Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций.doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.66 Mб
Скачать

2.3. Ланцюжок створення вартості

Ланцюжок створення вартості як інструмент аналізу і метод зниження витрат. У моделі одержання прибутку важливе місце посідає створення комплексного продукту у вигляді ланцюжка ствлорення вартості.

Поняття ланцюжка створення вартості (ЛСВ) ввів до наукового обігу М. Портер, здійснюючи аналіз конкурентних сил.

Суть традиційного представлення продукту як ланцюжка сиворення вартості споживача, у створенні якого можуть брати участь багато фірм, виклали А.А. Томпсон і А. Дж. Стрікленд [72, с. 172-180] та П. Дойл, [31, с.113-123]. Вони визначили, що ЛСВ є найважливішим інструментом стратегічного аналізу витрат. ЛСВ визначає діяльність, функції й процеси пов’язані із розробкою, виробництвом, маркетингом, логістикою та підтримкою (сервісом) продукту або послуги.

Ланцюжок, що створює вартість, починається із забезпечення сировиною і продовжується у процесі виробництва частин і компонентів, складання й випуску продукції, оптового та роздрібного продажу продукту або послуги кінцевим споживачам. Розглядається як основна діяльність (життєвий цикл створення виробу), так і допоміжна (розвиток інфраструктури досліджень і розробок, управління людськими ресурсами, управління знаннями тощо). Рис. 2.2.

Реверс ланцюжка створення вартості (ЛСВ). Мислення, орієнтоване на споживача починається з того моменту, коли радикально змінюється послідовність операцій у традиційному ланцюжку створення вартості.

Традиційно ЛСВ починається з основних фондів компанії, з її активів, з її базових компетенцій - бази знань нового бізнесу (1). Далі він переходить до вкладень і придбання сировини (2), потім до формування пропозиції (3) і каналів розподілу (логістики) (4), наприкінці досягаючи споживача (5).

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

МАРЖА

ПРИБУТОК

НАЦІНКА

Постачання

Ділові операції

Збут

Ринок

Обслуговування

1

Внутрішня логістика (постачання)

2

Виробництво

3

Зовнішня логістика (збут)

4

Маркетинг і роздрібний продаж

5

Сервіс

ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Матеріально-технічне забезпечення

2.Технологічний розвиток: дослідження і розробка продукції, розробка технологій і систем

3. Управління людськими ресурсами

4. Організація інфраструктури бізнесу

5. Загальне управління бізнесом

Рис. 2.2. Ланцюжок створення вартості компанії [63, с. 186; 72, с. 174; 31, с. 120].

З огляду на споживача весь цей традиційний процес має бути повернутий у протилежному напрямку, тобто він повинен не починатися з формування базових компетенцій (бази знань), а завершуватися ним. Починатися ж він має зі споживача, з формування знань про споживача, його пріоритети (1). Далі слід сформувати знання про канали розподілу, інформаційно-комунікаційні технології та інші завдання логістики (2). Після цього формуються пропозиції (3), здійснюються вкладання в сировину та інші ресурси (4), і тільки потім приступають до формування активів та базових компетенцій, необхідних для трансформації ресурсів у продукти, послуги, рішення.

Ми вже згадували про ланцюжок створення вартості споживача при створенні продукту. За нового мислення (з огляду на споживача) слід починати не з мобілізації знань у вигляді компетенцій у сферах бізнесу, як за традиційного мислення, а із класифікації споживачів і з’ясування їх пріоритетів. Далі слід прямо переходити до рішення логістичного завдання, тобто каналів доставки продукції споживачам. Потім формувати свої пропозиції, вирішувати питання забезпечення ресурсами всіх бізнес-процесів і, нарешті, коли відомими є види діяльності, вирішувати завдання нагромадження й інтеграції знань.

Знання і ланцюжок створення вартості. Знання представляються у чотирьох формах: (1) знання у вигляді даних (показників, фактів, протоколів, анкет, показів або знімків), відібраних для певної аналітичної роботи; (2) знання у вигляді уявлень (системних і детальних); (3) знання у вигляді відтворення дій (структурі й технології); (4) знання у вигляді висновків (як результат розумового процесу). Знання, необхідні для аналізу ЛСВ знаходяться у безлічі інформаційних потоків: бухгалтерські дані, витрати на операції і процеси, система виконавців дій усіх ланок ЛСВ, висновків аналізу ланцюжка тощо.

Ланцюжок створення вартості компанії дозволяє визначити основні види діяльності, що створюють вартість для споживача, дозволяє зрозуміти структуру витрат фірми. Погляд на продукт із позиції ЛСВ допомагає комплексно уявити продукт. І ми згодом наведемо приклади такого уявлення («піраміда продукції», «продаж рішень» «фактичний стандарт» тощо).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.