Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Реферат.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
92.16 Кб
Скачать

Характеристика сучасного стану

ХНУ імені В.Н. Каразіна має IV рівень акредитації.

Сьогодні університет має 21 факультетів: біологічний, фізико-технічний, радіофізичний, фізичний, комп’ютерних наук, філософський, механіко-математичний, геолого-географічний, екологічний, економічний, іноземних мов, історичний, філологічний, фундаментальної медицини, хімічний, соціологічний, психології, юридичний, факультет підвищення кваліфікації, фізико-енергетичний. Останній був створений разом із Інститутом проблем машинобудування НАН України.

Структура:

 • Біологічний факультет

 • Геолого-географічний

 • Екологічний

 • Економічний

 • Іноземних мов

 • Історичний

 • Комп'ютерних наук

 • Медичний

 • Механіко-математичний

 • Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

 • Післядипломної освіти

 • Психології

 • Радіофізичний

 • Соціологічний

 • Фізико-енергетичний

 • Фізико-технічний

 • Фізичний

 • Філологічний

 • Філософський

 • Хімічний

 • Юридичний

Викладацький склад, Вчена рада, кількість студентів:

На факультетах, у Центрі міжнародної освіти, у Центрі довузівської підготовки навчається близько 16 тис. студентів та слухачів, близько 500 аспірантів, працює до 1,5 тис. викладачів і наукових співробітників, серед яких близько 325 докторів наук, професорів та близько 1000 кандидатів наук, доцентів.

В університеті працює 21 академік і член-кореспондент НАН та галузевих академій України і 50 лауреатів Державної премії. Активно діє понад 20 всесвітньо відомих наукових шкіл, працює 11 спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій та 5 із захисту кандидатських дисертацій. Щорічно вченими університету публікується близько 60-65 монографій, збірників наукових праць, понад 2 тис. статей та тез доповідей, проводиться 20-25 міжнародних конференцій.

Підготовка фахівців у Харківському національному університеті здійснюється за 115 спеціальностями та спеціалізаціями, охоплює весь спектр сучасної класичної університетської освіти.

Вчена рада Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна є колегіальним органом університету й утворюється строком до 7 років. Вчену раду університету очолює її голова – ректор університету.

Віль Савбанович Бакіров - ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна .Доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент АПН України .

До складу Вченої ради університету за посадами входять проректори, декани факультетів, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування університету. До складу Вченої ради входять виборні представники, які обираються таємним голосуванням конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора.

У складі Вченої ради створюються постійні комісії з таких напрямів діяльності:

- з кадрової політики;

- з навчально-виховної і методичної діяльності;

- з правових засад діяльності та регламенту;

- з наукової роботи;

- з оптимізації структури університету;

- з бюджетно-фінансової, соціально-економічної і господарчої роботи;

- з міжнародного співробітництва.

До роботи в комісіях можуть залучатися працівники університету, які не є членами Вченої ради. Комісії пропонують перелік питань для розгляду Вченою радою, конференцією трудового колективу, ректоратом, готують проекти рішень Вченої ради з відповідних питань та здійснюють контроль за їх виконанням, проводять попередній аналіз та експертизу рішень що готуються ректоратом з важливих питань університетського життя.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.