Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт.docx
Скачиваний:
56
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
12.9 Mб
Скачать

1.4. Економіка регіону

Донецька область – це великий промисловий, культурний і науковий центр України. Наявність власних паливно-енергетичних і мінерально-сировинних ресурсів, близькість залізорудних родовищ Криворізького басейну, вихід до моря зумовили формування потужного промислового комплексу з високою концентрацією галузей важкої промисловості, створення достатньо розвиненої виробничої, наукової і соціальної інфраструктури, високий рівень урбанізації.

Промисловий потенціал області складає основу господарського комплексу регіону і займає важливе місце в економіці України. Область володіє майже п'ятою частиною основних промислово-виробничих фондів України, забезпечує 20,8% загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції, займає перші та провідні місця по випуску багатьох видів промислової і сільськогосподарської продукції (див. рис.1.11.).

Рис. 1.11. Питома вага регіону в загальному обсязі реалізованої промислової продукції за січень-травень 2012 року, %

(побудовано автором за даними [14])

Спеціалізація регіону зумовлена:

 • вигідним географічним положенням;

 • багатою мінерально-сировинною базою;

 • достатньо розвинутою інфраструктурою;

 • високим рівнем урбанізації.

Вагоме місце в економіці Донеччини посідає багатогалузева важка промисловість: вугільна, гірничодобувна, чорна та кольорова металургія, металообробка, машинобудування, хімічна, електроенергетична промисловість, виробництво будівельних матеріалів та інше. Окрім того, в області є комплекси підприємств легкої, харчової, ряд підприємств деревообробної, меблевої та целюлозно-паперової промисловості. Розвинуто агропромисловий комплекс.

В структурі промислового виробництва переважають металургійний та паливно-енергетичний комплекси (див. рис. 1.12.).

Рис. 1.12. Основні галузі економіки Донецької області

(побудовано автором за даними [21])

В області зосереджено понад шостої частини всіх основних коштів всієї промисловості України. Вартість індустрії цього регіону перевищує 50 мільярдів гривень [12].

Сьогодні потенціал області складає 25 % потенціалу країни. Вперше за останні роки видобуток палива в Україні став зростати. За 7 місяців поточного року шахтарями України видобуто 47,7 мільйонів тонн вугілля, що на 3,2 мільйона тонн більше встановленого завдання і на 1,9 мільйонів тонн більше, ніж за той же період минулого року. В області на 30 млн. грн. більше отримано прибуткового податку, що поповнило надходження до бюджету і, відповідно, нарахування до пенсійного фонду.

Рис. 1.13. Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень-липень 2012 року, у % до всієї реалізованої продукції

(побудовано автором за даними [12])

За сім місяців 2012 року загальний обсяг промислової продукції в регіоні скоротився на 1,8%, в порівнянні з січнем-липнем попереднього року.

У липні порівняно з попереднім місяцем, тобто червнем 2012 року, виробництво зменшилося на 0,7%, порівняно з липнем 2011 року – на 8,4%.

Серед основних видів промислової діяльності області зберігається позитивна динаміка у вугільній промисловості, де обсяг виробленої з початку року продукції збільшився порівняно з січнем-липнем 2011 року на 11,9%, в хімічній і нафтохімічній промисловості – на 9,8%, на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії – на 4,2%, в машинобудуванні – на 1%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 0,3%.

Спад промислового виробництва області викликаний зниженням попиту на зовнішніх ринках збуту металу, в результаті чого в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів обсяг продукції, виробленої в січні-липні 2012 року, менше аналогічного періоду 2011 року на 10,5%, в липні порівняно з попереднім місяцем – на 7,3%, а в порівнянні з липнем 2011 року – на 25,7%.

Скоротилися обсяги продукції за січень-липень 2012 року з порівнянні з січнем-липнем попереднього року також у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 6,5%, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалічної мінеральної продукції – на 9,3%, у видобутку неенергетичних корисних копалин – на 10%, в легкій промисловості – на 15,8% [12].

