначення особистості та суспільства. Є цінності-засоби (інструментальні цінності). Будь-які цінності слугують певни орієнтиром діяльності і входять до системи соціального контролю.

Правила моралі, зразки поведінки (мода)

Міф, релігія та ідеологія – це соціально-історичні уявлення про світ(Ефєндіїв 360-386).

Коли кажемо про культурні універсалії згадуємо що культура це спосіб адаптації людей до навколишнього середовища. А чи існують спільні риси та повторення у різних культур? Джордж Мердок проводив емпіричне дослідження різних культур і прийшов до висновку що існує певний перелік універсалій що існують у всіх культурах. Він дослідив 600 культур. Він вважає що суспільна праця, спорт, ритуали, правила взаємодії чоловіків та жінок і тд притаманні всім культурам. Його теорія критикувалася.

Культурна універсалія – риси культури що зустрічаються у всіх відомих спільнотах як історичного минулого так і сучасності.

13.12.2011

Девіація та соціальний контроль

1 Категорія соціальний контроль у соціології

2 Соціологічне пояснення девіації

3 Види та функції девіації, наслідки девіації,соціальні патології

1. Соціальний контроль – це процес і механізм спостереження або нагляду з метою забезпечення функціонування соціальної системи відповідно до прийнятих норм

Тема соціального контролю пов’язана з проблемами суспільства та особистості а не культури. На думку більшості вчених соцконтроль осягається поєднанням деяких компонентів: слухняність, примус, дотримання норм і тд.

Парсонс, Фуко.

Парсонс представник структурного функціоналізму. Вважав що соціальний контроль потрібен як протидія девіантній поведінці з метою підтримання соціальної стабільності що здійснюється за допомогою накладання санкцій. Кожен елемент системи повинен відповідати за гармонізацію та стабілізацію діяльності системи. Отже кожен елемент системи оцінюється з тз підтримки рівноваги.

Парсонс вважав що повинні існувати органи соціального контролю.

В центрі уваги Фуко було те як поведінка індивіда регламентується в певному культурному середовищі.

Соціальний контроль повинен включати 3 головні елементи:

1 норми

2 санкції

3 влада

4 цінності.

Це певне уявлення про щось важливе та значне, уявлення про ідеал, те що визначає життєдіяльність людини. Цінності визначають зміст цілеспрямованої діяльності, вони орієнтують людину.

Соціальні норми. Норми можуть бути формальні та неформальні приписи того як треба поодитися в суспільстві, ідеальні зразки чи стандарти що приписують поведінку в конкретних ситуаціях. Норми можуть проявлятися як стандарти поведінки але з іншого боку як очікування відповідної поведінки.

Функції норм:

1 норми регулюють процес соціалізації

2 інтегрують індивідів в групи а самі групи в суспільство

3 контролюють поведінку що відхиляється

4 слугують зразками поведінки

Норми можуть розрізнятися за масштабом: це можуть бути норми що характеризують одну группу, або норми що виникають в спільнотах та суспільстві.

Певна міра непокори нормам існувала завжди.

Конформізм – тип соціальної поведінки що характеризує пристосування, пасивне прийняття існуючого порядку, пануючих думок, безпринципне і некритичне дотримання будь-якого зразку що володіє найбільшою силою тиску, податливість особи реальному або уявному тиску соціальної групи. Внутрішньо індивід може і не підтримувати ту чи іншу систему. Конформізм – мета соціального контролю але конформізм це не мета соціалізації бо останнє передбачає внутрішню згоду та прийняття загальноприйнятих норм.

Санкції – засоби заохочення і покарання що стимулюють людей дотримувати соціальні норми. Санкції це розгалужена система винагород за виконання норм конформізм і покарання за відхилення від норм.

Соціальний контроль може бути в двох формах:

- формальний

- неформальний

Особи що виконують соцконтроль – агенти соціального контролю.

Сам контроль набуває 2 форми:

-зовнішній. Сукупність певних механізмів що гарантують дотримання певних загальноприйнятих норм поведінки(формальних та неформальних)

-внутрішній (самоконтроль)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]