Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
89.6 Кб
Скачать

6.4. Індивідуальні завдання

 1. Читаючи матрицю A(MXN) по стовпцях, побудувати вектор з 10 негативних елементів і підрахувати їх кількість.

 2. Знайти суму елементів, що перевершують по модулю одиницю в кожному парному стовпці матриці A(MXN), і сформувати вектор з цих елементів.

 3. Сформувати масив, кожен елемент якого дорівнює сумі елементів стовпців матриці A(MXN).

 4. Сформувати масив з максимальних за значенням елементів кожного рядка вихідної матриці A(MXN).

 5. Визначити мінімальні елементи в кожному стовпці заданої матриці A(MXN) і сформувати з них масив Ст

 6. Знайти кількість позитивних елементів в матриці A(MXN) і сформувати вектор з негативних елементів.

 7. Визначити кількість негативних елементів, лежачих вище за головну діагональ матриці А(МХМ).

 8. Сформувати масив, кожен елемент якого є твором елементів стовпця матриці A(MXN)

 9. Для кожного рядка матриці A(MXN) знайти максимальний елемент і сформувати масив з їх номерів.

 10. Визначити добуток елементів матриці A(MXN), лежачих на головній діагоналі і сформувати з них вектор С.

 11. Сформувати матрицю A(MXN) кожен з елементів якої є твором відповідного елементу матриці B(MXN) і максимального елементу рядка.

 12. Сформувати масив, кожен елемент якого дорівнює твору максимального елементу рядка на мінімальний елемент цього рядка матриці A(MXN).

 13. Знайти максимальні елементи кожного стовпця матриці A(MXN) і сформувати масив з елементів, що є твором номера стовпця на номер рядка максимальних елементів.

 14. Сформувати масив, кожен елемент якого дорівнює твору елементів стовпців матриці A(MXN).

 15. Для заданої квадратної матриці сформувати одновимірний масив з її діагональних елементів. Знайти слід матриці, підсумовуючи елементи одновимірного масиву. Перетворити вихідну матрицю за правилом: парні рядки розділити на набутого значення, нарахувальні залишити без змін. Перетворену матрицю надрукувати по рядках.

 16. Задані матриця і вектор. Отримати їх добуток. Надрукувати в рядок.

 17. Задано дві матриці А і В розміром N * N . Сформувати з них прямокутну матрицю X розміром N * 2 N, включаючи в перші N стовпців матрицю А, в наступних - матрицю Ст

 18. Знайти максимальний по модулю елемент матриці. Рядок, що містить цей елемент, переслати у вектор і надрукувати.

 19. У заданій матриці переставити місцями стовпець із заданим номером і останній.

 20. У заданій матриці замінити К-ю рядок і L -й стовпець нулями, окрім елементу, розташованого на їх пересіченні.

 21. Задана квадратна матриця. Переставити рядок з максимальним елементом на головній діагоналі з рядком із заданим номером.

 22. Задана матриця розміром N * N і число До (1<К <N). Рядок з максимальним по модулю елементом в до-м стовпці переставити з К-й рядком.

 23. Задана матриця розміром N *N і число До (1<K<N). Стовпець з мінімальним по модулю елементом в К-й рядку переставити з до-м стовпцем.

 24. Задана матриця розміром N * N. Знайти максимальний по модулю елемент матриці. Переставити рядки і стовпці матриці так, щоб максимальний по модулю елемент був розташований на пересіченні К-й рядка і К-го стовпця.

 25. Знайти добуток двох заданих матриць.

 26. У заданій матриці знайти середнє арифметичне максимального і мінімального значень модулів її елементів.

 27. У заданій матриці знайти суму максимальних значень елементів її рядків.

 28. У заданій матриці рядок, що містить максимальний елемент матриці, поміняти місцями з рядком, що містить мінімальний елемент.

 29. У заданій матриці знайти мінімальний елемент і записати нулі в той рядок і стовпець, де він знаходиться, окрім наймінімальнішого елементу.

 30. Знайти суму елементів рядка, в якому розташований найменший елемент.