Виплавка чавуну за січень-липень 2012 року складе в області 7,4 млн. тонн, що менше аналогічного періоду 2011 року на 6,1%. Виробництво сталі, склавши 8,6 млн. тонн, скоротилося в порівнянні з січнем-липнем 2011 року на 13,2%. Готового прокату за січень-липень 2012 вироблено 5 млн. тонн – менше, ніж рік тому, на 9,9%, у тому числі виробництво листового прокату скоротилося на 14,2%. Випуск металевих труб, склавши з початку року 362,5 тис. тонн, зменшився в порівнянні з січнем-липнем 2011 року на 13,7% [18].

Обласний обсяг видобутку рядового вугілля за січень-червень 2012 складе 19,8 млн. т і в порівнянні з аналогічним період 2011 року збільшився на 7,5%. На збагачувальних фабриках області з початку року перероблено 23,3 млн. т вугілля (за рахунок ввезення з-за меж регіону), що більше січня-червня 2011 року на 4,3%.

Виробництво продуктів збагачення зросло на 5,7% і за січень-червень 2012 складе 14,3 млн. т. Шахтами в складі готового вугілля отримано продуктів збагачення в обсязі 5,3 млн. т, що порівняно з січнем-червнем 2011 року менше на 18,3%. Загальний обсяг готового вугілля, що включає, крім продуктів збагачення, рядове вугілля, відвантажене споживачам, у тому числі для подальшого збагачення, за січень-червень 2012 складе 15,9 млн. т і порівняно з січнем-червнем 2011 року виріс на 10, 7 %. При цьому погіршилася структура готового вугілля. У його складі питома вага продуктів збагачення знизився з 44,9% за січень-червень 2011 року в 33,2% за січень-червень 2012 року, а частка відвантаженого шахтами рядового вугілля зросла відповідно з 55,1% до 66,8%.

Виробництво електроенергії за січень-червень 2012 складе в області 14,7 млрд. кВт-годин, що на 1,7% більше січня-червня 2011 року.

У промисловості міста отриманий позитивний фінансовий результат у сумі 667,4 млн. грн., який в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився в 4 рази [12].

Металургійна промисловість. Металургійна галузь забезпечує близько 50% обсягу промислового виробництва Донецької області. У регіоні розташовані такі всесвітньо відомі комбінати:

 • ВАТ "Донецький металургійний завод", який зумів залучити більше 50 млн. дол. США у формі прямих іноземних інвестицій,

 • ВАТ "Металургійний комбінат «Азовсталь»",

 • ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", який використовує вихід до зовнішніх ринків через Маріупольський морський порт і розширює експорт своєї продукції.

Донецька область – єдиний регіон України, який забезпечує країну свинцем, ртуттю, твердими сплавами і прокатом кольорових металів. В області зосереджені важливі для промислового комплексу України підприємства кольорової металургії. Кольорова металургія представлена ​​виплавкою цинку ("Укрцинк" – м. Костянтинівка), ртуті (Микитівський ртутний комбінат) і сплавів кольорових металів (Донецький хіміко-металургійний завод). Кольорова металургія – одна з найсильніших традиційних галузей економіки Донецької області та має потужну виробничу базу. Нещодавно галузь почала виробництво сплавів тугоплавких металів – молібдену, вольфраму та ванадію із залізом, нікелем і кобальтом. Галузь є конкурентоздатною на міжнародному ринку, що дозволяє експортувати 20% продукції і це робить кольорову металургію досить привабливою для вкладення інвестицій [58].

Чорна металургія регіону представлена ​​комбінатами повного циклу в Маріуполі ("Азовсталь" і "їм. В.І.Леніна"), а також комбінатами в Донецьку, Костянтинівці, Краматорську та Макіївці; заводами з виробництва сталевих труб (Донецький металопрокатний завод, Макіївський труболиварний завод , Харцизький трубний завод) і дроту (Харцизький сталедротово-канатний завод). Потужності з виробництва чавуну становлять 18,2 млн. т., сталі – 22,9 млн. т., готового прокату – 15,8 млн. т.

Питома вага експортної продукції в зовнішньоторговельному обороті становить близько 70%, металопродукцію області купують в більш ніж 50 країнах світу.

