Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт.docx
Скачиваний:
56
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
12.9 Mб
Скачать

3.3 Населення та трудові ресурси

Розселення – це розміщення населення по території та розподіл його за різними типами поселень. Аналізується розселення за двома характеристиками: густота населення та розподіл людей за різними типами поселень. Основними процесами, які обумовлюють зміну чисельності населення, є процеси природного руху - народжуваність і смертність. Україна належить до країн з високим показником густоти населення. Середня густота населення розраховується по формулі:

кількість населення / площа держави

За даними Держкомстату України на 1 січня 2012року відповідно до адміністративно-територіального ділення область складається з 20 районів, 6 міст обласного підпорядкування (Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Канів, Смілива, Умань), 10 - селищ районного, 15 селищ міського типу, 826 сільських населених пунктів. Обласний центр - місто Черкаси. Чисельність наявного населення, що проживає на території області, на 1 липня 2012 року складає 1270762 тисяч осіб, у тому числі міського 711466 тисяч осіб (55,9%), сільського - 559296 тисяч осіб ( 44%). Щільність населення вимірюється кількістю людей, які проживають в середньому на 1км2 певної території. Середня густота населення в даній області становить 62 особи на км2. За чисельністю населення займає 15 - те місце в Україні (табл. 3.2.) (рис.3.9.).

Таблиця 3.2

Чисельність постійного населення (осіб) на 1 липня 2012 року [86]

На 1 липня 2012 року

Все населення

міське

сільське

Черкаська область

1270762

711466

559296

Черкаси (міськрада)

283627

282856

771

Ватутіне (міськрада)

18230

17545

685

Золотоноша (міськрада)

29061

28048

1013

м.Канів

25854

25854

х

Сміла (міськрада)

67809

67797

12

м.Умань

86381

86381

х

Рис.3.9. Густота населення Черкаської області

(побудована автором за даними[75])

Малих, середніх та великих міст в Черкаській області - 20. В кожному з них проживає більше 5 тисяч осіб (табл. 3.3.).

Таблиця 3.3

Міські населені пункти з кількістю жителів понад 5 тисяч

(побудована за даними Держкомстату)

Черкаси

287,0 тис. осіб

Умань

87,4 тис. осіб

Сміла

68,5 тис. осіб

Золотоноша

28,5 тис. осіб

Канів

25,8 тис. осіб

Корсунь-Шевченківський

18,8 тис. осіб

Звенигородка

18,3 тис. осіб

Шпола

18,2 тис. осіб

Ватутіне

17,8 тис. осіб

Городище

14,5 тис. осіб

Тальне

14,5 тис. осіб

Жашків

14,4 тис. осіб

Кам'янка

13,0 тис. осіб

Христинівка

10,9 тис. осіб

Чигирин

9,7 тис. осіб

Монастирище

9,1 тис. осіб

Лисянка

8,2 тис. осіб

Маньківка

8,1 тис. осіб

Чорнобай

7,6 тис. осіб

Драбів

6,8 тис. осіб

Чисельність населення області змінюється не тільки в результаті народження та смертності, а й у зв'язку з прибуттям людей з інших місць, або їх від'їзду з даної території.

Для Черкаської області в останні роки характерна тенденція зниження чисельності населення, але не настільки катастрофічна, як у деяких інших областях України. На зменшення чисельності населення області найбільший вплив робить природний спад населення, міграційний відтік - менший вплив. За даними статистики Головного управління в Черкаській області, впродовж січня-червня 2012 року чисельність населення зменшилася на 4729 осіб. Його зменшення відбулося за рахунок природного скорочення (5462 особи), в той же час зафіксований міграційний приріст населення (733 особи) [77].

В порівнянні з січнем-червнем 2012 року, за рахунок збільшення кількості народжених і зменшення кількості померлих природне скорочення населення зменшилося на 975 осіб. Скорочення населення спостерігалося у всіх містах і районах Черкаської області [23].

