Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
О.О.П / 3_кол / Лекції / лекция_С++ (6)_у.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
144.38 Кб
Скачать

Void main()

{ int а, b, с, z; // Резервується пам'ять для чотирьох цілих чисел.

clrscr(); // Віддаляється з екрану видачі інформація.

cout << “Ця програма резервує пам'ять для чотирьох цілих чисел\n”;

cout << “і засилає в змінні а, b і с” << “ відповідно числа 2, 5, 7\n”;

а = 2; b = 5; с = 7;

cout << “В пам'ять введена наступна інформація:\n”;

cout << “а = “ << а << “\nb = “ << b << “\nc = “ << с << “\n”;

getch(); } // Очікується натиснення клавіші.

Прокоментуємо директиву

cout << “а = “ << а << “\nb = “ << b << “\nc = “ << с << “\n”;

Вона виконуватиметься зліва направо, а саме:

  1. відбудеться виведення тексту в лапках “а = “ (на екрані з'явиться а =);

  2. відбудеться виведення значення числа в змінній а (на екрані з'явиться а = 2);

  3. відбудеться переклад курсора на новий рядок і виведення тексту в лапках (на екрані з'явиться b =);

  4. відбудеться виведення значення числа в змінній b (на екрані з'явиться b = 5);

  5. відбудеться переклад курсора на новий рядок і виведення тексту в лапках (на екрані з'явиться с =);

  6. відбудеться виведення значення числа в змінній с (на екрані з'явиться с = 7);

  7. курсор перекладається на новий рядок.

В результаті роботи програми 3 на екрані видачі результатів знаходитиметься наступна інформація:

Ця програма резервує пам'ять для чотирьох цілих чисел і засилає в змінні а, b і с відповідно числа 2, 5, 7 В пам'ять введена наступна інформація:

а = 2

b = 5

с = 7.

Тепер для остаточного виконання задачі 1 в програму 3 після виведення початкових даних із змінних а, b і с треба додати директиви:

z = b * с; // Число з b помножується на число із с

// результат заноситься в z.

z = а + z; // Число з а підсумовується з числом з z

// результат заноситься в z.

cout << “Результат розрахунку а + b * с = “ << z << “\n”;

Написані директиви неявно указують на факт, що якщо в деяких змінних x і у знаходяться числа, то множення (складання розподіл, віднімання) цих чисел і запис результату в змінну z відбувається при виконанні директиви z = x * у. При цьому інформація в змінних x і у зберігається, а в змінній z відбувається видалення тієї інформації, яка в ній містилася до запису нового результату. Помітимо, що все сказане про операції над числами справедливе для чисел будь-якого типу.

Тепер остаточно для задачі 1 приведемо відповідний їй код програми.

Програма 4

Void main()

{ int а, b, с, z: // Резервується пам'ять для чотирьох цілих чисел.

clrscr(); // Віддаляється з екрану видачі інформація.

cout << “Ця програма обчислює значення z = а + b * с

<< “ при а = 2, b = 5 і с = 7. \n”;

а = 2; // В змінну а засилає число 2.

b = 5; // В змінну b засилає число 5.

с = 7; // В змінну із засилає число 7.

cout << “В пам'ять введена наступна інформація: \n”;

cout << “а = “ << а << “\nb = “ << b << “\nc = “ << с << “\n”; z = b * с;

// Число з b помножується на число із с, результат заноситься в z.

z = а + z; // Число з z підсумовується з числом з а результат заноситься в z.

cout << “Результат розрахунку а + b * c= “ << z << “\n”;

getch(); } // Очікується натиснення клавіші.

Після виконання цієї програми на екрані монітора з'явиться наступний результат:

Ця програма обчислює значення z = а + bc при а = 2, b = 5 і с = 7.

В пам'ять введена наступна інформація:

а = 2

b = 5

с = 7

Результат розрахунку а + b * с = 37

Надамо інший варіант коду програми для вирішення задачі 1.

Програма 5

Соседние файлы в папке Лекції