Машинобудування. Машинобудування, головним чином важке, спеціалізується на випуску устаткування для гірничої та металургійної промисловості, важких верстатів, енергетичного устаткування, машин для хімічної промисловості та сільського господарства. Машинобудівний сектор Донецької області включає 200 підприємств, які забезпечують більшу частину потреб України в різних видах машин і устаткування. Всі підприємства мають розвинену інфраструктуру для забезпечення сировиною і реалізації готової продукції.

Серед найбільших виробників машинобудівної продукції – ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод", концерн "Азовмаш", СКМЗ, Ясинуватський машзавод.

Хімічна промисловість. Крім того, Донецьк – великий постачальник різної хімічної продукції. Це мінеральні добрива, борна кислота, сульфат амонію, водний аміак для господарських цілей, оцтова кислота, пральні пасти, лакофарбні вироби. У хімічній промисловості працюють 15 підприємств різної спеціалізації, які виробляють широкий спектр продукції. Лідером є ВАТ "Концерн «Стирол»". Значна частина виробленої ним продукції експортується в країни СНД, Європу, Азію. Експорт хімічної продукції становить 7% загального обсягу експорту Донецької області.

Вугільна промисловість. Наявність власної паливодобувної галузі забезпечує формування незалежної енергетичної політики держави. Незважаючи на те, що українське вугілля видобувають на значно більшій глибині, ніж у будь-якій іншій країні, проблеми національної вугільної галузі все-таки лежать на поверхні. Слід зазначити, що вугільна галузь України потребує майже повного оновлення основних фондів, оскільки понад 30 % шахт України експлуатуються понад 50 років [2].

Вугільну промисловість Донецької області представляють 101 шахта і шахтоуправління, 12 шахтобудівних підприємств, 33 збагачувальні фабрики. Виробнича потужність вуглевидобувних підприємств складає близько 56 млн. т. Балансові промислові запаси вугілля складають 14,3 млрд. т, у тому числі коксівного – 7,5 млрд. т. [56].

Електроенергетика. Майже вся електроенергія області виробляється на теплових електростанціях, що працюють на місцевому паливі. У Новоазовську працює вітрова електростанція. Найбільшими виробниками електроенергії є:

 • Вуглегірська ТЕС ВАТ «Центренерго» (місто Світлодарськ, місто Дебальцеве) – найбільша в Європі: 3,6 ГВт,

 • Старобешівська ТЕС ВАТ «Донбасенерго» (смт. Новий Світ, Старобешівський район) – 2,0 ГВт,

 • Слов’янська ТЕС ВАТ «Донбасенерго» (місто Миколаївка, місто Слов’янськ) – 1,8 ГВт,

 • Курахівська ТЕС ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) (місто Курахове) – 1,49 ГВт,

 • Зуївська ТЕС ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) (місто Зугрес, місто Харцизьк) – 1,215 ГВт,

 • Миронівська ТЕС ВАТ «Донецькобленерго» (смт. Миронівський, місто Дебальцеве) – 0,085 ГВт,

 • Краматорська ТЕС-4 (місто Краматорськ).

Потужність семи теплових електростанцій (близько 10 тис. МВТ) забезпечує потреби області і дозволяє експортувати електроенергію за межі регіону.

Легка промисловість, товари широкого споживання. Виробництво товарів для населення області здійснюють близько 400 підприємств, які випускають меблі, холодильники, газові плити, пральні машини, одяг, взуття, трикотажні вироби та ін. Найбільшими з них є:

 • Донецький бавовняний комбінат (зараз – «Донтекс»),

 • Макіївська бавовнопрядильна фабрика (зараз – «Мактекс»),

 • Донецька взуттєва фабрика «Контур»,

 • Маріупольська швейна фабрика «Фея»,

 • Макіївська взуттєва фабрика,

 • Артемівська взуттєва фабрика,

 • Сніжнянська галантерейна фабрика.

Харчова промисловість. Як показує досвід, харчова промисловість є одним з найбільш привабливих секторів для вкладення капіталу. На даний момент ця галузь найбільш популярна серед іноземних інвесторів. В харчову і переробну промисловість Донецької області вже надійшли значні інвестиції, серед інвесторів – всесвітньо відома компанія Cargill. Відомою є Донецька область і як виробник найрізноманітнішої харчової продукції. Надійною підмогою в цій справі служить добре налагоджений агропромисловий комплекс з його провідними підприємствами ТОВ «Тепличний», «Пролетарська птахофабрика», АПК «Донецький», АПК «Бекон». До стабільно працюючих підприємств галузі відносяться СП «Київ-Конті», АТ «Булочно-кондитерський комбінат», АТ «Донецький хлібокомбінат», ЗАТ «Марг-Вест», «АВК», ЗАТ «Сармат».

