Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод оптика часть 02.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Лабораторний практикум з оптики

Частина друга

Підписано до друку 22.12.07. Формат 60 х 84/16.

Папір офсетний. Друк ризографічний.

Умовн. друк. арк. 4,6. Обл. вид. арк. 5,1. Наклад 50 прим.

Ціна договірна.

--------------------------------------------------------------------------------

61077, М. Харків, площа Свободи, 4.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Організаційно-видавничий відділ НМЦ

--------------------------------------------------------------------------------

Надруковано ФОП «Петрова І.В.»

61144, Харків, вул. Гв. Широнінців 79 в, к. 137

Тел. 362-01-52

Свідоцтво про державну реєстрацію ВОО №948011 від 03.01.03

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.