Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_Історич.геогр.з осн.етногр._2010.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
865.79 Кб
Скачать

Теми практичних занять

з/п

Тема

Кількість

годин

1

Походження і географія людських рас

2

2

Етнічний і мовний склад населення світу

2

3

Релігійний склад населення світу

2

Разом

6

Практична робота 1.Походження і географія людських рас

Завдання:

 1. За даними таблиці розрахувати питому вагу населення кожної раси в регіонах світу:

Раси

Світ

Європа

Азія

Африка

Америка

Австралія і Океанія

млн. осіб

%

млн. осіб

%

млн. осіб

%

млн. осіб

%

млн. осіб

%

млн. осіб

%

 1. За даними таблиці (у %) побудувати кругові секторні діаграми:

  1. Расовий склад регіону (по варіантах): І – Азія, ІІ – Африка, ІІІ – Америка;

  2. Регіональний розподіл раси (по варіантах): І – європеоїдна, ІІ - монголоїдна, ІІІ – негроїдна.

 2. Зробити аналіз побудованих діаграм.

 3. На контурній карті світу скласти картосхему «Географія людських рас»: позначити великі, малі і перехідні раси.

Практична робота 2. Етнічний і мовний склад населення світу

Завдання:

 1. На контурній карті позначити мовні сім’ї і найбільші мовні групи етносів світу (за матеріалами навчально-методичного комплексу, лекція 9).

 2. Охарактеризувати етнічний склад населення країни, географію найбільших етнічних груп на її території, особливості їх способу життя. Зазначити райони проживання корінного етносу за межами досліджуваної країни.

Варіанти:І – Іспанія, ІІ – Індія, ІІІ – Іран,IV– Китай,V– Нігерія.

Практична робота 3.Релігійний склад населення світу

Завдання:

 1. За даними таблиці побудувати діаграму релігійного складу населення світу.

  Християнство

  Іслам

  Буддизм

  Національні релігії

  Інші вірування

  Католики

  Православні

  Протестанти

  Суніти

  Шиїти

 2. На контурну карту нанести регіони поширення світових і національних релігій.

 3. Проаналізувати таблицю «Релігійний склад населення країн світу». Які країни мають найбільш мозаїчну релігійну структуру? Чим це можна пояснити?

Теми для Самостійної роботи

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Теоретичні та методологічні основи історичної географії

8

2

Природно-географічні чинники антропогенезу, заселення Землі людиною

8

3

Походження і географія людських рас

8

4

Взаємодія людини і природи на ранніх етапах розвитку людського суспільства

8

5

Зародження стародавніх цивілізацій

8

6

Поняття про етнос та етногенез

8

7

Концепція етногенезу Л.М. Гумільова

8

8

Культурно-господарська адаптація етносів до природних умов

8

9

Етнолінгвістичний склад населення світу

8

Разом

72

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.