Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Третья версия ответов на гос.docx
Скачиваний:
65
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
289.77 Кб
Скачать

1.Місце тб у сист змі

ТБ є найбільш масовим зі ЗМІ, охоплюючи і ті верстви насел, які залишаються за рамками впливу інш ЗМІ. Ця здатність ТБ поясн-ся його специфікою як засобу створення, передачі і сприйняття інф.: 1) здатність електромагн коливань, що несуть телевіз сигнал, проникати в будь-яку точку простору в зоні дії передавача. З появою супут ТБ останнє обмеження відпало, посиливши позиції ТБ. 2) специф ТБ (на відміну від радіо) в його екрані, тобто, в передачі інф за доп рухомого зобр, що супроводж звуком. Забезпечує безпосередньо-чуттєве сприйняття телеобразів, доступність для найшир ауд. На відміну від радіо, телеінф доноситься до глядача в 2 площинах: вербальної (словесної) і невербальній (зорової). 3) Звукозорових характер телевізійної комунікації посилюється персоніфікацією інформації, яка вже давно утвердилася в усьому світі як принцип мовлення. 4) ТБ здатне повідомити в звукоглядац формі про дію в момент його звершення.

2. Роль та сусп. Функ тб

Функції ТБ: 1) Інф. 2) Кул-виховна (зовн вигляд ведучих, їх розмовна манера – прояв культури, існують спец канали і передачі для залучення ауд до цінностей науки і кул, фільми, показ творів мис-ва з комент пис і худ). 3) Інтеграт (факт перегляду програми різними людьми свідчить про певну загал-ть. Домінанта мов-ня – вияв загал для ауд цінностей – загальнолюд/нац. Під час склад програм необхідно зверт увагу на соц, соц-псих, вікові розбіж між людьми. 4) Соц-вихов (пропаг способу життя з відповідних набором політ і дух цінн. У час передвибор кампаній канали надають однак час кандидатам. Заборонена пропаг насильства. ТБ – засіб контролю народу за владою). 5) Організат (збір коштів під час катастрофи). 6) Виховна (телелекції) 7)Рекреат (телесеріали, відео кліпи, комедійні фільми).

3.Жанри тб-жур-ки та жанри екрану

Жанр – це тип відображ реал дійсн, що склався іст-но і наділений рядом відносно стійких ознак.

1. Інф – проста фікс реал. Тут автор іде за конкретною подією, явищем. Композ матеріалів йде за строєм події, що відбувається. (оперативні усні повідомлення, відеосюж, короткі інтерв’ю та реп).

2. Анал – автор аналізує реал факти, явища відповідно до своєї творч задачі. При цьому композ залежить від задуму автора (передача, відео коресп, бесіда, комент, огляд, дискус, прес-конф, ток-шоу).

3. Худ док-тика – композ залежить від образної системи. При збереженні док-ті матеріалу автор викорис засоби худ виразності аж до актор гри. Визначальним тут є наявність образу. Функція худ публіц – розкриття типового, загального через індивід (замальовка, нарис, есе, фейлетон, памф).

Публіцистика – рід творів, які присвячені актуал проблемам і подіям теперіш дійсності; відіграє важл роль, впливаючи на діял соц інстит, слугуючи засобом суспільного виховання, засобом орг і передачі сусп інф. Говорять, про ділення ЖК на інф-ну та публ, об’єктом якої є група причинно-наслідкових фактів, тенденції в житті сусп, а метод – дослідження, аналіз, аторська оцінка. Цей поділ склався іст-о. Інф відповідає на питання що? Де? Коли? А публіцистика розкриває причинно-наслідкові зв’язки між явищами і відповідає на питання Як? Чому? З якою метою? Жанри (щотиж анал прог і подорож нариси, зняті в екзот країні, підбірка відео повідомлень, отриманих по каналам супут зв’язку, бесіди з бізнесменом).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.