Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dokument_Microsoft_Word.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
569.76 Кб
Скачать

30. Спеціальні (вільні) економічні зони

Реалізація державної регіональної економічної політики і стимулювання господарської діяльності регіонів передбачають створення і організацію діяльності спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) та територій пріоритетного розвитку (ТПР). Головне завдання та мета їх формування - активізація господарської та підприємницької діяльності на певній території. За допомогою СЕЗ можливе формування передумови для залучення інвестицій, створення нових робочих місць, структурного оновлення виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції.Спеціальні економічні зони - це окремі території суверенних країн, де створено сприятливі умови для руху товарів і капіталу з метою розвитку підприємства і пожвавлення господарської діяльності. Спеціальні режими інвестиційної діяльності, що діють на території СЕЗ та ТПР підприємств, повинні реалізувати на цій території інвестиційний проект, який належить до пріоритетного виду економічної діяльності, та зареєструватися у відповідних органах, контролюючих його діяльність. Створенню СЕЗ передує обґрунтування її функціонального призначення, галузевої спрямованості та відповідності місцевим умовам.

У практичній діяльності розрізняють такі види СЕЗ:

- функціональні зони, до складу яких входять технопарки і технополіси. їх створення сприяє міжнародній співпраці у галузі розробки нових технологій;

- комплексні зони виробничого спрямування, які функціонують на основі залучення іноземних інвестицій;

- зовнішньоторговельні зони, які забезпечують додаткові валютні надходження. Для них пріоритетне значення має мати: наявна мережа транспортних шляхів

Розвитку СЕЗ мають сприяти вдале розміщення системи транспортного сполучення (близькість до зовнішніх і внутрішніх ринків, наявність необхідних транспортних комунікацій), розвинутий виробничий потенціал, розгалужена соціальна і виробнича інфраструктура, для туристично-рекреакційних зон - сфера обслуговування населення і туристів, науково-технічноъ сфери - наявність відповідного кадрового забезпечення.З 1995 р. в Україні діє перша створена експериментальна зона «Сиваш», до складу якої увійшли Кримське об'єднання «Титан», Перекопський бромний завод, Сиваський анілінофарбовий завод, Кримський содовий завод, пластмасовий завод «Поліфтор», сільськогосподарські підприємства, рибокомбінат.На сьогодні в Україні продовжують функціонувати 11 спеціальних (вільних) економічних зон (далі – СЕЗ) та на території 9 регіонів запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності (далі - ТПР).Перелік спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) та територій пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (ТПР)Спеціальні (вільні) економічні зони:

"Азов"

"Донецьк"

"Закарпаття"

"Інтерпорт Ковель"

"Курортополіс Трускавець"

"Миколаїв"

"Порто-франко"

"Порт Крим"

"Рені"

"Славутич"

"Яворів"

Території пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності:

в Автономній Республіці Крим

у Волинській області

у Донецькій області

у Закарпатській області

у Житомирській області

у Луганській області

у Чернігівській області

у м. Харків

У м. Шостка Сумської області

Відповідно до Закону України від 25.03.2005 № 2505 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" усі суб’єкти СЕЗ і ТПР реалізують інвестиційні проекти у загальному режимі оподаткування.Водночас на виконання заходу 3 пункту 4.3.1 розділу 4 частини третьої Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік Міністерством розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Закону України "Про спеціальні (вільні) економічні зони", метою якого є визначення концептуальних засад щодо відновлення з урахуванням світового досвіду спеціальних режимів інвестиційної діяльності в діючих, а також створення в Україні нових СЕЗ. У Концепції визначено 2 типи СЕЗ: вільні митні зони та комплексно-виробничі зони, на території яких запроваджуватиметься спеціальний (преференційний) режим інвестиційної діяльності .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]