Особливістю національного складу населення області є його багатонаціональність. У національному складі переважна більшість українців, чисельність яких складає 1301,2 тис. чоловік або 93,1 % від загальної чисельності населення. У всіх адміністративних районах області частка українців перевищує 90%, тільки в містах обласного підпорядкування вона менше. Друга за чисельністю населення області група - росіяни (близько 8%). Вони в основному проживають в міській місцевості. Найбільш висока їх частка в обласному центрі. Серед інших національностей виділяються за своєю чисельністю білоруси, євреї татари, молдавани, вірмени, болгари, поляки та представники інших національностей (табл.3.4). За даними Всеукраїнського перепису населення, на території області проживають представники більше 130 національностей і народностей [46].

Таблиця 3.4

Національний склад населення Черкаської області

Національність

Кількість осіб

Відсоток до загальної

кількості

Українці

1 301 183

93,05%

Росіяни

75 577

5,40%

Білоруси

3 961

0,28%

Вірмени

1 749

0,13%

Молдавани

1 617

0,12%

Євреї

1 479

0,11%

Цигани

1 108

0,08%

Поляки

Продовж. табл. 3.4

729

0,05%

Азербайджанці

595

0,04%

Татари

537

0,04%

Iншi

9 778

0,70%

Разом

1 398 313

100%

Складовими міграційного руху населення є внутрішньорегіональна, міжрегіональна та міждержавна міграція. В основі міграційних переміщень -внутрішньорегіональна міграція населення. В 2011 році в межах області мігрувало 9979 осіб. Як і в попередні роки, переважав рух населення із сільської місцевості в міські поселення, за рахунок чого міське населення збільшилося (табл.3.5).

Таблиця 3.5

Міграційний рух населення за січень-червень 2012року

У межах регіону

Зовнішня міграція

прибулих

вибулих

Приріст (скорочення)

прибулих

вибулих

Приріст (скорочення)

Черкаська область

4776

4776

х

5 321

3 738

1 583

Загальний коефіцієнт прибуття (на 1000 осіб наявного населення) - 1,6

Загальний коефіцієнт вибуття (на 1000 осіб наявного населення) - 1,3

Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) (на 1000 осіб наявного населення) - 2,5

За результатами статистичних даних Головного управління Черкаської області, чисельність чоловіків склала 639 тис. чоловік, або 45,5 %, жінок - 764 тис. чоловік, або 54,5 %. Загальна чисельність постійного населення, за станом на 5 грудня 2011 року, складала 1 млн. 398 тис. чоловік, у тому числі: чоловіки - 636 тис. чоловік або 45,5 %, жінки - 762 тис. чоловік або 54,5 %, міське населення - 747 тис. чоловік або 53,4%, сільське - 651 тис. чоловік або 46,6%. Статевий склад населення характеризується перевагою жіночого населення - 54,5%. На кожні 1000 жінок припадає 835 чоловіків.

Віковий склад населення, зафіксований Всеукраїнським переписом населення, характеризується такими даними: зменшення долі дітей в загальній чисельності населення одночасно зі збільшенням долі осіб старше за працездатний вік, значно ускладнює сучасну демографічну ситуацію в області і зумовлює старіння населення.

Мовний склад населення області, за тими ж даними, характеризується: українську мову вважають рідною 92,5% населення області, це на 3,4% пункту більше, ніж за даними попереднього перепису. Російську мову визначили як рідну 6,7% населення [78].

Результати Всеукраїнського перепису населення підтвердили тенденцію підвищення рівня утворення населення, тобто збільшення кількості осіб, що мають вищу і повну середню освіту. Чисельність населення, що має вищу і повну середню освіту, складає 820 тис. чоловік, що перевищує відповідний показник з попередніми роками на 20,9%.

За даними Всеукраїнського перепису населення, чисельність чоловіків і жінок, що полягали в браку, складає 714,5 тис. чоловік.

Високий рівень сільського населення - в Драбовському (75,5%), Лисянському (71,2 %), Чернобаєвському (83,2 %) районах.

На 01.01.2012 року в області проживало 462095 пенсіонерів. На 1000 жителів припадало 338 пенсіонерів [72].

Станом на 1 липня 2012р. в області, за оцінкою, проживало 1274,4 тис. жителів. Упродовж січня–червня 2012р. чисельність населення скоротилась на 2912 осіб. За рахунок перевищення кількості померлих над народженими чисельність населення скоротилась на 4495 осіб, за рахунок міграційного приросту населення зросло на 1583 особи (табл. 3.6).

