Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
modul_2_lektsii.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
263.79 Кб
Скачать

«Завдання і організація контрольних служб охорони навколишнього середовища на обласному рівні в україні»

Функції контролю, які є одними із найважливіших у системі управління екологічною діяльністю, на теперішній час мають першочергове значення саме на обласному рівні, оскільки від правильності і систематичності їх виконання залежать базові відносини у системі «природа – суспільство». У той же час, в Україні існує досить різна організаційна структура контрольних служб охорони навколишнього природного середовища як на обласному, так і на районному рівні. Кожна область має цілу низку спеціально уповноважених державних органів в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, до компетенції яких віднесена функція контролю, вивчення завдань, основних функціональних обов’язків і структури яких присвячена ця тема.

Під контролем розуміється різновидність управлінської діяльності, що здійснюється з метою нагляду, перевірки і регулювання. Слід також зауважити, що хоч українська природоохоронна служба має більш ніж тридцятирічну традицію, суттєві зміни, які відбулися після проголошення у 1991 році незалежної держави – України, так глибоко вплинули на зміст і форми природоохоронної діяльності, що донині завдання і структура контрольної природоохоронної служби поки що перебувають у стані швидкоплинного розвитку. Наслідком цього є, по-перше, неповна узгодженість законодавчих (нормативних) актів різних років видання, по-друге – нерівномірна глибина втілення закріплених у законодавстві норм в практичній діяльності природоохоронних органів в різних областях України.

Завдання

Законом «Про охорону навколишнього природного середовища» (1992 р.) функція контролю віднесена до компетенції спеціально уповноважених державних органів в галузі охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) та використання природних ресурсів. Такими органами на обласному рівні є Департаменти екології та природних ресурсів України по областях, та інші державні органи, до компетенції яких законодавством України віднесено здійснення зазначених функцій. Це – обласні санітарно-епідеміологічні станції Міністерства охорони здоров’я, обласні підрозділи Міністерства лісового господарства, Державного комітету водного господарства, Державного комітету по геології і використанню надр, Державного комітету по земельних ресурсах, Державного комітету по нагляду за охороною праці, Державного комітету по рибному господарству і рибній промисловості, Державного комітету з ядерної і радіаційної безпеки, Митного комітету України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Нагляд за діяльністю всіх цих контрольних служб на обласному рівні ведуть спеціалізовані природоохоронні підрозділи обласних структур Прокуратури України, в деяких областях (наприклад, у Харківській області) діють обласні екологічні прокуратури.

Департамент екології та природних ресурсів по певній області одним з чотирьох головних завдань має державний контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог екологічної безпеки, досягнення шляхом координації узгодженості в діях державних органів і громадських об’єднань. Відповідно до цього завдання Департамент екології та природних ресурсів здійснює державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні, за веденням мисливського господарства, додержанням правил збереження, транспортування та застосування засобів захисту рослин і мінеральних добрив, норм екологічної безпеки.

Постановою від 16 червня 2004 р. № 770 «Про урядові органи державного управління у складі Міністерства екології та природних ресурсів» Кабінет Мiнiстрiв України вирішив установити, що до складу Міністерства екології та природних ресурсів України повинні входити урядові органи Державного управління – Державна екологічна інспекція, Державна служба заповідної справи i Державна гідрометеорологічна служба, що діяли у складі Міністерства екології та природних ресурсів.

Затверджено Положення про Державну інспекцію з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, що виходить із підпорядкування Держекоінспекції.

До Положення про Державну екологічну інспекцію, затвердженого постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 13 серпня 1993 р., № 641 внесено зміни постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 17 листопада 2001 р. № 1520, які знайшли відображення в даній темі.

Державна екологічна інспекція (Держекоiнспекцiя) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мiнекології i йому підпорядковується.

Держекоiнспекцiя керується у своїй діяльності Конституцією (254к/96-ВР), законами України, актами Президента України i Кабінету Мiнiстрiв України, Положенням та наказами Мiнекології.

У межах своїх повноважень Держекоiнспекцiя узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства i подає їх на розгляд Мiнекології.

Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекології та Держекоінспекції, а також Положенням.

Основними завданнями Інспекції є:

 • участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки на відповідній території;

 • здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами на відповідній території.

Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює державний контроль за:

а) додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку, у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання, фізичними особами;

б) додержанням правил, нормативів, стандартів у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами); виконанням вимог висновків державної екологічної експертизи у сфері використання, відтворення та охорони природних ресурсів; додержанням умов виданих дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, транскордонне переміщення об"єктів рослинного та тваринного світу;

в) забрудненням навколишнього природного середовища внаслідок викидів та скидів шляхом проведення інструментально-лабораторних вимірювань показників складу та властивостей, у тому числі забруднюючих речовин, у межах галузі атестації на право виконання цих вимірювань;

г) додержанням вимог екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, у тому числі:

 • у процесі проведення наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, упровадження у виробництво відкриттів, винаходів, використання нової техніки, а також устаткування, технологій і систем, що імпортуються;

 • на військових і оборонних об’єктах, об’єктах органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки України та Державної прикордонної служби у місцях їх постійної дислокації, а також під час передислокації військ і військової техніки з використанням автомобільних, повітряних, залізничних та плавучих транспортних засобів, проведення військових навчань, маневрів;

 • у пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні діяльності митниць призначення та відправлення;

 • у процесі транспортування, зберігання, застосування, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів, небезпечних хімічних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів;

 • у зонах спостереження атомних електростанцій;

2) подає до Мінекології, територіальних органів Мінекології та Держекоінспекції у межах своєї компетенції пропозиції щодо:

 • розроблення та виконання загальнодержавних, регіональних та інших програм з охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, з використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

 • удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до її повноважень; затвердження та погодження в установленому порядку правил, нормативів, стандартів у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

 • стандартизації, сертифікації, атестації, метрологічного забезпечення у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

 • розроблення нормативів зборів за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища, а також порядку їх стягнення;

 • видачі, зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, транскордонного переміщення об"єктів рослинного і тваринного світу;

 • планування та здійснення заходів щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в частині забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки; удосконалення та підвищення ефективності здійснення громадського контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища;

3) координує відповідно до законодавства роботу підрозділів центральних органів виконавчої влади на місцях, посадові особи яких здійснюють державний контроль у сфері мисливського господарства, використання та охорони земель, використання таохорони вод і відтворення водних ресурсів, а також з питань регулювання рибальства;

4) за дорученням Мінекології та Держекоінспекції бере участь у здійсненні відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань, віднесених до її відання, організовує в межах своїх повноважень роботу із залучення міжнародної технічної допомоги;

5) взаємодіє із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводення з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

6) інформує у межах своєї компетенції органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і населення про додержання вимог природоохоронного законодавства, випадки і причини забруднення довкілля, бере участь у підготовці доповіді про стан навколишнього природного середовища областей, міст Києва та Севастополя в частині здійснення державного контролю та додержання вимог природоохоронного законодавства;

7) уживає заходів щодо добору й розстановки кадрів та забезпечує в межах своїх повноважень підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників Інспекції;

8) забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає й подає в установленому порядку фінансову звітність;

9) виконує інші функції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]