Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
О.О.П / 3_кол / Лекції / лекция_C++ (5)_у.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
170.5 Кб
Скачать

Void main()

{

clrscr();

clrscr();

clrscr();

getch();

getch();

clrscr();

clrscr();

getch();

getch(); }

Програма 5 як правильна, так і безглузда. Вона п'ять разу видаляє інформацію з екрану, на якому інформація вже відсутня, і потрібно чотири рази натискувати яку-небудь клавішу, для того, щоб повернутися в середу мови C.

Поговоримо тепер про порядок записів директив в програмі. Порядок запису визначається метою завдання. Для завдання «Добрий ранок» можлива, наприклад, така послідовність директив:

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <iostream.h>

Void main()

{

cout << “Добрий ранок, студент!!!”;

clrscr();

getch(); }

В цьому випадку комп'ютер виконуватиме дії в наступному порядку:

1. На екран монітора виводиться текст «Добрий ранок, студент!!!». Але на екрані при цьому може бути присутньою інформація про роботу попередньої програми.

2. Віддаляється вся інформація з екрану.

3. Комп'ютер чекає натиснення клавіші.

4. Після натиснення клавіші відбувається перехід в оболонку мови C. При виконанні директив в такому порядку після завершення роботи програми на екрані монітора буде відсутній текст послання. При послідовності директив

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <iostream.h>

Void main()

{

cout << “Добрий ранок, студент!!!”;

getch();

clrscr();

}

програма виконуватиметься таким чином:

1. На екран монітора виводиться текст «Добрий ранок, студент!!!». Але на екрані при цьому може бути присутньою інформація про роботу попередньої програми.

2. Комп'ютер чекає натиснення клавіші, стан екрану при чеканні не міняється.

3. Після натиснення будь-якої клавіші віддаляється вся інформація, яка була на моніторі, і комп'ютер переходить в оболонку мови C.

В цьому випадку після завершення роботи програми на екрані терміналу теж не з'явиться потрібне повідомлення. Звідси вивід: запропонований порядок розташування директив в двох останніх прикладах не виконує поставлене завдання, тому що на екрані монітора після роботи програм не зберігається текст «Добрий ранок, студент!!!». Відмітимо, що в процесі виконання програм даний текст на екрані з'являвся. Для підтвердження цього трохи змінимо код програми першого прикладу: #include <conio.h> #include <stdio.h> #include <iostream.h> void main()

{ cout << “Добрий ранок, студент!!!”; getch(); clrscr(); getch(); }

Тут після виведення тексту «Добрий ранок, студент!!!» комп'ютер виконуватиме директиву getch(), тобто знаходитися в режимі екрану результатів розрахунків до натиснення клавіші клавіатури.

Вивід: порядок розташування директив програми визначається поставленим завданням і не може бути довільним.

5. Пам'ять

Пам'ять комп'ютера складається з байтів. Байт - це пристрій, який містить 8 бітів. Схемний байт представляють у вигляді прямокутника, розділеного на 8 однакових частин. Передбачається, що в кожній частині можна зафіксувати два стійкі стани: 0 або 1 (малюнок).

Ємкість пам'яті машини вимірюється в байтах. Кожен байт в пам'яті має свій унікальний номер, який називається адресою байта.

0

0

1

0

1

0

1

0

Мал. 1

6. Змінні

Змінна - це іменована область пам'яті для запису і зберігання інформації. За допомогою змінної резервується (замовляється) пам'ять під інформацію, яка використовується при виконанні програми. Загальна форма визначення змінної має наступний вигляд:

<тип змінної> <ім'я змінної>

Тут <тип змінної> - ключове слово базового типа даних. Тип змінної визначає розмір пам'яті, що виділяється, під інформацію.

Типи змінних

Розмір байт

Діапазон значень

int

2

–32768÷32767

float

4

3.4E-38÷3.4E+38

long

4

–2147483648÷2147483647

double

8

1.7E-308÷1.7E+308

unsigned long

4

0÷4294967295

Тип визначає операції, які можна застосовувати для змінних. Тут <ім'я змінної> – ідентифікатор, тобто довільний набір з символів клавіатури. Ім'я змінної визначає програмист. При формуванні імені треба дотримувати деякі обмеження:

  1. не можна використовувати російські букви і роздільники (пропуск, кома, крапка і ін.);

  2. ім'я не повинне збігатися із службовими (ключовими) словами мови C;

  3. прописні і рядкові букви є різними символами, тобто змінні з іменами n1 і N1 – різні змінні.

Приклади оголошення змінних:

int а, b, с;

У пам'яті комп'ютера виділяється три області пам'яті розміром в два байти під іменами а, b, с.

float r1, r2, wer;

У пам'яті комп'ютера виділяється три області пам'яті розміром в чотири байти під іменами r1, r2, wer.

Соседние файлы в папке Лекції