Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЭДУ 180.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.1 Mб
Скачать

78. Правове регулювання міжнародного інжинірингу в Україні

Інжиніринг — інженерно-технічні та консультативні послуги щодо створення об´єктів промисловості, виробничої та соціальної інфраструктур. Ці послуги містять комплекс робіт, який включає маркетингові дослідження доцільності реалізації проекту, вивчення технічних можливостей його реалізації, розроблення проекту, організація матер-технічного забезпечення, закупівля/виготовлення обладнання, контроль за його експлуатацією, будівельними, монтажними роботами. Пуск об’єкта, його здача під ключ, консультування з роботи об’єкта, навіть до забезпечення маркетингу його продукції.

Інжинірингові послуги надають інжинірингові фірми різних типів: проектні фірми в будівництві; інженерно-консультаційні фірми широкого профілю також у будівництві; фірми інформаційного інжинірингу; інжинірингові фірми з питань управління; маркетингові фірми, а також будівельні та промислові компанії.

На практиці надання інжинірингових послуг часто поєднується з продажем "ноу-хау". В даному випадку "ноу-хау" носить прихований характер і не виділяється в самостійну угоду. Це веде до змішування понять "інжинірингові послуги" і "обмін технологією

Базовим джерелом документально-правового забезпечення інжинірингу є контракт на купівлю-продаж інжинірингових послуг, який регламентує:

- обсяги, якість, терміни виконання робіт;

- склад інжинірингового персоналу, з уточненням умов його перебування на об’єкті;

- умови субпідряду, навчання та перекваліфікації персоналу;

- умови дії та припинення договору, відповідальність сторін тощо….

79. Місце консалтингу у мед України

Такі послуги становлять самостійну галузь. Для багатьох сфер характерною є наявність спеціалізованих консалтингових фірм (як по галузям, так і за функціями – менеджмент, облік, технічна діяльність …).

Управлінське консультування — професійна діяльність, яка полягає у наданні незалежних і об’єктивних порад та технічної допомоги кваліфікованими спеціалістами фірмам, організаціям, окремим підприємцям з метою сприяння останнім у визначенні та дослідженні управлінських проблем, пошуку їх оптимальних рішень. Надаються консалтинговими фірмами, які здійснюють дослідження та прогнозування ринку (товарів, послуг, цінних паперів, ліцензій і т д), оцінюють експортно-імпортні операції, розробляють техніко-економічне обґрунтування між. співробітництва, проводять маркетингове дослідження тощо.

Основними причинами залучення консультантів в організацію є наступні: поточна завантаженість менеджерів фірм; необхідність постійного підвищення ефективності виробництва; інтеграція в світове економічне товариство, інтернаціоналізація вимог та стандартів; подолання стереотипів у вирішенні існуючих проблем; навчання персоналу новим управлінським технологіям; подолання криз.

На відміну від поширеного в розвинутих країнах планомірного співробітництва з консультантами, управлінське консультування в Україні використовується епізодично. Переважна більшість підприємств, фірм і компаній звертаються за консультаційною допомогою в критичних ситуаціях.

Сьогодні в Україні працює понад 300 вітчизняних консалтингових фірм, з яких 42% займаються виключно наданням послуг з питань управлінського консультування, відкриті представництва провідних консалтингових фірм, що є лідерами консультаційного бізнесу, в тому числі «великої п'ятірки» (Deloitte & Touch Tohmatsu int., Arthur Andersen & CoSC, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, McKinsey & Co). Окрім того, третина учбових організацій має власні консультаційні підрозділи. Серйозний рівень конкуренції на даному ринку дозволяє зробити висновок про значний рівень рентабельності послуг, що надаються клієнтам.

Основних постачальників консалтингового продукту в Україні:

- філіали великих іноземних багатофункціональних фірм, що мають консультаційні проекти з українськими державними структурами;

- представництва іноземних консультаційних фірм, які здійснюють стратегію завоювання нових ринків та досліджують привабливість українського ринку;

- іноземні консультаційні фірми, що працюють за програмами донорських організацій та надають технічну допомогу з питань управлінського консультування в пріоритетних галузях народного господарства (енергетика, транспорт, зв'язок, сільське господарство тощо);

- вітчизняні консультаційні фірми, які спеціалізуються на наданні послуг з питань приватизації підприємств;

- спеціалізовані консалтингові фірми, котрі надають консультаційні послуги по окремих напрямках управлінського консультування (бізнес-планування, фінансова оцінка, маркетинг, податкове планування, митне регулювання та інше).

Стимулювання розвитку вітчизняного консультаційного бізнесу пов'язане з необхідністю зменшити залежність української економіки від іноземних експертів та знизити витрати на іноземних високооплачуваних спеціалістів. До переваг вітчизняних консультантів відносяться знання ними глибинних причин існуючих управлінських проблем та оптимального їх вирішення, а також можливість адаптації сучасних методів управління до особливостей вітчизняних підприємств.

Зараз у діяльності консультаційних фірм України намічаються якісні зміни, пов'язані зі зміною спеціалізації послуг, що надаються. Основними видами послуг консультаційного обслуговування стають постприватизаційна підтримка підприємств маркетингові дослідження, організація маркетингу на підприємствах, розробка ділових стратегій розвитку, пошук партнерів та інвесторів, формування public relations, проведення рекламної кампанії.

Попит на консалтингові послуги в Україні залишається низьким. Основні причини:

• складна макроекономічна ситуація та зниження ділової активності;

• відсутність культури роботи з незалежними експертами;

• побоювання щодо порушення конфіденційності;

• низька платоспроможність клієнтів;

• неспроможність оцінити корисність консалтингових послуг;

• відсутність гарантій конкретних результатів і позитивного ефекту від консультування;

• складність отримання об'єктивної інформації про консультаційні фірми та їх можливості.

Однак управлінський консалтинг має свої перспективи. Поступове збільшення попиту на консалтингові продукти може відбутися в результаті поліпшення якості послуг, що надаються.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.