Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Spodarets_Metodichka_2012.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
641.54 Кб
Скачать

Поцілунок

У темній гущині її я наздогнав.

Вона, вже лежачи серед пахучих трав,

Руками пружними од мене одбивалась.

Нарешті стишилась – i дивне диво сталось:

Уста, що i мене, i весь мій рід кляли,

Мов квітка багряна, до мене простягли

Свій келих, сповнений солодкої знемоги.

Натомлені з бiги стрункі та дужі ноги

Біліли мармуром під місяцем німим, –

I тихим голосом, охриплим та чудним,

Вона промолвила: “Жорстокий переможче!

Упасти в цім бою для мене найдорожче”.

1929

Зі збірки “Гомін і відгомін” (1929)

ПАМ’ЯТНИК

Я пам’ятник собі поставив нетривалий –

Не з міді гордої, не з мармурових брил.

Скупі слова мої, що на папері стали,

Укриє завтра пил.

Ні сили віщої не дарувала доля,

Ні слави славної мені не прирекла,

І час мене змете, як сохле листя з поля,

Мов крихти зо стола.

І я забудуся і, може, лиш припадком

Хтось, розглядаючи старих книжок сміття,

Незацікавленим напом’яне нащадкам

Мале моє життя.

І скаже: жив, писав; приймав хвали й образи;

А втім, ніколи нам не бракне диваків...

...Та що, коли додасть: зате в житті ні разу

Неправді не служив!

1929

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. До якого літературного угруповання входив М. Рильський? Як це позначилося на провідних мотивах його творчості?

 2. Яка подія, що трапилася 1931 року, кардинально позначилася на його житті і творчості?

 3. Які періоди творчості М. Рильського виділяють?

 4. Проаналізуйте провідні мотиви поезії “Синя далечінь”.

 5. Зверніть увагу на рік написання поезії “Солодкий світ”. Подумайте, чому в цей час М. Рильський написав саме такий твір?

 6. У чому полягає суперечність між емоційним та інтелектуальним смислами поезії “Солодкий світ”?

 7. Що є найвищою цінністю для митця в поезії “Коли усе в тумані життєвому…”?

 8. Який погляд на сутнiсть мистецтва розкриває М. Рильський у поезiї “Коли усе в туманi життєвому…”?

 9. Яку роль вiдiграє художня деталь у поезiї “Коли усе в туманi життєвому…”? Знайдiть i проаналiзуйте їх.

 10. Визначте провідні мотиви поезiї “Молюсь і вірю…”.

 11. У чому, на вашу думку, полягає філософська сповiдальнiсть поезії “Не показать, а заховать я хочу...”?

 12. Визначте провідний мотив поезії “Білі цуцики гуляють на соломі...”

 13. Яким чином поет передає єдність природи та людських почуттiв у поезiї “Білі цуцики гуляють на соломі...”?

 14. Які інтертекстуальні паралелі в поезії “Знов той же Сфінкс...” Ви можете провести?

 15. Як у поезії “Знов той же Сфінкс...” розкриваються погляди М. Рильського на співвідношення матеріального і духовного розвитку людства?

 16. Визначте жанр поезії “Тополя”. Розкрийте зміст присвяти. Поясніть основні ідеї твору.

 17. Які ідеї висловлено в поезії “Опівдні”?

 18. Ідеї якого філософа втілено в поезії “Поєдинок”?

 19. Порівняйте поезію “Пам'ятник” М. Рильського з однойменним твором О. Пушкіна. Як цей вірш характеризує особистість українського поета?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Лаврiненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917–1933. – К., 2003.

Ласло-Куцюк М. Шукання форми: Нариси з української літератури ХХ століття. – Бухарест, 1980.

Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна i Польща. – К., 2001. – С 219–258.

Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського. Кн. 1. (1910–1941). – К., 1980.

Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського. Кн. 2. (1941–1964). – К., 1996.

Панченко В. Від “Білих островів” до “Знака терезів” (Поезія Максима Рильського 1910–1932) // Слово і час. – 2006. – № 1. – С. 3–14.

Петров В. Текст доповіді В. Петрова // Корогодський Р. І дороги. I правди. I життя. – К. 2002. – С. 317–354.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]