Донецька область є великим центром виробництва напоїв, спеціалізуючись на виробництві високоякісного пива, шампанських вин і горілки. Один з найбільших заводів з виробництва вин розташований в Артемівську. Він виробляє всесвітньо відоме шампанське марки "Артемівське".

Артемівський завод шампанських вин – найбільше підприємство в Східній Європі з виробництва ігристих вин традиційним пляшковим способом. Увесь цикл виробництва розташований на глибині більше 72 метрів у підземних гіпсових тунелях, що цілий рік зберігають унікальні мікрокліматичні умови – постійну температуру і вологість.

Загальна площа підземних штолень, у яких одночасно зберігається 30 млн. пляшок артемівського ігристого вина, складає понад 25 га, а надземних – близько 15 га. На підприємстві працюють 500 чоловік. Перевірені часом традиції виробництва, а також новітні технології й устаткування дозволяють виробляти ігристе вино за якістю порівняне з продукцією кращих світових виробників. Ось вже більш ніж півстоліття – завдяки високим стандартам якості, орієнтації на споживача, впровадженню інноваційних методів виробництва, єдності і професіоналізму команди – підприємство по праву вважається лідером галузі. Нині Артемівський завод постачає продукцію до Німеччини, Австрії, Швейцарії, Люксембургу, Данії, Бельгії, Нідерландів, США, Канади, Великобританії, Греції, Прибалтики та інших країн [42].

Сільське господарство. Багатий чорноземом ґрунт Донецької області надає широкі можливості для виробництва сільськогосподарської продукції. Сільське господарство області має в користуванні близько 2 млн. га сільськогосподарських угідь.

Основними видами виробленої тут сільськогосподарської продукції є озима пшениця, овочі, свинина, яловичина, птиця та риба. В агропромисловому комплексі в результаті реформування 414 колективних сільськогосподарських підприємств створено 567 агроформувань ринкового типу. Функціонує 2132 фермерських господарства [20]. Найбільше сільськогосподарське об’єднання на території області – «Ілліч-Агро Донбас» (ММК імені Ілліча). Найбільші племінні господарства: племзавод «Більшовик» (смт. Желанне), Малиновський племзавод (Володарський район) – велика рогата худоба, племзавод імені Рози Люксембург (Новоазовськ) – вівчарство, племзавод імені Калініна (смт. Луганське, Артемівський район), село Піски (Ясинуватський район) – свинарство. У племінному господарстві агрофірми «Мангуш» та інших розводять коней наступних порід: орловські рисаки, новоолександрівський ваговоз, українська верхова.

Вигідне географічне положення, а саме вихід до Азовського моря, сприяє веденню рибного господарства в регіоні. Маріупольський порт щорічно обробляє майже 14 млн. тонн вантажів, а широкий комплекс митних послуг і висока якість систем комунікацій роблять його імпортно-експортним центром нашого регіону. За 2010 рік улов риби підприємствами рибного господарства Донецької області та фізичними особами-підприємцями, що займаються цим промислом, склав 9,9 тис. тонн, або 4,5% загального улову риби (див. рис.1.14.). За даним показником регіон посів шосте місце, значно поступившись Севастополю – 111,3 тис. тонн, або понад половину українського улову, а також Одеській області – 19,5 тис. тонн (8,9%), Києву – 19,2 тис. тонн (8,8%), Автономній Республіці Крим – 15,2 тис. тонн (7%) і Запорізькій області – 11,9 тис. тонн (5,5%) [12].

Рис. 1.14. Динаміка вилову риби та добування інших водних живих ресурсів за період 1995-2011 рр.

(побудовано автором за даними [12])

З початку 2011 року вилов риби в області продовжує скорочуватися. За січень-липень підприємствами рибного господарства та фізичними особами-підприємцями виловлено 3 тис. тонн, що менше аналогічного періоду 2010 року на 37,5%.