Природний рух населення області, у порівнянні, характеризується такими даними:

Таблиця 3.6

Усього осіб

Січень-червень 2012р. у % до січня-червня 2011р.

На 1000 осіб

Січень-червень 2012р.

Січень-червень 2011р.

Січень-червень 2012р.

Січень-червень 2011р.

Кількість народжених живими

6048

5783

104,6

9,5

9,1

Кількість померлих

10 543

10 659

98,9

16,6

16,8

у т.ч. дітей віком до 1 року

56

60

93,3

9,1

9,7

Природне скорочення населення

4495

4876

92,2

7,1

7,7

За повідомленням Державного комітету статистики України, за 2011 рік населення Черкащини скоротилося на 9 407 осіб (2010 року було зафіксовано скорочення на 10 920 осіб).

Таким є показник природного скорочення. По Україні цей показник становить 194 214 осіб (2010 року - 243 871 осіб). Так, за даними Держкомстату, у 2011 році в області кількість народжених становила 12 594 осіб, а кількість померлих - 22 001. Але за рахунок міграції населення Черкаської області у 2011 році збільшилося на 375 осіб (попереднього року було зафіксовано скорочення на 320 осіб). Середньорічна чисельність природного вибуття (смертність) населення в останні роки у 2,5 рази перевищує народжуваність. Помітного зростання середньої тривалості життя населення не спостерігається. Частка населення старша за працездатний вік складає 25,4%. Це один з найвищих показників «старого» населення серед регіонів [75].

Трудові ресурси — це економічно активне, працездатне населення, яке за віком та станом здоров’я може бути зайняте в різних сферах господарства країни, має освіту, професійні знання та кваліфікацію для заняття суспільно корисною працею. Трудові ресурси вважаються головною продуктивною силою суспільства. Склад трудових ресурсів: учні, студенти, особи, зайняті у приватному господарстві, пенсіонери, підлітки, що працюють, населення працездатного віку (від 16 до 59 років), населення пенсійного віку, населення, молодше за працездатний вік (рис.3.10.)

Рис. 3.10. Структура розподілу постійного населення

Черкаської області по вікових групах на 01.01.2012р.

(побудована за даними автора [72])

Чисельний склад трудових ресурсів залежить від природного приросту, статевовікової структури, а також міграції населення. За різними сферами народного господарства трудові ресурси розподіляються нерівномірно, їх кількість залежить від попиту на них в кожній галузі окремо. Працересурсний потенціал Черкаської області складає:

  • Всього трудових ресурсів, тис. осіб - 798,4

  • Рівень зайнятості населення, в % - 64,6

  • Частка працездатного населення, в % - 49,6

  • Рівень безробіття населення, в % - 11,2

Розрізняють трудові ресурси реальні та потенційні. Реальні трудові ресурси - це населення, зайняте економічною діяльністю (яке уже працює), потенційні - це ті особи, які можуть бути залучені до конкретної праці в економіці (навчаються з відривом від виробництва, зайняті в домашньому господарстві, безробітні, які не мають роботи, але бажають її отримати).

У сфері матеріального виробництва зайнято близько 60% населення: з них у промисловості - 35%, а у сільському господарстві - 25%. У сфері послуг працює майже 40% населення.

Кількість незайнятих громадян (за статистичними даними Головного управління Черкаської обл.), які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 серпня 2012р. становила 20,6 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи впродовж липня звернулося 4,3 тис. незайнятих громадян (у липні 2011р. - 3,8 тис. осіб).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 серпня 2012р. становила 20,1 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 73,6% громадян, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій - посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за липень поточного року зменшився на 0,1 вакантних посад і становив на 1 серпня 2,7% населення працездатного віку (2,8% - у сільській та 2,6% - у міській місцевості).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, у липні збільшилась на 18,1% і на кінець місяця становила 529 одиниць.

Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) 57,1% передбачалося для робітників, 29,3% - для службовців, решта - для осіб, які не мають професії. Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на кінець липня зменшилося на 18,8% і становило 39 осіб на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду).

