Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Robocha_programa_uchbovoyi_praktiki.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
133.12 Кб
Скачать

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано

ДОДАТОК 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н.КАРАЗІНА

З в і т

Про навчально-ознайомчу практику студента

1 Курсу факультету психології

_____________________________________________

_____________________________________________

що пройшов практику з ___________ по __________

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

І. РОБОТА НА КАФЕДРІ

    1. Основні напрямки роботи кафедри

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    1. Ознайомлення з науково-методичною літературою кафедри

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    1. Участь у роботі СНТ факультету психології

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. РОБОТА В ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Назва організації та місце знаходження

________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Вивчення та проведення короткого аналізу документів, що використовуються в діяльності організації

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Вивчення та описання основних методів та прийомів роботи психолога

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

    1. Назва закладу та місце знаходження

____________________________________________________________________________________________________________________________

    1. Види та форми профорієнтаційної роботи

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ СТУДЕНТА З ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент _________________________ «______»__________________20___р.

Керівник практики __________________________________________________

ДОДАТОК 2

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]