Область володіє розвиненою транспортною мережею. Зокрема, Донецька залізниця – одна з найбільших в Україні. Вона обслуговує виробничо-господарський комплекс і населення Донецької, Луганської і частково Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей. На неї лягає майже 45% загального обсягу навантаження по Укрзалiзницi і 15% обсягу відправлень пасажирів. Основними вантажами є: кам’яне вугілля (57%), чорні метали (11%), флюси (10%), кокс (6%) та інші.

Повітряний транспорт області представляють: КП „Авіакомпанія «Донбасаеро»”, КП “Міжнародний аеропорт Донецьк” та ТОВ “Міжнародний аеропорт «Маріуполь»”. Основним авіаперевізником є КП „Аіакомпанія “Донбасаеро”, яка виконує біля 90 % усіх перевезень Донецького регіону. Донецька авіакомпанія – одне з лідируючих авіапідприємств в галузі. Вона займає перше місце в Україні по обсягу внутрішніх перевезень та третє – по загальному обсягу перевезень ( 11 % ринку авіаперевезень).

ДП «Маріупольський морський торговельний порт» належить до четвірки найбільших портів України. Він розташований у безпосередній близькості до високорозвинених індустріальних центрів південного сходу України і Російської Федерації, пов’язаний водними шляхами з багатьма країнами СНД, що тяжіють до Волги з виходом на Каспійське, Балтійське та Біле моря. Маріупольський порт є найбільшим могутній по оснащеності серед портів Азовського моря. Він оснащений сучасним обладнанням, перевантажувальними машинами і механізмами, що забезпечують переробку металу, сірки, вугілля, коксу, глини, хімічних добрив, нафтопродуктів, контейнерів, обладнання тощо.

Розглянемо cтруктуру зайнятості працівників на транспортних підприємствах (див.рис.1.15).

Рис. 1.15. Структура зайнятості працівників на транспортних підприємствах Донецької області станом на 1 січня 2012 року

(побудовано автором за даними [12])

Отже, Донецька область має високорозвинені автотранспортні, залізничні та авіаційні комунікації, а також Маріупольський порт, що відкриває доступ до Чорноморсько-Середземноморського басейну, і саме це створює сприятливі умови для ділової активності в регіоні.

10 причин інвестувати в Донецьку область:

1. Місце №1 для розміщення інвестицій в Україні.

2. Доступ до великих світових ринків.

3. Ворота Східної Європи.

4. Світовий рівень наукових досліджень і розробок.

5. Висококваліфікована робоча сила.

6. Найбільший промисловий центр України.

7. Культурний і туристичний центр України.

8. Досвід роботи з інвесторами.

9. Лідер виставкового ринку на сході України.

10. Доступні ціни на нерухомість.

Інвестиції здійснюються у Донецький металургійний завод, що зумів привернути 50 млн. дол. США у формі прямих іноземних інвестицій; ВАТ "Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча", що має прямий доступ до ринків через Маріупольський морський порт та інші підприємства.

У Донецькій області зосереджена п'ята частина промислового потенціалу держави. Тут розташовано понад 2000 промислових підприємств, 800 з яких – найбільші в Україні. Область забезпечує в Україні все виробництво прохідницьких комбайнів, шахтних машин, залізничних цистерн, роторних екскаваторів, понад 95% прокатного і майже половину доменного і сталеплавильного обладнання, 98% холодильників, 90% видобутку солі.

Донецькими металургійними підприємствами галузі проводиться близько 50% металопродукції, більше 55% коксу, 75% вогнетривких виробів, вироблених в Україні. Галузь є головним експортером, на її частку припадає 3/4 обсягів всіх експортних операцій. Металопродукція поставляється більш ніж в 50 країн світу.

Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних та нематеріальних активів. До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, довгострокові біологічні активи тваринництва, капітальний ремонт та інші необоротні матеріальні активи. До інвестицій в нематеріальні активи належать обсяги інвестицій у придбання та створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав користування природними ресурсами, майном, права на знаки для товарів і послуг, на об’єкти промислової власності, авторських та суміжних прав. Усього у Донецьку область за січень-червень 2012 року було вкладено 12 465 528 тис. грн. капітальних інвестицій, з них 12 332 920 тис. грн. у матеріальні активи, а в не матеріальні – 586 769 тис. грн. [12] (див. рис. 1.15).