За сприяння державної служби зайнятості у липні було працевлаштовано 3,1 тис. осіб, що на 14,7% менше, ніж у червні. Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 50,1%, молодь у віці до 35 років - 50,2%. Рівень працевлаштування незайнятих громадян у липні, порівняно з червнем зменшився на 1,5 вакантних посад і становив 12,2%.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у липні на допомогу по безробіттю було витрачено 14,7 млн. грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 15,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги становив 947 грн., що на 14,1% менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (1102 грн.).

В кінці липня 2012 року було зареєстровано 20700 безробітних громадян. Рівень зареєстрованого безробіття серед населення працездатного віку складає 12 % (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Попит і пропозиція на ринку праці Черкаської області

Період

Кількість безробітних

Кількість вакансій

Навантаження на 1 вакансію

Січень

26502

413

64

Лютий

26510

566

47

Березень

24789

1162

21

Квітень

21341

680

31

Липень

20700

529

39

З даних, приведених в таблиці видно, що сезон посівних робіт виплеснув на ринок праці удвічі більшу кількість вакансій, чим в зимові місяці. Левова частка вільних місць припала на сільськогосподарські підприємства (більше 50 %). Господарства наймали підсобних працівників, з'явилися вакансії роботи водія сільськогосподарської техніки, роботи інженерів - агрономів, адміністративної роботи, а також роботи охоронця. Наступну групу вакансій (близько 30 %) склали пропозиції роботи менеджера, роботи педагога, роботи продавця, а також бухгалтера, кваліфікованих робочих спеціальностей, робота юриста на підприємствах енергетичного циклу, в транспорті, меліорації і хімічних виробництвах. Також велика доля пропозицій в будівництві (обробні роботи, будівельні спеціальності) і державному управлінні (робота адміністратора). Регіон відчуває дефіцит в роботі медиків, роботі няні. У квітні спостерігалося зменшення кількості вакансій в два рази і незначне зниження кількості безробітних.

У статевій структурі трудових ресурсів аграрних підприємств України спостерігається тенденція до зниження частки жінок зайнятих у сільськогосподарському виробництві. Дослідження динаміки статевого складу працівників сільськогосподарських підприємств на прикладі Черкаської області, свідчать про те, що питома вага жінок впродовж 2007-2011 рр. скоротилась з 38,3 до 37,0% (табл. 7).

Таблиця 3.8

Статева структура працівників сільськогосподарських

підприємств Черкаської області (станом на 31 грудня 2011р.), %

Стать

2007р.

2008р.

2009р.

2010р.

2011р.

Чоловіки

61,7

61,4

62,0

62,7

63,0

Жінки

38,3

38,6

38,0

37,3

63,0

Скорочення питомої ваги жінок, у складі працівників сільськогосподарських підприємств в останні роки пов'язане з тим, що найбільший спад обсягів виробництва відбувся в тих галузях аграрного виробництва, де переважає жіноча праця - тваринництво, вирощування цукрових буряків, овочів, картоплі, плодових культур. Як наслідок, - скорочення потреби у жіночій праці та їх прискорене вивільнення з аграрних підприємств.

Важлива роль належить віковому складу трудових ресурсів. Аналіз його динаміки, здійснений на прикладі Черкаської області свідчить про те, що в умовах загального скорочення чисельності працівників агарних підприємств випереджаючими темпами відбувалось зменшення у їх складі чисельності пенсіонерів, осіб передпенсійного віку та молоді 15-28 років.

В результаті у віковій структурі робочої сили аграрних формувань питома вага пенсіонерів, впродовж вказаного періоду, зменшилась з 11,6 до 8,0%, осіб віком 55-59 років - з 11,3 до 6,8, молоді - з 15,6 до 13,5%.

Зростання обсягів виробництва, пожвавлення економічної та ділової активності на підприємствах сприяло стабілізації ситуації на ринку праці області. Зменшуються кількість вивільнених працівників за скороченням штатів (2008 рік - 6875 осіб, 2011 - 3660 осіб) та диспропорція між чисельністю прийнятих та вибулих з галузей народного господарства області ( у 2008 році на підприємства області прийнято 68,8 тис. працівників, вибуло 87,9 тис. осіб, у 2011 році відповідно 92,1 тис. осіб та 104,1 тис. осіб).

У 2011 році чисельність економічно активного населення віком 15-70 років практично не зросла і становить 639,2 тис. осіб. Питома вага зайнятого населення серед економічно активного населення становить 90,2%, тоді як у 2008 році вона становила 88,5%. Відповідно в цілому рівень зайнятості населення в цей період зріс з 55 до 56,8%, а рівень безробіття, за методологією МОП знизився з 11,5 до 9,8% [49].

На зростання зайнятості населення та зниження рівня як економічного так і зареєстрованого безробіття вплинуло збільшення створення нових робочих місць в регіоні [41].

В області, як і в цілому по Україні, має місце тенденція до зменшення середньооблікової чисельності штатних працівників, зайнятих в галузях економіки. За останні десять років цей показник зменшився майже вдвічі: з 566 тис. осіб у 2001 році до 308,3 у 2011 році. Особливо відчутне таке скорочення в галузі сільського господарства. Якщо у 2001 році до початку ринкових перетворень у сільськогосподарських підприємствах працювало понад 180 тис. осіб, то у 2011 році майже в три з половиною рази менше – 53,8 тис. осіб.

С кожним роком збільшується чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих на підприємства, в установи та організації області за направленням служби зайнятості (2001 рік - 35% загальної чисельності прийнятих, 2011 рік - майже 50%). Підвищується попит на робочу силу (в 2011 році кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями у центрах зайнятості, збільшилася на 4,4 тис.

На черкаському ринку праці фахівці фіксують зростання попиту на 6 % (у січні цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року). Про це свідчить ріст кількості вакансій опублікованих в ЗМІ. Найпотрібнішими нині є продавці, робітничі спеціальності, керівники та програмісти.

Аналіз вакансій, що розміщується в ЗМІ, свідчить, що на черкаському ринку праці цього року зберігся попит на робочих різних спеціальностей - 27 %. Затребувані також менеджери різних спрямувань - 16 %, загальні спеціалісти - 13 %, продавці - 11 %, керівники - 6 %. Найменшим попитом, за даними цього агентства, користуються юристи, економісти, бухгалтери, маркетологи.

Нині цінуються менеджери з продажу різного спрямування. У час економічного підйому підприємства напрацювали певні обігові засоби, які потрібно зараз реалізувати. Тому цінуються люди, що вміють продавати. Зокрема, це менеджери з продажу, регіональні менеджери з продажу, торгові представники, продавці, водії-експедитори та охоронці.

Серед висококваліфікаційних спеціальностей, що користуються попитом, веб-дизайнери, програмісти, керівники відділів.

Найменшим попитом, за даними кадрового агентства «Статус» Черкаської обл., користуються банківські робітники, менеджери з кредитування, ріелтори, менеджери по персоналу, токарі, зварники, машинобудівники, механіки. У 2011 році в області створено 21 тис. 79 робочих місць, що становить 84% річного завдання. Усього в галузях економіки торік введено в дію 4 тис. 890 нових робочих місць. У сфері малого підприємництва створено 16 тис. 189 робочих місць. Найбільше в галузі економіки створено нових робочих місць за такими видами економічної діяльності, як переробна промисловість, сільське господарство і мисливство, оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту [41]. В області спостерігається відплив зайнятих із державного сектора економіки до приватних та спільних підприємств. Для оцінки трудових ресурсів є важливою не тільки їх кількість, але й їх якість, яка передбачає кваліфікованість( рівень освіти), стан здоров'я, раціональне харчування та інше. Ці фактори, за дослідженнями кадрового агентства «Персонал» Черкаської обл. в 2004-2010 рр. (вибірка 2010 р.-1156 чол.), являються важливими для спеціалістів при виборі роботи (рис. 3.11., рис. 3.12.) [84].

Рис. 3.11. Динаміка причин змін місця роботи

черкаськими спеціалістами (2006-2010 рр.)

(побудована за даними автора [84])

Рис. 3.12. Динаміка найбільш важливих факторів для фахівців

при виборі роботи (2006-2010 рр.)

(побудована за даними автора [84])

Для вирішення проблеми зайнятості необхідно створювати нові робочі місця, залучати безробітних до здобуття нових професій. Згідно цього і розроблена програма соціально-економічного розвитку Черкаської області.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.