Рис. 1.15. Картосхема капітальних інвестицій у Донецьку область за січень-червень 2012 року, тис. грн.

(побудовано автором за даними [12]

В Донецькій області було сформовано міжнародну інвестиційну площадку, якою став традиційний Міжнародний інвестиційний Самміт. З 17 по 19 вересня 2009 року в Донецьку пройшов ІІ Міжнародний інвестиційний Самміт «Залучення інвестицій для впровадження ресурсо-і енергозберігаючих технологій». На ньому обговорили: гостру нестачу прямих іноземних інвестицій, потребність в модернізації виробництва. Організаторами виступили Донецька обласна адміністрація та Донецька обласна рада у партнерстві з національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

В рамках ІІ Міжнародного інвестиційного саміту пройшов «Ярмарок проектів». Було представлено 34 енергозберігаючих проекти, загальний бюджет яких склав 3,5 млрд. грн. Більше двадцяти запропонованих проектів на сьогоднішній день в тому чи іншому варіанті працюють. Проект по виробленню біогазу з трави. У Донецькій області півтора млн. га орної землі, і кожен рік близько 10% цієї площі має лежати під парами, землі потрібно відпочивати. На цій території можна вирощувати багаторічну траву, яку потім, з відповідними добавками, використовують для виробництва біогазу, а потім вже електроенергії і тепла [5].

Висновки. Донецька область є однією з найсильніших областей України з великим промисловим потенціалом і зростаючою економікою, а її столиця Донецьк – це мегаполіс, який динамічно розвивається.

У місті діє близько двохсот підприємств з обсягом виробництва понад 7 млрд. гривень в рік, де зайнято близько 120 тисяч чоловік. Базові галузі Донецької області – це вугільна, металургійна, машинобудівна і харчова промисловості. Промисловий потенціал області складає основу господарського комплексу регіону і займає важливе місце в економіці України. Область володіє майже п'ятою частиною основних промислово-виробничих фондів України. Зараз потенціал області складає 25 % потенціалу країни.

Основними галузями промисловості є вугільна (Донецький вугільний басейн: шахта ім. Засядька, Красноармійська-Західна, Краснолиманська, Комсомолець Донбасу (ДТЕК) та ін.) і чорна металургія (2 металургійних комбінату в Приазов'ї: імені Ілліча та «Азовсталь», Донецький, Єнакіївський металургійний завод, Макіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, найбільший в Європі Авдіївський, Єнакіївський, Макіївський, Ясиновський, Горлівський коксохімзаводи, «Донецьккокс», «Маркохім»).

Також розвинені кольорова металургія, видобуток кам'яної солі (Артемівське і Слов’янське родовища), хімічна промисловість (Концерн «Стирол», Донецький казенний хімзавод та інші), важке машинобудування (найбільші підприємства України: «Азовмаш», НКМЗ, Укрвуглемаш, виробництво будматеріалів. Донецька область має самої густою мережею залізниць на території колишнього СРСР. Велика частина електроенергії забезпечується за рахунок теплових вугільних електростанцій (Старобешівська, Слов'янська, Курахівська, Вуглегірська, Зуївська та інші). Багатий чорноземом ґрунт Донецької області надає широкі можливості для виробництва сільськогосподарської продукції. Сільське господарство області має в користуванні близько 2 млн. га сільськогосподарських угідь.

Донецька область має високорозвинені автотранспортні, залізничні та авіаційні комунікації. Використовуючи вихід до Чорноморського та Середземноморського басейнів здійснюються торгівельні відношення з країнами Балканського півострова, Близького Сходу, Африки, Центральної та Південно-Східної Азії.

У Донецькій області зосереджена п'ята частина промислового потенціалу держави. Інвестиції здійснюються у Донецький металургійний завод, що зумів привернути 50 млн. дол. США у формі прямих іноземних інвестицій; ВАТ "Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча", що має прямий доступ до ринків через Маріупольський морський порт та інші підприємства.

Таким чином, можна сказати, що регіон є добре розвиненим, володіє великим промисловим потенціалом і зростаючою економікою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.